aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ODDAJANJE OSEBNIH VOZIL V NAJEM – Ne vodenje evidenc niti dokumentacije o vračilu vozil – Povezane osebe (I U 444/2020-29) 21.07.2022 17.03.2023
PRODAJA KOZMETIČNIH IZDELKOV PREKO SPLETA – Izogibanje plačilu davčnih obveznosti ter navidezni pravni posli (I U 886/2018-9) 05.02.2019 24.07.2019
Nakup in prodaja osebnih vozil – Pridobitev blaga znotraj EU in obveznost obračuna DDV – Povezane osebe 15.04.2014 07.11.2014
Svetovanje pri nakupu računalniške opreme – Fiktivni računi in navidezni posli 08.05.2012 04.12.2012
Opravljanje storitev s strani podružnice za matično družbo nerezidentko – Samostojno opravljanje dejavnosti – Obdavčljiva dobava med podružnico in matično družbo nerezidentko 18.03.2009 27.05.2009
Kraj opravljanja prometa storitev – opravljanje storitev po pogodbi o trgovskem zastopanju 08.04.2008 22.05.2009
Opravljanje storitev po agencijski pogodbi – Kraj opravljanja storitev in (ne) obračun DDV 29.10.2007 08.07.2009
Kraj opravljanja prometa storitev pri storitvi tujega dobavitelja na premičnini – Prejemnik storitev kot plačnik DDV 21.05.2007 03.08.2009
Opravljanje storitev na podlagi pogodbe o trgovskem zastopanju in kraj opravljanja storitev 27.03.2003 06.09.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9