Navodila za uporabo spletne podatkovne baze/strani


Brez pisnega dovoljenja avtorja oz. lastnika spletne podatkovne baze/strani je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s kopiranjem, arhiviranjem ali razpošiljanjem v kakršnikoli (elektronski) obliki.

STRUKTURA SPLETNE (PODATKOVNE) BAZE

Neregistriran(i) uporabnik(i) spletne strani si lahko brez omejitev ogleduje(jo) le rubriki »Demonstracija delovanja« in »Več o DDVpoznavalcu« na osnovnem prikazu spletne strani. Pri demonstraciji delovanja spletne strani imate možnost ogleda le določene uvodne vsebine vsakega posameznega dokumenta. Iz zapisa DEMO pod logom spletne podatkovne baze (levo zgoraj) je razvidno, da se nahajate v demonstraciji delovanja (demo) spletne podatkovne baze.
 

Spletna baza ima naslednjo osnovno strukturo:

 • možnost izbire posameznega osnovega sklopa/modula na zgornjem delu spletne podatkovne baze;
 • možnost izbire posameznega povezanega sklopa/modula na desnem zgornjem delu spletne podatkov baze;
 • možnost izbire (pod)poglavja, ki se nahaja na levi strani spletne podatkovne baze;
 • možnost pregleda in izbire zadnjih izvršenih sprememb v celotni bazi (poglavju, podpoglavju …) po vstopu v spletno podatkovno bazo, sklop, (pod)poglavje;
 • možnost pregleda in izbire najbolj gledanih/obiskanih vsebin v celotni bazi (poglavju, podpoglavju …) po vstopu v spletno podatkovno bazo, sklop, (pod)poglavje;
 • DDV iskalec (DDV iskanje), ki se nahaja na levi strani spletne podatkovne baze pod njenim »logom« oz. v razširjeni obliki pod poglavjih sklopov, dodatno pa za iskanje po posameznem dokumentu tudi v »glavi« vsakega posameznega dokumenta;
 • možnosti DDV preverbe zavezancev v SLO in EU (za zavezance v SLO tudi prikaz na karti/zemljevidu);
 • možnosti obračuna zamudnih obresti pri DDV-ju ter možnosti »Praktični izračuni« (Popravki odbitkov DDV ter DDV kalkulator), v okviru katerih je dana tudi možnost "Moji shranjeni izračuni" (izbrani lastni shranjeni izračuni - tudi lastna baza izračunov) in "Primerjava izračunov" (izbira, ogled in primerjava dveh izračunov hkrati);
 • možnosti »Moji zadnji ogledi« (hiter vstop v seznam zadnjih 30 ogledanih dokumentov), »Moji dokumenti« (izbrani lastni/priljubljeni dokumenti - lastna baza dokumentov) in »Primerjava dokumentov« (izbira, ogled in primerjava dveh dokumentov hkrati);
 • spremembe podatkov uporabnika in vpogled v elektronske dokumente - »Moj račun«;
 • prehod na www.Superdavki.com (povezana kodirana stran, neposredno dostopna vsem DELUX članom Kluba davkoplačevalcev);
 • odjavo uporabnika - Odjava (levo zgoraj in desno spodaj ter levo pod iskalcem/(pod)poglavji);
 • izbire »domov«, »nazaj«, »osveži«, »naprej«, ki se nahajajo na zgornji strani spletne podatkovne baze (levo zgoraj);
 • »hišni red«, »o avtorjih«, »pišite nam«, »statistika«, »navodila«, ki se nahajajo na spodnji strani spletne podatkovne baze.

Z izbiro polj »nazaj« in »naprej«, ki se nahajajo na vsaki prikazani strani potem, ko ste vstopili v spletno podatkovne bazo, kot registrirani član DDV kluba davkoplačevalcev oziroma, ko ste kot neregistrirani uporabnik vstopili v demonstracijo delovanja spletne baze, se lahko pomikate naprej in nazaj po posameznih že izbranih temah v spletni podatkovni bazi. Z izbiro polja »domov« se lahko takoj vrnete na osnovno stran – uvodno stran, na katero ste vstopili po vpisu uporabniškega imena in gesla (na "Domov" vodi tudi klik na logo podatkovne baze).

Vsak uporabnik ima tudi vpogled v svoj registracijski obrazec in sicer z izbiro »Moj račun«. Z vpogledom v registracijski obrazec lahko vsak trenutek preverite veljavnost vašega uporabniškega imena, kakor tudi spremenite nekatere vpisane podatke oz. ponastavite nekatere vaše nastavitve, v kolikor obstaja potreba za le-to. Pod »Moj račun« so vam na voljo tudi vsi elektronski dokumenti (predračuni, avansni računi, računi) v povezavi z vašim koriščenjem nudenih storitev - vpogled v dokumente imate ves čas veljavnosti vaših uporabniških podatkov za dostop, dostopne dokumente si lahko tudi snamete, natisnete.

MOJI DOKUMENTI

Spletna stran ponuja možnost dodajanja najbolj priljubljenih/gledanih dokumentov v »Moje dokumente« (dodajanje najbolj priljubljenih dokumentov v lasten izbor/lastno bazo dokumentov).

Dodajanje/Odstranjevanje dokumentov v/iz »Moje(ih) dokumente(ov)«
Vsak izbran dokument lahko hitro in enostavno vnesete (tudi) v »Moje dokumente« s klikom na polje »Dodaj v Moje dokumente« - možnost, ki se vam ponuja pri vsakem odprtem dokumentu.
Brisanje/Odstranjevanje dokumentov iz »Mojih dokumentov« je omogočeno z izbiro
»slike koša«  za naslovom dokumenta - možnost, ki se vam ponuja v seznamu »Mojih dokumentov«.

Dostop do »Mojih dokumentov«
Do izbranega dokumenta, ki ste ga predhodno vnesli v »Moje dokumente« lahko dostopate na vrhu spletne strani - izbira »Moji dokumenti« desno zgoraj.
V »Mojih dokumentih« se vam dokumenti razvrščajo po modulih v katerega primarno spadajo od najmlajšega (najkasneje vnesenega) do najstarejšega. Število vnosov v »Moje dokumente« (lastne dokumente) ni omejeno.

PRIMERJAVA DOKUMENTOV

Spletna stran omogoča tudi primerjavo dveh različnih dokumentov. S klikom na »Primerjaj dokumenta« lahko uporabnik z izborom dveh ločenih vsebin primerja le-te med seboj.

Dodajanje dokumenta v primerjavo
Vsak odprti dokument (zakon, podzakonski akt, pojasnilo itd.) lahko s klikom na »Primerjaj ta dokument« dodamo v primerjavo. Izbran prvi dokument se nato odpre v primerjalnem oknu na levi strani. Potrebno je dodati še drugi dokument, ki ga izberemo iz posameznega modula ali iz vsebine Mojih dokumentov. Z izborom drugega dokumenta nam le tega prikaže na desni strani okna primerjave.
Pomembno: Izbor dveh dokumentov v oknu primerjave je le vmesni korak pri primerjavi dokumentov. Za (boljšo) berljivost dokumentov priporočamo ogled v »celozaslonskem« pogledu s klikom na »Cel zaslon«. Izhod iz celozaslonskega pogleda je omogočen s klikom na križec v desnem zgornjem kotu le-tega.

Nov izbor primerjave dokumenta
V kolikor se uporabnik odloči za primerjavo drugega dokumenta ali (dveh) novih dokumentov, to stori s klikom na »Odstrani iz primerjave« nad obema dokumentoma v oknu primerjave. Postopek nove izbire dokumenta je enak kot pri dodajanju dokumentov v primerjavo.
Pomembno: V kolikor imate v izboru že dva dokumenta v primerjavi ter se z brskanjem želi primerjati drug dokument, bo z dodanim novim dokumentom v primerjavo le ta prikazan vedno na desni strani v oknu primerjave. Dokumenta ostaneta v primerjavi tako dolgo, dokler se uporabnik ne odjavi. V kolikor se uporabnik odjavi, se izbriše tudi vnos teh dokumentov v primerjavi.

Izhod iz »Primerjave dokumentov«
Če se uporabnik po vnosu prvega dokumenta v primerjavo odloči za izhod iz primerjave, le to stori s klikom na »Domov«.

SESTAVA SPLETNE (PODATKOVNE) BAZE

Spletna baza www.DDVpoznavalec.si ima naslednjo osnovno vsebinsko sestavo (poglavja / podpoglavja):

 • Zakonodaja
 • Poslovna praksa;
 • Sodna praksa.

Pod poglavjem »Zakonodaja« je zbrana DDV in druga z DDV povezana zakonodaja:

 • ZDDV;
 • Podzakonski akti - ZDDV;
 • SKD in KNCT;
 • Direktive in Uredbe EU;
 • Povezana zakonodaja;

ki zajemajo (ne)uradne čistopise ter podzakonske predpise DDV in druge z DDV povezane zakonodaje.

Pod poglavjem »Poslovna praksa« so objavljena pojasnila FURS-MF, pojasnila strokovnjakov, elektronski DDV časnik ter vedno aktualno E-knjigo DDVpoznavalec.si v vsebinsko zaokroženih (pod)poglavjih:

 • Mnenja FURS-MF;
 • Mnenja strokovnjakov;
 • E-DDV časnik;
 • E-knjiga DDVpoznavalec.si

Pod poglavjem »Sodna praksa« so objavljene sodbe:

 • Upravnega sodišča;
 • Vrhovnega sodišča;
 • Ustavnega sodišča;
 • Sodišča EU (Sodišče Evropske unije, ki dodatno vsebujejo tudi sodbe v angleškem in nemškem jeziku);

ki so nujno potrebne za razumevanje obdavčitve z davkom na dodano vrednost.

V dodatnem/povezanem modulu »DDV Plus« na desni strani spletne strani so zbrane dodatne možnosti in predstavljajo nekakšen pripomoček uporabnikom:

 • DDV novice;
 • DDV dodatek;
 • ZDDV-1 in Direktiva Sveta;
 • ZDDV-1 in PZDDV.

Prav tako so uporabnikom na voljo dodatni/povezani moduli "Izobraževanje", "Svetovanje", ki vsebujejo številna gradiva iz naših DDV izobraževanj ter možnost naročila svetovanja.

Vsak dokument / članek ima svojo »glavo« v katero se zapisuje: »datum vpisa«, »datum izdaje«, »uporaba od«, »uporaba do«, »posebnost glede uporabe ter drugo« in prilagajo priloge, v kolikor se k posameznemu dokumentu / članku zapisano dodaja.

TISKAJ

Izbrani dokument / članek si je moč tudi natisniti z izbiro tiskaj »v glavi« vsakega posameznega dokumenta. Tiskanje je prirejeno v HTML ali PDF obliki dokumenta. Pri izbiri tiskanja v PDF obliki se dokument odpre v novem oknu programa Adobe. Tiskanje izbirate z izbiro ukaza tiskaj, ki jo daje Adobe.

NAMESTITEV programa Adobe Reader

V kolikor želite namestiti s strani podjetja Adobe ponujeno privzeto različico programa Adobe Reader (iz uradne strani ponudnika), potrdite/izberite polje »Namesti« - v kolikor ne želite hkrati naložiti tudi programov (pripomočkov) McAfee Security Scan Plus oz. McAfee Safe Connect, predhodno odstranite privzeto kljukico.

SKD ISKALNIK, DDV PREVERBA, DDV KOLEDAR, ZAMUDNE OBRESTI, PRAKTIČNI IZRAČUNI

Na spletni strani si lahko s pomočjo SKD iskalnika preverite, kam se določena dejavnost razvršča skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti, prav tako pa si lahko naredite praktične obračune/izračune, kot so popravek odbitka DDV skladno s 69. ali 70. členom ZDDV-1 kot tudi zamudne obresti pri DDV skladno z določili 88.b in 88.c člena ZDDV-1, skladno z veljavno zakonodajo v določenem časovnem obdobju.

Praktične obračune/izračune vršite z vpisom vseh obveznih podatkov za obračun/izračun - polja, ki so obvezna za vpis, so označena z zvezdico (*).

Vse obračune/izračune si lahko natisnete - natisnete jih lahko tudi v poenoten tisk v PDF verzijo dokumenta - primerjate med seboj in/ali shranite med lastne izračune.

Moji shranjeni izračuni

Spletna stran ponuja tudi možnost dodajanja lastnih izračunov v "Moji shranjeni izračuni" (dodajanje opravljenih izračunov v lasten izbor/lastno bazo izračunov).

Dodajanje/Odstranjevanje izračunov v/iz »Moje(ih) shranjene(ih) izračune(ov)«
Vsak opravljen izračun lahko hitro in enostavno vnesete (tudi) v »Moje shranjene izračune« z izbiro »Shrani izračun« - možnost, ki se vam ponuja pri vsakem odprtem opravljenem izračunu. Pri shranjevanju vam je ponujeno ime izračuna (standardno "izhodiščno ime" izračuna), ki ga lahko po želji prosto tudi spremenite.

Brisanje/Odstranjevanje izračunov iz »Mojih shranjenih izračunov« je omogočeno z izbiro »slike koša« pred naslovom izračuna - možnost, ki se vam ponuja v seznamu »Mojih shranjenih izračunov«.

Dostop do »Mojih shranjenih izračunov«
Do izbranega izračuna, ki ste ga predhodno vnesli v »Moje shranjene izračune« lahko dostopate po izbiri v sklopu »Orodja«, ki vam je dana v zavihku »Zamudne obresti« in »Praktični izračuni«.
V »Mojih shranjenih izračunih« se vam izračuni razvrščajo po vrstah izračunov od najmlajšega (najkasneje vnesenega) do najstarejšega. Število vnosov v »Moje shranjene izračune« ni omejeno

Primerjava izračunov

Spletna stran omogoča tudi primerjavo dveh različnih izračunov. S klikom na »Primerjava izračunov« lahko uporabnik z izborom dveh ločenih izračunov primerja le-te med seboj.

Dodajanje izračunov v primerjavo
Vsak odprti izračun (npr. izračun popravka odbitka DDV) lahko s klikom na »Primerjaj ta izračun« dodamo v primerjavo. Izbran prvi izračun se nato odpre v primerjalnem oknu na levi strani. Potrebno je dodati še drugi izračun, ki ga lahko izberemo tudi iz že opravljenih in shranjenih Mojih izračunov. Z izborom drugega izračuna nam le tega prikaže na desni strani okna primerjave.
Pomembno: Izbor dveh izračunov v oknu primerjave je le vmesni korak pri primerjavi izračunov. Za (boljšo) berljivost izračunov priporočamo ogled v »celozaslonskem« pogledu s klikom na »Cel zaslon«. Izhod iz celozaslonskega pogleda je omogočen s klikom na križec v desnem zgornjem kotu le-tega.

Nov izbor primerjave izračunov
V kolikor se uporabnik odloči za primerjavo drugega izračuna ali (dveh) novih izračunov, to stori s klikom na »Znova izberi« nad obema izračunoma v oknu primerjave. Postopek nove izbire izračuna je enak kot pri dodajanju izračunov v primerjavo.
Pomembno: V kolikor imate v izboru že dva izračuna v primerjavi ter se z brskanjem želi primerjati drug izračun, bo z dodanim novim izračunom v primerjavo le ta prikazan vedno na desni strani v oknu izračuna. Izračuna ostaneta v primerjavi tako dolgo, dokler se uporabnik ne odjavi. V kolikor se uporabnik odjavi, se izbriše tudi vnos teh izračunov v primerjavi.

Izhod iz »Primerjave izračunov«
Če se uporabnik po vnosu prvega izračuna v primerjavo odloči za izhod iz primerjave, le to stori s klikom na »Domov« (ali katerokoli vsebinsko izbiro na strani).

PREHOD NA »SuperDavki.com«

Člani DELUX kluba davkoplačevalcev lahko neposredno prestopajo na spletno podatkovno bazo SuperDavki.com s klikom  na polje na zgornji desni strani spletne strani.

Pomembno za člane DELUX Super kluba davkoplačevalcev

Pri sestopu iz katerekoli izmed spletnih strani priporočamo odjavo na spletni strani, na kateri ste se prijavili; če tega ne boste storili, vam bo (zaradi varnosti) ob zapustitvi brez odjave od 1 minute do 20 minut onemogočen dostop do spletnih strani (t.i. pravilo varnostnega intervala).

ODJAVA UPORABNIKA

Uporabnik se iz spletne baze odjavi z izbiro »Odjava«.

Pri sestopu s spletne baze kot registrirani uporabnik spletne baze je zelo pomembno, da ob prenehanju uporabe spletne baze zapustite spletno bazo z izbiro »Odjava«. Če tega ne boste storili, ne boste mogli naslednjih 20 minut dostopati z vašimi izbranimi uporabniškimi podatki do spletne baze. Več o tem lahko preberete v rubriki »Hišni red«.

Spreminjanje uporabniških podatkov

Vsak uporabnik ima tudi vpogled v svoj registracijski obrazec in sicer s klikom na »Moj račun«. Z vpogledom v svoj registracijski obrazec lahko vsak trenutek preverite veljavnost vašega uporabniškega imena, kakor tudi spremenite nekatere vpisane podatke oz. ponastavite nekatere vaše nastavitve, v kolikor obstaja potreba za le-to.