aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Neizpolnjevanje pogojev za oprostitev DDV ob uvozu - Odgovornost deklaranta – Sprostitev motornih čolnov v promet 14.02.2013 01.08.2013
Zaračunane storitve, ki niso bile opravljene – Nepriznavanje odhodkov po SRS in ZDDPO ter zavrnitev pravice do odbitka DDV 26.08.2010 03.02.2011
Nakup umetniških slik ter odbitek DDV – Nastanek obveznosti obračuna DDV pri gradbenih storitvah (Sprememba sistema obdavčitve iz prometnega davka v davek na dodano vrednost) 27.05.2010 30.03.2011
DIN v računovodskem servisu - Popravek obračunanega DDV po potrjenem dobropisu 22.04.2010 13.08.2010
Pravica do odbitka vstopnega DDV za transakcije opravljene pred vstopom v identifikacijo za namene DDV 03.09.2009 16.09.2010
Cenitev davčne osnove kot podlaga za obračun DDV 27.08.2009 27.08.2010
Datum izdaje računa kot datum odpošiljanja blaga in obvezne sestavine računa ter pravica do odbitka vstopnega DDV 16.07.2009 10.05.2010
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7