Novosti

Zakonodaja / SKD in KNCT / 08.04.2024
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2025)