aktualno arhiv vse     Število vpisov: 20
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OPRAVLJANJE STORITEV VODENJA KNJIGOVODSTVA – Ocena prilivov na transakcijski račun ter odmera DDV (I U 1401/2021-16) 09.10.2023 06.02.2024
NAKUP IN PRODAJA MOTORNIH VOZIL IN GRADBENIH STROJEV – Cenitev davčne osnove – Dodatna odmera DDV (I U 1238/2018-10) 11.02.2020 21.07.2020
ZASTARANJE PRAVICE DO ODMERE DDV – Obveznost obračuna DDV na dan prejema plačila (I U 2575/2017-14) 09.10.2019 01.06.2020
PREPRODAJA RABLJENIH OSEBNIH VOZIL V SVOJEM IMENU IN TUDI V IMENU SORODNIKOV – Preprodaja vozil sorodnikom ter prikrivanje dejanske vrednosti vozil (I U 609/2016) 11.10.2016 19.04.2017
Nagrada za izvajanje brezplačne pravne pomoči – Nastanek obdavčljivega dogodka ter obveznosti obračuna DDV po predpisani stopnji 20.05.2014 03.04.2015
Finančni leasing stavbnega zemljišča – Nastanek obveznosti obračuna DDV 07.01.2014 24.09.2014
Poraba električne energije kot dokaz, da je davčni zavezanec opravljal gostinsko dejavnost – Ocena davčne osnove 15.01.2013 20.08.2015
Opravljanje gradbenih storitev po koncesijski pogodbi ter nastanek obveznosti obračuna DDV 04.09.2012 19.06.2013
Nastanek obdavčljivega dogodka za namene DDV – Prenos stvarnih pravic in deležev na nepremičninah 25.10.2011 12.06.2012
V DIN ugotovljene nepravilnosti glede izvoza blaga v tretje države – Povečanje prihodkov v obračunu DDPO in povečanje davčne obveznosti za DDV 15.02.2011 01.09.2011
Razveljavitev obračuna DDV in vračilo preveč plačanega DDV 08.06.2010 02.09.2010
Prenos blaga v drugo državo članico in DDV 28.09.2009 24.03.2010
Obračun DDV od gradbenih storitev v drugi polovici leta 1999 – Ocena davčne osnove in dodatna odmera DDV 04.03.2008 15.07.2009
Prejeti predujmi kot predplačila od katerih nastane obveznost obračuna DDV – Dosega limita obvezne identifikacije in (ne)drugačna obravnava izvršiteljev 04.03.2008 27.05.2009
Nastanek obveznosti obračuna DDV pri prodaji nepremičnine – Prevzem poslovnih prostorov kot obdavčljiv dogodek 08.01.2008 29.05.2009
Opravljanje storitev po agencijski pogodbi – Kraj opravljanja storitev in (ne) obračun DDV 29.10.2007 08.07.2009
Nastanek obračunske obveznosti in obveznost obračuna DDV – Gradbene storitve 28.08.2006 04.09.2009
Končni obračun in plačilo prometnega davka neplačanih terjatev finančnega leasinga – Pojasnilo/mnenje kot predpis – obračun zamudnih obresti 15.11.2004 04.06.2008
Zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja dejavnosti – Oprema, nabavljena pred uveljavitvijo DDV 13.09.2004 21.05.2013
Prenos lastninske pravice na osnovnih sredstvih po prenehanju opravljanja dejavnosti in obračun DDV 22.03.2004 30.05.2006
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 20