Novosti
Poslovna praksa / E-DDV časnik / 07.12.2017
FINANČNI LEASING – Temeljne značilnosti za opredelitev obdavčljive transakcije dobave blaga ali obdavčljive transakcije opravljanja storitev za namene DDV
Sodna praksa / Sodišče EU / 06.12.2017
KAZENSKI POSTOPEK V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI NA PODROČJU DDV – Nacionalna zakonodaja, v kateri so določeni zastaralni roki, zaradi katerih lahko kazniva dejanja niso kaznovana – Škodovanje finančnim interesom Evropske unije – Obveznost neuporabe določb nacionalnega prava, ki bi lahko posegale v obveznosti, ki so državam članicam naložene s pravom Unije (C-42/17)
Poslovna praksa / Mnenja strokovnjakov / 04.12.2017
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI UPORABE NEPREMIČNINE ZARADI PRIČETKA ODDAJANJA NEPREMIČNINE V NAJEM, OPROŠČEN PLAČILA DDV – Popravek odbitka DDV na podlagi 69. člena ZDDV-1
DDV Plus / DDV novice / 01.12.2017
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2017/2013 z dne 7. novembra 2017 o dovoljenju Kraljevini Nizozemski, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV
Poslovna praksa / Mnenja FURS-MF / 30.11.2017
OPROSTITEV PLAČILA DAVKA NA FINANČNE STORITVE (DFS) ZA MALE DAVČNE ZAVEZANCE
Poslovna praksa / Mnenja strokovnjakov / 29.11.2017
DONIRANJE HRANE IN DDV – Sprememba PZDDV od 16.09.2017 naprej
Sodna praksa / Sodišče EU / 28.11.2017
NACIONALNA UREDITEV, S KATERO SE ŠTEJE, DA JE DDV DEL CENE STORITVE, KI SE OPRAVI PRI OPRAVLJANJU SVOBODNEGA POKLICA – Najnižji zneski nagrad, ki jih določi poklicna organizacija odvetnikov (C-427/16 in C-428/16)