aktualno arhiv vse     Število vpisov: 66
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Dobava pozidanega stavbnega zemljišča z obstoječim starim objektom, ki ni v fazi predelave ali v fazi rušenja - Obravnava z vidika DDV 21.10.2014 25.05.2015
Uvoz blaga, odposlanega ali odpeljanega s tretjega ozemlja ali iz tretje države in uvoženega v državo članico, ki ni namembna država članica – Neizpolnjevanje pogojev za oprostitev plačila DDV ob uvozu blaga 21.10.2014 31.03.2015
Pravica do odbitka DDV pri transakcijah z nepremičninami – Dobava blaga, oproščena plačila DDV ali obdavčena z DDV 14.10.2014 14.05.2015
Oprostitve DDV v zvezi z dobavami blaga znotraj Unije - Preprodaja tovornih vozil 13.05.2014 24.11.2014
Dajanje kreditov oz. posojil fizičnim osebam – Fiktivna posojila ter prelaganje davčnega bremena na offshore družbo 11.03.2014 05.06.2015
Finančni leasing stavbnega zemljišča – Nastanek obveznosti obračuna DDV 07.01.2014 24.09.2014
Oprostitev plačila DDV pri dobavi novih prevoznih sredstev – Dokazovanje z verodostojnimi listinami 17.12.2013 03.10.2014
Nakup nepremičnine za namene transakcij, obdavčenih z DDV – Pravica do izbire za obdavčitev skladno s 45. členom ZDDV-1 13.06.2013 20.03.2014
Nepriznavanje pravice do odbitka DDV zaradi nepravočasno predložene izjave po 45. členu ZDDV-1 19.02.2013 08.10.2013
Prodaja nepremičnine, ki jo sestavljajo zemljišče in stari objekti – Pravica do izbire za obdavčitev transakcij za namene DDV 23.10.2012 17.07.2013
Dovolitev uporabe nepremičnine za služnost poti za hojo in vožnjo – Obravnava transakcije z vidika ZDDV-1 kot najemnina ali odškodnina 20.03.2012 14.08.2012
Nepriznavanje odbitka DDV v primerih, kadar niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 45. člena ZDDV-1 13.03.2012 09.08.2012
Oproščena dobava blaga znotraj Unije ter predložitev verodostojnih listin – Računi, ki ne izkazujejo dobave motornih vozil v EU 08.11.2011 09.07.2012
Nakup motornih vozil in priklopnikov – Dobave blaga znotraj Unije, oproščene plačila DDV 20.09.2011 04.04.2012
Upravičenost do odbitka DDV glede investicijskih stroškov v nepremičnino v povezavi z vprašanjem namena opravljanja dejavnosti 14.04.2011 20.12.2011
Dobava blaga v drugo državo članico EU – Dokazovanje, da je bilo blago dejansko prepeljano v državo članico 26.10.2010 13.12.2011
Društvo in (ne)pridobitna dejavnost – Vlaganja v tujo nepremičnino – oprostitev DDV za storitve s področja kulture 28.05.2010 18.08.2010
Dobava blaga v namembni kraj izven EU – Izvoz blaga s strani davčnega zavezanca, ki ga ni mogoče šteti za lastnika navedenega blaga 04.05.2010 24.06.2011
Upoštevanje določb ZDDV-1, veljavnih v času opravljanja storitev – Oprostitev DDV za opravljene storitve na blagu v carinskem skladišču 30.03.2010 11.07.2011
DDV od najemnine za poslovni prostor in opremo 23.03.2010 13.08.2010
Storitve izobraževanja po partnerski pogodbi z nosilcem projekta kot obdavčljiv promet po ZDDV 16.03.2010 17.08.2010
DDV pri oddajanju poslovnih prostorov v najem ter »prefakturiranje« obratovalnih stroškov najemnikom 09.03.2010 29.07.2011
DDV od nabave nepremičnin – Namen nabave in odbitek vstopnega DDV 15.12.2009 18.03.2010
Prenos blaga v drugo državo članico in DDV 28.09.2009 24.03.2010
Oprostitev plačila DDV – Novozgrajeni objekti ali adaptacija in rekonstrukcija obstoječega objekta 07.04.2009 11.09.2009
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 66