aktualno arhiv vse     Število vpisov: 49
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
PREVISOKA OCENA ZNESKA VRAČILA DDV V DAVČNEM OBRAČUNU – Napaka pri presoji davčnega zavezanca glede obdavčljivosti transakcije – Popravek davčnega obračuna po nadzoru – Sankcija v znesku, ki je enak 20 % zneska previsoke ocene zneska vračila DDV – Načelo sorazmernosti (C-935/19) Grupa Warzywna 15.04.2021 16.04.2021
NEUPRAVIČENO ZARAČUNAN DDV – Dobrovernost izdajatelja računa – Obveznost držav članic, da določijo možnost popravka neupravičeno zaračunanega davka – Načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti (C-48/20) UAB „P.“ 18.03.2021 22.03.2021
DAVEK, KI GA PREJEMNIK STORITEV NEUPRAVIČENO PLAČA IZVAJALCEM NA PODLAGI RAČUNA, KI JE BIL NAPAČNO IZDAN NA PODLAGI PRAVIL OBIČAJNE OBDAVČITVE – Odbitek DDV – Obrnjena davčna obveznost – Odločba davčnega organa o ugotovitvi davčnega dolga v breme prejemnika storitev in zavrnitvi zahtevka za odbitek (C-691/17) PORR Építési Kft 11.04.2019 18.04.2019
DOLOČITEV DAVČNEGA ZAVEZANCA, KI JE DOLŽAN PLAČATI DDV – Retroaktivna uporaba ukrepa odstopanja – Načelo pravne varnosti (C-434/17) Human Operator 13.02.2019 13.02.2019
TRANSAKCIJE V PRIMERU, DA PLAČILO DELNO TVORIJO STORITVE ALI BLAGO – Pogodba o rušenju – Pogodba o nakupu za razstavljanje – Transakcije, opravljene za plačilo (C-410/17) A 10.01.2019 14.01.2019
OPUSTITEV PLAČILA DDV, KI IZHAJA IZ LETNEGA OBRAČUNA, V ZAKONSKO PREDPISANEM ROKU – Nacionalna ureditev, ki določa kazen odvzema prostosti, samo če znesek neplačanega DDV presega določen inkriminacijski prag – Nacionalna ureditev, ki določa nižji inkriminacijski prag za opustitev plačila davčnih odtegljajev v zvezi z davkom od dohodka (C-574/15) Scialdone 02.05.2018 08.05.2018
ODBITEK VSTOPNEGA DAVKA – PRAVICA DO VRAČILA DDV – Transakcije, ki se nanašajo na davčno obdobje, za katero je bil končan davčni nadzor že opravljen – Možnost davčnega zavezanca, da popravi obračune davka, glede katerih je bil davčni nadzor že opravljen (C-81/17) Zabrus Siret SRL 26.04.2018 04.05.2018
PRIDOBITEV BLAGA ZNOTRAJ SKUPNOSTI, KI JE PREDMET POZNEJŠE DOBAVE – Oprostitev – Trikotni posel – Ukrepi za poenostavitev – Popravek rekapitulacijskega poročila (C-580/16) Firma Hans Bühler 19.04.2018 23.04.2018
NEPLAČILO DOLGOVANEGA DDV – Nacionalna zakonodaja, ki določa upravno sankcijo in kazensko sankcijo za ista dejanja – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (C-524/15) Luca Menci 20.03.2018 21.03.2018
PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Obveznost plačila DDV, zaračunanega v obdobju, za katero je bilo ugotovljeno prenehanje identifikacijske številke za DDV – Nepriznanje pravice do odbitka DDV, ki se nanaša na pridobitve, opravljene v tem obdobju (C-159/17) Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius 07.03.2018 08.03.2018
VPIS V REGISTER ZAVEZANCEV ZA DDV – Nacionalna zakonodaja, s katero se zahteva predložitev zavarovanja – Boj proti utaji – Načelo prepovedi diskriminacije in retroaktivnosti (C-534/16) BB construct 26.10.2017 26.10.2017
RAČUN, KI GA IZDA DAVČNI ZAVEZANEC, KI GA JE DAVČNA UPRAVA RAZGLASILA ZA NEDEJAVNEGA – Zavrnitev pravice do odbitka DDV – Neupoštevanje dokazov o neobstoju davčne utaje ali davčne izgube (C-101/16) SC Paper Consult 19.10.2017 20.10.2017
NEIDENTIFIKACIJA ZA NAMENE DDV – Obrnjena davčna obveznost – Hipotetičnost vprašanja za predhodno odločanje (C-392/16) Dumitru Marcu 06.07.2017 10.07.2017
DDV, KI GA PRIDOBITELJ BLAGA NEUPRAVIČENO PLAČA PRODAJALCU NA PODLAGI NAPAČNO IZDANEGA RAČUNA – Neupoštevanje pravil o obrnjeni davčni obveznosti ter zavrnitev pravice do odbitka DDV (C-564/15) Tibor Farkas 26.04.2017 26.04.2017
POSTOPEK ODPISA DOLGOV FIZIČNIM OSEBAM V STEČAJU – Neizterljivost dolgov, ki izhajajo iz DDV (C-493/15) Marc Identi 16.03.2017 21.03.2017
NEPRAVILNOSTI V KNJIGOVODSTVU IN PREKRIVANJE DOBAV IN PRIHODKOV – Določitev davčne osnove za namene DDV – Načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti (C-576/15) Maya Marinova 05.10.2016 06.10.2016
IZDAJANJE RAČUNOV BREZ DAVČNE ŠTEVILKE ALI BREZ IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA NAMENE DDV – Predpisi države članice, ki izključujejo popravek računa ex tunc (C-518/14) Senatex 15.09.2016 16.09.2016
NAVEDBE, KI JIH MORA RAČUN OBVEZNO VSEBOVATI – OBSEG IN NARAVA OPRAVLJENIH STORITEV – Pravica do odbitka DDV (C-516/14) Barlis 06 - Investimentos Imobiliários e Turísticos 15.09.2016 15.09.2016
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Vsebinske in formalne zahteve – Nacionalne določbe, s katerimi je izključena pravica do odbitka v primeru nespoštovanja večine formalnih zahtev (C-332/15) Giuseppe Astone 28.07.2016 29.07.2016
Prodaja, ki jo je opravil subjekt, ki šteje za neobstoječ - Pravica do odbitka DDV PPUH Stehcemp 22.10.2015 28.10.2015
Obveznost identifikacije zavezanca za DDV po uradni dolžnosti – Obdavčljivost veterinarsko-zdravstvenih storitev – Načelo pravne varnosti in zaupanja v pravo Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei 09.07.2015 22.07.2015
Zmotno plačilo DDV, ki ga opravi prejemnik storitev – Zavezanost izvajalca storitev za plačilo DDV ter zavrnitev odobritve vračila DDV – Načelo davčne nevtralnosti GST – Sarviz AG Germania 23.04.2015 29.04.2015
Obdavčitev dobave nepremičnine v postopku prisilne prodaje na dražbi – Nacionalna ureditev, v skladu s katero mora izvršitelj, ki izvede tako prodajo, obračunati in plačati DDV v zvezi s tako transakcijo Macikowski 26.03.2015 30.03.2015
Blago, odposlano ali prepeljano znotraj Unije – Utaja, storjena v državi članici prihoda blaga – Zavrnitev uveljavljanje pravic do odbitka, oprostitve ali vračila DDV (C-131/13, C-163/13 in C-164/13) Schoenimport Italmoda Mariano Previti, Turbu.com in Turbu.com Mobile Phone's 18.12.2014 18.12.2014
Pravica do odbitka DDV – Nespoštovanje formalnih zahtev – Pridobitev blaga znotraj Unije (C-590/13) Idexx Laboratories Italia 11.12.2014 15.12.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 49