aktualno arhiv vse     Število vpisov: 21
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
OBDAVČITEV V SKLADU Z NAČELOM DEJANSKE UPORABE TEH PROIZVODOV – Obveznost obračuna DDV – Vrnitev energentov v trošarinsko skladišče – Pogoji, določeni z nacionalnim pravom – Dodatna trošarina in DDV, ki se uporabita kot sankcija za neizpolnjevanje teh pogojev (C-657/22) Bitulpetrolium Serv 25.04.2024 30.04.2024
GRADNJA NEPREMIČNINSKEGA KOMPLEKSA S STRANI ZDRUŽENJA BREZ PRAVNE OSEBNOSTI – Prodaja stanovanj navedenega nepremičninskega kompleksa s strani nekaterih družbenikov – Določitev davčnega zavezanca, ki je dolžen plačati davek (C-519/21) DGRFP Cluj 16.02.2023 17.02.2023
BLAGO, KI JE BILO NEZAKONITO VNESENO NA CARINSKO OBMOČJE UNIJE – Zaseg in odvzem –Trošarine – Davek na dodano vrednost – Obdavčljivi dogodek – Obveznost obračuna (C-489/20) Kauno teritorinė muitinė 07.04.2022 11.04.2022
PRIDOBITEV GORIVA ZNOTRAJ SKUPNOSTI – Obveznost obračuna DDV – Obveznost vnaprejšnjega plačila DDV – Pojem vmesno plačilo – Pravilno pobiranje DDV in boj proti utajam (C-855/19) G. sp. 09.09.2021 14.09.2021
OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA UVOZNEGA DDV – Kraj nastanka davčnega dolga – Ugotovitev neizpolnitve obveznosti, naložene s carinsko zakonodajo Unije – Blago, ki je bilo na carinsko območje Unije fizično vneseno v eni državi članici, vendar je v gospodarski krogotok Unije vstopilo v državi članici, v kateri je bila opravljena ugotovitev (C-7/20) Hauptzollamt Münster (Lieu de naissance de la TVA) 03.03.2021 04.03.2021
OBDAVČLJIVI DOGODEK – POJEM UVOZ BLAGA – Zahteva po vstopu blaga v gospodarski krogotok Evropske unije – Prepeljava tega blaga v drugo državo članico kot v tisto, v kateri je nastal carinski dolg (C-26/18) Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung 10.07.2019 16.07.2019
OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA DAVKA – Trenutek, ko so storitve opravljene – Gradbena in montažna dela – Upoštevanje trenutka prevzema del, določenega v pogodbi o opravljanju storitev (C-224/18) Budimex 02.05.2019 10.05.2019
OBDAVČITEV AGENTOV IGRALCEV PROFESIONALNEGA NOGOMETA – Obročno odplačevanje, za katero velja pogoj – Nastanek obdavčljivega dogodka in obveznost obračuna DDV (C-548/17) baumgarten sports & more 29.11.2018 30.11.2018
PRENEHANJE DRUŽBE, KATEREGA POSLEDICA JE NJEN IZBRIS IZ REGISTRA ZAVEZANCEV ZA DDV – Obveznost obračuna DDV na razpoložljiva sredstva in plačila obračunanega DDV v državni proračun (C-552/16) Wind Inovation 1 09.01.2018 13.11.2017
PREVOZ BLAGA PREK PROSTEGA PRISTANIŠČA V DRŽAVI ČLANICI – Zakonodaja države članice, v skladu s katero so prosta pristanišča zunaj nacionalnega ozemlja – Nastanek carinskega dolga in obveznost obračuna DDV (C-571/15) Wallenborn Transports 01.06.2017 01.06.2017
POPOLNO UNIČENJE ALI NEPOVRATNA IZGUBA BLAGA ZARADI SAME NARAVE BLAGA, NEPREDVIDLJIVIH OKOLIŠČIN ALI VIŠJE SILE – Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV (C-154/16) Latvijas Dzelzceļš 18.05.2017 24.05.2017
Kupljena, a ne uporabljena vozovnica - Zračni promet in izvedba storitve prevoza – Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV (C-250/14 in C-289/14) Air France-KLM in Hop!-Brit Air SAS 23.12.2015 23.12.2015
Nastanek carinskega dolga zaradi neizpolnitve obveznosti predložitve blaga namembnemu uradu – Povezava med nastankom carinskega dolga in nastankom obdavčljivega dogodka za namene DDV X 15.05.2014 21.05.2014
Tatvina blaga, danega v postopek carinskega skladiščenja ter nastanek obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV Harry Winston 11.07.2013 11.07.2013
Obveznost obračuna DDV za prevozne in špedicijske storitve – Pravica upoštevanja prometa v davčnem obdobju, v katerem je bil izdan račun TNT Express Worldwide 16.05.2013 16.05.2013
Obveznost obračuna DDV pri ustanovitvi stavbne pravice s strani fizičnih oseb za družbo v zameno za gradbena dela, ki jih družba opravi za fizične osebe Orfey 19.12.2012 21.12.2012
Blago iz tretje države, za katero je začet postopek carinskega skladiščenja na ozemlju države članice – Predelava blaga v postopku aktivnega oplemenitenja Profitube 08.11.2012 14.11.2012
Zavrnitev vračila DDV v verigi zaporednih dobav tobačnih izdelkov – Enkratni obračun davka z davčnimi nalepkami pri proizvajalcu ali uvozniku teh izdelkov Vandoorne 27.01.2011 28.01.2011
Nezakonito uvoženo blago – Davčni in carinski dolg – Obdavčljiv dogodek in obveznost obračuna DDV – Ugasnitev carinskega in davčnega dolga Dansk Transport og Logistik 29.04.2010 04.05.2010
Obveznost obračuna DDV – Izvršitev plačila – Predčasna plačila za prihodnje dobave (C-419/02) BUPA Hospitals in Goldsborough Developments 21.02.2006 21.03.2007
Obveznost obračuna DDV od kraje blaga British American Tobacco in Newman Shipping 14.07.2005 24.02.2006
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 21