aktualno arhiv vse     Število vpisov: 52
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
OSEBE, KI SO DOLŽNE PLAČATI DAVEK – Uvozni DDV – Solidarna odgovornost posrednega carinskega zastopnika in družbe uvoznice (C-714/20) U.I. (Représentant en douane indirect) 12.05.2022 17.05.2022
PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE DAVČNEGA ZAVEZANCA ZA NAMENE DDV – Zavrnitev pravice do odbitka – Formalni pogoji (C-358/20) Promexor Trade 18.11.2021 19.11.2021
SOLIDARNA ODGOVORNOST PREJEMNIKA OBDAVČLJIVE DOBAVE, KI JE UVELJAVLJAL PRAVICO DO ODBITKA DDV, PRI ČEMER JE VEDEL, DA OSEBA, KI JE DOLŽNA PLAČATI TA DAVEK, TEGA DAVKA NE BO PLAČALA – Obveznost takega prejemnika, da plača DDV, ki ga ta oseba, ki ga je dolžna plačati, ni plačala, in zamudne obresti, dolgovane zato, ker ta oseba navedenega davka ni plačala (C-4/20) ALTI 20.05.2021 21.05.2021
PREVISOKA OCENA ZNESKA VRAČILA DDV V DAVČNEM OBRAČUNU – Napaka pri presoji davčnega zavezanca glede obdavčljivosti transakcije – Popravek davčnega obračuna po nadzoru – Sankcija v znesku, ki je enak 20 % zneska previsoke ocene zneska vračila DDV – Načelo sorazmernosti (C-935/19) Grupa Warzywna 15.04.2021 16.04.2021
NEUPRAVIČENO ZARAČUNAN DDV – Dobrovernost izdajatelja računa – Obveznost držav članic, da določijo možnost popravka neupravičeno zaračunanega davka – Načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti (C-48/20) UAB „P.“ 18.03.2021 22.03.2021
DAVEK, KI GA PREJEMNIK STORITEV NEUPRAVIČENO PLAČA IZVAJALCEM NA PODLAGI RAČUNA, KI JE BIL NAPAČNO IZDAN NA PODLAGI PRAVIL OBIČAJNE OBDAVČITVE – Odbitek DDV – Obrnjena davčna obveznost – Odločba davčnega organa o ugotovitvi davčnega dolga v breme prejemnika storitev in zavrnitvi zahtevka za odbitek (C-691/17) PORR Építési Kft 11.04.2019 18.04.2019
DOLOČITEV DAVČNEGA ZAVEZANCA, KI JE DOLŽAN PLAČATI DDV – Retroaktivna uporaba ukrepa odstopanja – Načelo pravne varnosti (C-434/17) Human Operator 13.02.2019 13.02.2019
TRANSAKCIJE V PRIMERU, DA PLAČILO DELNO TVORIJO STORITVE ALI BLAGO – Pogodba o rušenju – Pogodba o nakupu za razstavljanje – Transakcije, opravljene za plačilo (C-410/17) A 10.01.2019 14.01.2019
OPUSTITEV PLAČILA DDV, KI IZHAJA IZ LETNEGA OBRAČUNA, V ZAKONSKO PREDPISANEM ROKU – Nacionalna ureditev, ki določa kazen odvzema prostosti, samo če znesek neplačanega DDV presega določen inkriminacijski prag – Nacionalna ureditev, ki določa nižji inkriminacijski prag za opustitev plačila davčnih odtegljajev v zvezi z davkom od dohodka (C-574/15) Scialdone 02.05.2018 08.05.2018
ODBITEK VSTOPNEGA DAVKA – PRAVICA DO VRAČILA DDV – Transakcije, ki se nanašajo na davčno obdobje, za katero je bil končan davčni nadzor že opravljen – Možnost davčnega zavezanca, da popravi obračune davka, glede katerih je bil davčni nadzor že opravljen (C-81/17) Zabrus Siret SRL 26.04.2018 04.05.2018
PRIDOBITEV BLAGA ZNOTRAJ SKUPNOSTI, KI JE PREDMET POZNEJŠE DOBAVE – Oprostitev – Trikotni posel – Ukrepi za poenostavitev – Popravek rekapitulacijskega poročila (C-580/16) Firma Hans Bühler 19.04.2018 23.04.2018
NEPLAČILO DOLGOVANEGA DDV – Nacionalna zakonodaja, ki določa upravno sankcijo in kazensko sankcijo za ista dejanja – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (C-524/15) Luca Menci 20.03.2018 21.03.2018
PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Obveznost plačila DDV, zaračunanega v obdobju, za katero je bilo ugotovljeno prenehanje identifikacijske številke za DDV – Nepriznanje pravice do odbitka DDV, ki se nanaša na pridobitve, opravljene v tem obdobju (C-159/17) Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius 07.03.2018 08.03.2018
VPIS V REGISTER ZAVEZANCEV ZA DDV – Nacionalna zakonodaja, s katero se zahteva predložitev zavarovanja – Boj proti utaji – Načelo prepovedi diskriminacije in retroaktivnosti (C-534/16) BB construct 26.10.2017 26.10.2017
RAČUN, KI GA IZDA DAVČNI ZAVEZANEC, KI GA JE DAVČNA UPRAVA RAZGLASILA ZA NEDEJAVNEGA – Zavrnitev pravice do odbitka DDV – Neupoštevanje dokazov o neobstoju davčne utaje ali davčne izgube (C-101/16) SC Paper Consult 19.10.2017 20.10.2017
NEIDENTIFIKACIJA ZA NAMENE DDV – Obrnjena davčna obveznost – Hipotetičnost vprašanja za predhodno odločanje (C-392/16) Dumitru Marcu 06.07.2017 10.07.2017
DDV, KI GA PRIDOBITELJ BLAGA NEUPRAVIČENO PLAČA PRODAJALCU NA PODLAGI NAPAČNO IZDANEGA RAČUNA – Neupoštevanje pravil o obrnjeni davčni obveznosti ter zavrnitev pravice do odbitka DDV (C-564/15) Tibor Farkas 26.04.2017 26.04.2017
POSTOPEK ODPISA DOLGOV FIZIČNIM OSEBAM V STEČAJU – Neizterljivost dolgov, ki izhajajo iz DDV (C-493/15) Marc Identi 16.03.2017 21.03.2017
NEPRAVILNOSTI V KNJIGOVODSTVU IN PREKRIVANJE DOBAV IN PRIHODKOV – Določitev davčne osnove za namene DDV – Načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti (C-576/15) Maya Marinova 05.10.2016 06.10.2016
IZDAJANJE RAČUNOV BREZ DAVČNE ŠTEVILKE ALI BREZ IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA NAMENE DDV – Predpisi države članice, ki izključujejo popravek računa ex tunc (C-518/14) Senatex 15.09.2016 16.09.2016
NAVEDBE, KI JIH MORA RAČUN OBVEZNO VSEBOVATI – OBSEG IN NARAVA OPRAVLJENIH STORITEV – Pravica do odbitka DDV (C-516/14) Barlis 06 - Investimentos Imobiliários e Turísticos 15.09.2016 15.09.2016
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Vsebinske in formalne zahteve – Nacionalne določbe, s katerimi je izključena pravica do odbitka v primeru nespoštovanja večine formalnih zahtev (C-332/15) Giuseppe Astone 28.07.2016 29.07.2016
Prodaja, ki jo je opravil subjekt, ki šteje za neobstoječ - Pravica do odbitka DDV PPUH Stehcemp 22.10.2015 28.10.2015
Obveznost identifikacije zavezanca za DDV po uradni dolžnosti – Obdavčljivost veterinarsko-zdravstvenih storitev – Načelo pravne varnosti in zaupanja v pravo Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei 09.07.2015 22.07.2015
Zmotno plačilo DDV, ki ga opravi prejemnik storitev – Zavezanost izvajalca storitev za plačilo DDV ter zavrnitev odobritve vračila DDV – Načelo davčne nevtralnosti GST – Sarviz AG Germania 23.04.2015 29.04.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 52