aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Oprostitev plačila DDV pri dobavi novih prevoznih sredstev – Dokazovanje z verodostojnimi listinami 17.12.2013 03.10.2014
Nakup nepremičnine za namene transakcij, obdavčenih z DDV – Pravica do izbire za obdavčitev skladno s 45. členom ZDDV-1 13.06.2013 20.03.2014
Nepriznavanje pravice do odbitka DDV zaradi nepravočasno predložene izjave po 45. členu ZDDV-1 19.02.2013 08.10.2013
Prodaja nepremičnine, ki jo sestavljajo zemljišče in stari objekti – Pravica do izbire za obdavčitev transakcij za namene DDV 23.10.2012 17.07.2013
Dovolitev uporabe nepremičnine za služnost poti za hojo in vožnjo – Obravnava transakcije z vidika ZDDV-1 kot najemnina ali odškodnina 20.03.2012 14.08.2012
Nepriznavanje odbitka DDV v primerih, kadar niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 45. člena ZDDV-1 13.03.2012 09.08.2012
Oproščena dobava blaga znotraj Unije ter predložitev verodostojnih listin – Računi, ki ne izkazujejo dobave motornih vozil v EU 08.11.2011 09.07.2012
Nakup motornih vozil in priklopnikov – Dobave blaga znotraj Unije, oproščene plačila DDV 20.09.2011 04.04.2012
Upravičenost do odbitka DDV glede investicijskih stroškov v nepremičnino v povezavi z vprašanjem namena opravljanja dejavnosti 14.04.2011 20.12.2011
Dobava blaga v drugo državo članico EU – Dokazovanje, da je bilo blago dejansko prepeljano v državo članico 26.10.2010 13.12.2011
Društvo in (ne)pridobitna dejavnost – Vlaganja v tujo nepremičnino – oprostitev DDV za storitve s področja kulture 28.05.2010 18.08.2010
Dobava blaga v namembni kraj izven EU – Izvoz blaga s strani davčnega zavezanca, ki ga ni mogoče šteti za lastnika navedenega blaga 04.05.2010 24.06.2011
Upoštevanje določb ZDDV-1, veljavnih v času opravljanja storitev – Oprostitev DDV za opravljene storitve na blagu v carinskem skladišču 30.03.2010 11.07.2011
DDV od najemnine za poslovni prostor in opremo 23.03.2010 13.08.2010
Storitve izobraževanja po partnerski pogodbi z nosilcem projekta kot obdavčljiv promet po ZDDV 16.03.2010 17.08.2010
DDV pri oddajanju poslovnih prostorov v najem ter »prefakturiranje« obratovalnih stroškov najemnikom 09.03.2010 29.07.2011
DDV od nabave nepremičnin – Namen nabave in odbitek vstopnega DDV 15.12.2009 18.03.2010
Prenos blaga v drugo državo članico in DDV 28.09.2009 24.03.2010
Oprostitev plačila DDV – Novozgrajeni objekti ali adaptacija in rekonstrukcija obstoječega objekta 07.04.2009 11.09.2009
Storitve avtošol kot oproščene ali obdavčene storitve - Povezanost pravnih subjektov in doseganje praga obvezne identifikacije za namene DDV 08.10.2008 17.06.2009
Oprostitev DDV pri izvozu blaga - Promet storitev, ki so neposredno povezane z izvozom blaga 09.09.2008 14.05.2009
Dajanje plovil v najem in v zakup ter oprostitev plačila DDV 20.05.2008 08.06.2009
Dolžnost plačila DDV od prodanih ribolovnih dovolilnic – Društvo in opravljanje pridobitne dejavnosti 26.02.2008 28.05.2009
Šolnina za teniško šolo in društvo – Opravljanje pridobitne dejavnosti 19.02.2008 28.05.2009
Oprostitev DDV pri sprostitvi uvoženega blaga v prost promet – Odtujitev rabljenega OMV pred potekom roka 11.12.2007 13.08.2009
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60