aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OPUSTITEV PRIJAVE V STEČAJNI POSTOPEK – Pogoji za znižanje davčne osnove – Dokazovanje (X Ips 244/2017) 02.09.2020 05.11.2020
OPUSTITEV PRIJAVE TERJATEV V STEČAJNEM POSTOPKU TER PRAVICA DO ZMANJŠANJA OBRAČUNANEGA DDV (X Ips 201/2016) 02.09.2020 06.11.2020
PRIJAVA TERJATEV V POSTOPKU PRISILNE PORAVNAVE – Neprijava terjatve v stečajnem postopku – Uveljavljanje pravice do zmanjšanja obračunanega DDV (X Ips 343/2017) 02.09.2020 09.11.2020
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE ZA NAMENE DDV– Opustitev prijave terjatve v stečajnem postopku (X Ips 201/2016-23) 23.01.2019 23.01.2019
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE ZA OBRAČUNANI DDV – Vračilo presežka obračunanega DDV – Davčni dolg (X Ips 385/2015) 31.01.2018 11.05.2018
IZBRIS DOLŽNIKA IZ SODNEGA REGISTRA BREZ LIKVIDACIJE – Dokazilo o obstoju terjatev ter popravek obračunanega DDV (X Ips 365/2015) 13.12.2017 10.07.2018
OBVEZNOST PLAČILA DDV, KI JE IZKAZAN NA RAČUNU – Pravica do popravka nepravilno obračunanega DDV (X Ips 267/2015) 15.11.2017 14.05.2018
ZMANJŠANJE OBRAČUNANEGA DDV NA PODLAGI 39. ČLENA ZDDV-1 TER PRAVICA DO IZPLAČILA PRESEŽKA DAVKA – Zavrnitev zahtevka za izplačilo preostanka preveč obračunanega DDV (X Ips 33/2016) 06.07.2017 02.10.2017
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE ZA DDV – Pogoji za izplačilo presežka obračunanega DDV (X Ips 296/2015) 01.06.2016 29.08.2016
Znesek DDV vključen v znesek kupnine – Preračunana stopnja DDV 03.03.2016 12.04.2016
Finančni leasing nepremičnin – Zmanjšanje obračunanega DDV zaradi delne realizacije pogodbe – Vračilo nepremičnine (X Ips 476/2012) 07.01.2016 30.03.2016
Zmanjšanje obračunanega DDV po prenehanju opravljanja dejavnosti – Davčni zavezanec, ki preneha opravljati dejavnost, še vedno uživa pravice in obveznosti, vezane na preteklo opravljanje dejavnosti 28.10.2015 25.03.2016
Vračilo neupravičeno zaračunanega DDV v povezavi s storitvijo najema nepremičnine 20.01.2015 06.07.2015
Ocena davčne osnove ter uporaba metode cenitve prihodkov in odhodkov – Določitev obveznosti za plačilo DDV 09.01.2014 04.09.2014
Upravičenost do naknadnega popravka davčne osnove za obračun DDV in vračilo izkazanega presežka DDV 10.10.2013 30.07.2015
Zmanjšanje obračunanega DDV v izjemnih situacijah, kadar je popolnoma odpravljena nevernost izgube davčnih prihodkov 12.09.2013 02.07.2014
Povečana poraba električne energije kot indikator o opravljanju gostinske dejavnosti – Ugotovitev prometa blaga oz. opravljanja storitev s cenitvijo 13.06.2013 21.08.2015
Zmanjšanje davčne osnove za namene DDV v primeru prekinitve pogodbe oziroma odpovedi transakcije 10.11.2011 22.08.2013
Komisijska prodaja rabljenih vozil – Davčna osnova za namene DDV 27.10.2011 24.02.2012
Gradnja objekta, začeta pred sistemom DDV in dokončana v sistemu DDV – Vrednost investicije v gradbeni projekt 09.06.2011 03.01.2012
DIN v računovodskem servisu - Popravek obračunanega DDV po potrjenem dobropisu 22.04.2010 13.08.2010
Naknadno znižanje davčne osnove – Popravek (zmanjšanje) zneska DDV v primeru izdaje bremepisa zaradi napačno izstavljenega računa 17.03.2010 29.03.2011
Ocena davčne osnove za potrebe DDV 26.11.2009 28.07.2010
Vštevanje DMV v osnovo za obračun DDV in zamudne obresti 22.11.2005 21.04.2006
Vštevanje DMV v osnovo za obračun DDV in zamudne obresti 25.10.2005 09.05.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27