aktualno arhiv vse     Število vpisov: 533
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Pridobitev ustreznega računa (I U 1612/2021-27) 20.11.2023 20.03.2024
ODPOVED POGODBE PRI DOBAVI MOBILNIH HIŠK TER IZDAJA DOBROPISA – Obveznost popravka odbitka DDV (I U 925/2023-38) 22.06.2023 26.06.2024
KRAJ OPRAVLJANJA STORITEV TEČAJEV, KI JIH V SLOVENIJI OPRAVI DAVČNI ZAVEZANEC IZ DRUGE DRŽAVE – Vračilo DDV (I U 924/2020-23) 04.05.2023 29.11.2023
PREKVALIFIKACIJA NEODVISNEGA V ODVISNO RAZMERJE – Opravljanje dela oziroma storitev prokuristov in direktorjev – Navidezna pogodba (I U 343/2020-20) 25.04.2023 30.08.2023
PREOBLIKOVANJE OPERATIVNEGA NAJEMA V FINANČNI LIZING – Zloraba sistema DDV – Popravek odbitka DDV (I U 1004/2020-14) 11.04.2023 15.11.2023
ODBITEK VSTOPNEGA DDV – Dejanska izvedba storitve (I U 1574/2020-16) 02.02.2023 22.08.2023
NEPRIZNAVANJE PRAVICE DO ODBITKA VSTOPNEGA DDV – Navidezne dobave – Neverodostojne knjigovodske listine (I U 289/2020-36) 19.01.2023 04.10.2023
POGODBE O SKUPNEM PODVZEMU – Izročitev kartic za gorivo, s katero prevoznik kupuje gorivo oz. plačuje cestnino za prevoz, ki ga opravi na podlagi sklenjene pogodbe – Transakcija dobave blaga ali opravljanje storitve financiranja nakupa goriva (I U 1678/2020-19) 19.01.2023 27.05.2024
ZAHTEVA ZA VRAČILO DDV – Storitve prevoza blaga – Davčni zavezanec, ki prevozni družbi izroči kartico za gorivo, s katero le-ta kupuje gorivo oz. plačuje cestnino za prevoz (I U 1680-2020-18) 12.01.2023 31.08.2023
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Zloraba sistema DDV (I U 2019/2019-16) 06.12.2022 10.05.2023
PRAVICA DO ODBITKA DDV – NEVERODOSTOJNI RAČUNI – Odvzem identifikacijske številke za namene DDV (I U 795/2020-13) 24.11.2022 16.08.2023
PRAVICA DO ODBITKA DDV – PRODAJA POSLOVNEGA DELEŽA – Oprostitev plačila DDV (I U 1291/2020-9) 04.10.2022 05.06.2023
SOFINANCIRANJE IZ JAVNIH SREDSTEV – Upravičeni stroški – DDV (II U 408/2019-12) 07.09.2022 24.02.2023
UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Izpolnjevanje pogojev za odbitek DDV (I U 49/2020-16) 14.06.2022 06.06.2023
UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV NA PODLAGI SKLEPA O DOMIKU – Nakup nepremičnin (I U 1575/2019-14) 05.04.2022 15.11.2022
PRAVICA DO ODBITKA DDV PRI NABAVI OSEBNEGA MOTORNEGA VOZILA – Vgradnja zvočnega signala pri vzvratni vožnji ter naknadna uveljavitev pravice do odbitka DDV (I U 1675/2019-12) 01.02.2022 20.05.2022
SUBJEKTIVNI ELEMENT V PRIMERU SUMA ZLORABE SISTEMA DDV – Nepriznanje pravice do odbitka DDV (I U 906/2021-24) 25.01.2022 24.08.2022
DODELITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV V KMETIJSTVU – Uveljavljanje DDV kot upravičen strošek pri naložbi (II U 450/2019-12) 12.01.2022 21.08.2023
POGOJI ZA PRIZNANJE ODBITKA DDV – Verodostojne knjigovodske listine (I U 37/2020-10) 14.12.2021 19.07.2022
POPRAVEK ODBITKA DDV – Prejeti dobropis ter sprememba dejavnikov (I U 1606/2020-21) 07.12.2021 17.08.2022
NEPOSREDNA PLAČILA V KMETIJSTVU – SOFINANCIRANJE IZ JAVNIH SREDSTEV – Uveljavljanje DDV v zahtevku za izplačilo sredstev (II U 296/2019/11) 22.11.2021 27.02.2023
VRAČILO PRESEŽKA DDV – Pobotanje (I U 1292/2020-17) 02.11.2021 09.08.2023
DDV KOT UPRAVIČEN STROŠEK NA JAVNEM RAZPISU – Mali davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV (II U 393/2019-20) 13.10.2021 24.05.2022
NEPOVRATNA SREDSTVA V KMETIJSTVU – DDV kot upravičen strošek naložbe – Zmotna uporaba materialnega prava (III U 260/2019-10) 24.06.2021 03.12.2021
NEUSTREZNI OZIROMA NEPOPOLNI RAČUNI V SMISLU 82. ČLENA ZDDV-1 – Dokazovanje – Pogoji za uveljavitev pravice do odbitka DDV (I U 1050/2019-22) 17.06.2021 23.02.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 533