aktualno arhiv vse     Število vpisov: 56
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PREOBLIKOVANJE OPERATIVNEGA NAJEMA V FINANČNI LIZING – Zloraba sistema DDV – Popravek odbitka DDV (I U 1004/2020-14) 11.04.2023 15.11.2023
DOBAVA NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ PO POGODBI O FINANČNEM LEASINGU – Novejša sodna praksa glede davčne obravnave sale and lease back poslov (i u 1769/2019-12) 10.01.2023 11.08.2023
V POSTOPKU DIN ODMERJEN DDV PO TEM, KO JE ŽE ZAČET POSTOPEK STEČAJA – Enaka obravnava upnikov (I U 1963/2019-11) 23.11.2021 19.08.2022
PRODAJA NEPOZIDANIH ZEMLJIŠKIH PARCEL – Pomota pri izdaji računov (I U 336/2020-37) 23.11.2021 21.11.2022
NAKUP IN PRODAJA OSEBNIH AVTOMOBILOV – Navidezni pravni posli – Povezane osebe (I U 2857/2017-9) 21.07.2020 24.11.2020
PRENOS PODJETJA – Nadaljevanje z dejavnostjo prevzete družbe – Izpolnjevanje pogojev za davčno nevtralen prenos (I U 809/2019-9) 19.05.2020 08.09.2020
OPRAVLJANJE NEREGISTRIRANE DEJAVNOSTI TRGOVANJA Z LASTNIMI NEPREMIČNINAMI – Prodaja nepremičnin (I U 406/2019-8) 28.01.2020 14.04.2021
KOMISIJSKA PRODAJA RABLJENIH MOTORNIH VOZIL – Komisionar kot davčni zavezanec – Navidezni pravni posel (I U 1308/2019-27) 11.12.2019 15.09.2020
ZNESKI, PREJETI OD UDELEŽENCEV MEDNARODNE POLETNE HOKEJ ŠOLE – Prostovoljna vključitev v šolo, ki jo davčni zavezanec izvaja na trgu – Članarine (I U 130/2018-16) 07.05.2019 19.11.2019
PRODAJA KOZMETIČNIH IZDELKOV PREKO SPLETA – Izogibanje plačilu davčnih obveznosti ter navidezni pravni posli (I U 886/2018-9) 05.02.2019 24.07.2019
ODVETNIŠKA DEJAVNOST – FIDUCIARNI RAČUN – Brezplačno zastopanje strank – Podlaga za obdavčitev (I U 1308/2015) 22.11.2016 23.01.2017
POGODBA O FINANČNEM LIZINGU – Predmet obdavčitve ter višina davčne osnove za namene DDV (I U 318/2016) 22.03.2016 16.08.2016
GRADNJA POČITNIŠKIH HIŠ – Izvajanje podjetniške dejavnosti ter prenos podjetniškega premoženja v gospodinjstvo (I U 349/2015) 17.11.2015 09.11.2016
Prenos podjetja za namene DDV – Prevzem poslov odvetniške pisarne (I U 416/2015) 11.11.2014 08.05.2015
Nadomestilo za uporabo informacij javnega značaja – Upravičenost obračunavanja DDV 23.10.2014 06.10.2015
Delni davčni inšpekcijski nadzor – Prikrit pravni posel – Dodatna odmera DDV 20.05.2014 11.03.2015
Ocena prihodkov s cenitvijo pri prodaji lesa – Davčna osnova za obračun DDV 13.05.2014 08.12.2014
Dajanje kreditov oz. posojil fizičnim osebam – Fiktivna posojila ter prelaganje davčnega bremena na offshore družbo 11.03.2014 05.06.2015
Uvoz motornih vozil – Naknadno preverjanje deklaracij – Obračun DMV in DDV 16.04.2013 08.07.2014
Dovolitev uporabe nepremičnine za služnost poti za hojo in vožnjo – Obravnava transakcije z vidika ZDDV-1 kot najemnina ali odškodnina 20.03.2012 14.08.2012
Nastanek obdavčljivega dogodka za namene DDV – Prenos stvarnih pravic in deležev na nepremičninah 25.10.2011 12.06.2012
Dajanje v uporabo nepremičnin v zameno za dostop in uporabo naprav za daljinsko kontrolo – Zamenjava storitev kot obdavčljiva transakcija 10.06.2011 04.05.2011
Oddajanje v najem premičnin in obračun DDV – Neobstoj pogodbe o najemu 18.01.2011 10.10.2011
Prodaja motornih vozil kot preprodajalec ali kot komisionar – Dejanska vsebina transakcij in DDV 20.10.2010 12.04.2011
Obračun DDV od provizije za upravljanje portfelja in pravica do odbitka vstopnega DDV 24.08.2010 23.11.2010
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 56