aktualno arhiv vse     Število vpisov: 102
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
POGODBA, KI SE LAHKO ŠTEJE ZA RAČUN – Pogodba o finančnem najemu nepremičnin – Predhodna odločba Sodišča EU (X Ips 91/2020) 16.11.2022 20.01.2023
POGOJI ZA PRIZNANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Ustrezen račun ter obvezne sestavine računa – Obseg in vrsta opravljenih storitev (X Ips 330/2017) 08.07.2020 14.09.2020
OBDAVČITEV TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI – UPORABA NEPREMIČNINE – Standard obrazloženosti – Neopredelitev do tožbenega ugovora (X Ips 166/2017) 14.02.2019 03.06.2019
NEPRIZNANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Transport premoga in vzdrževanje deponije – Neverodostojne knjigovodske listine (X Ips 109/2016) 16.01.2019 29.07.2019
POGOJI ZA ODBITEK DDV – Vedenje o zlorabi sistema DDV – Pravni standard subjektivnega elementa (X Ips 54/2016) 07.03.2018 30.05.2018
UPORABA RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA OZIROMA ELEKTRONSKE NAPRAVE, KI NE ZAGOTAVLJAJO HRAMBE IZVORNIH PODATKOV O IZDANIH RAČUNIH (X Ips 297/2017) 07.03.2018 30.08.2018
POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Ustrezen račun – Obseg in vrsta opravljenih storitev (X Ips 293/2016) 24.01.2018 10.05.2018
UTEMELJENOST ZAVRNITVE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Zmotna uporaba materialnega predpisa (X Ips 197/2015) 15.11.2017 16.02.2018
ZAVAROVANJE IZPOLNITVE IN PLAČILA DAVČNE OBVEZNOSTI – Zadržanje izpolnitve terjatve, ki jo ima davčni zavezanec iz naslova presežka DDV (X Ips 348/2015) 15.11.2017 14.03.2018
OBVEZNOST PLAČILA DDV, KI JE IZKAZAN NA RAČUNU – Pravica do popravka nepravilno obračunanega DDV (X Ips 267/2015) 15.11.2017 14.05.2018
RAČUNI, KI NIMAJO VSEH ZAKONSKO PREDPISANIH OBVEZNIH SESTAVIN – Obseg in vrsta opravljenih storitev – Pravica do odbitka DDV (X Ips 19/2015) 18.10.2017 27.12.2017
PRAVICA DO ODBITKA DDV OD RAČUNOV ZA REKONSTRUKCIJO IN DOZIDAVO NEPREMIČNINE – Uporaba nepremičnine za namene obdavčljive dejavnosti (X Ips 287/2015) 12.04.2017 27.06.2017
NEPRAVOČASNO ODDANA IZJAVA PO 45. ČLENU ZDDV-1 – Prodaja pozidanih stavbnih zemljišč (X Ips 236/2015) 08.03.2017 02.06.2017
PRODAJA NEPREMIČNINE – Plačnik DDV (X Ips 286/2016) 08.03.2017 24.07.2017
PRAVICA DO POVRNITVE OZIROMA ODPUSTA UVOZNE DAJATVE – Odpust DDV in DMV po carinskih deklaracijah (X Ips 82/2015) 20.10.2016 06.02.2017
POGOJI ZA ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Nakup kmetijskih strojev – Vedenje o sodelovanju pri goljufivih transakcijah (X Ips 374/2014) 15.06.2016 30.09.2016
POGOJI ZA ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – NAČELO DOBRE VERE – Neskrbnost davčnega zavezanca v odnosu do goljufije izdajatelja računa (X Ips 85/2014) 20.04.2016 25.08.2016
Znesek DDV dolgovan zgolj zato, ker je izkazan na računu 20.01.2016 06.04.2016
Sprememba utečene poslovne prakse med davčnimi zavezanci – Okoliščine, ki nakazujejo na to, da je davčni zavezanec vedel o goljufivih transakcijah na področju DDV 12.11.2015 31.03.2016
Odlog izvršitve odločbe v davčnih zadevah – Dodatna odmera DDV – Dokazovanje težko popravljive škode 17.07.2015 19.08.2015
Dolžnost ravnanja z razumno skrbnostjo na področju DDV – Objektivne okoliščine, ki kažejo na goljufijo 08.06.2015 10.08.2015
Preverba prejetih računov za nabavo tovornih vozil ter pravica do odbitka DDV – Pravni standard skrben gospodarstvenik 08.06.2015 09.09.2015
Osnovno preverjanje poslovanja izdajatelja računa – Neskrbnost davčnega zavezanca v odnosu do goljufije izdajatelja računa ter zavrnitev pravice do odbitka DDV 19.03.2015 05.08.2015
Zavrnitev pravice do odbitka DDV – Računi, izdani s strani missing traderjev – Dobava vozil ter dobava in montaža pohištva 05.03.2015 10.06.2015
Pravica do odbitka DDV – Transakcije, povezane z zlorabo sistema DDV – Pomanjkanje verodostojne poslovne dokumentacije pri gradbenih storitvah 05.03.2015 12.06.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 102