Novosti

Mnenja FURS-MF / 23.09.2022
POBUDA ZA DOBAVO SONČNIH PANELOV BREZ DDV
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.08.2022
DDVpoznavalec.si - od 30.06.2022 (celotna e-knjiga)
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 08.08.2022
A. UVOD
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 08.08.2022
B. NAVODILO ZA LAŽJE RAZUMEVANJE VSEBINE IN STRUKTURE KNJIGE
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 08.08.2022
C.I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 08.08.2022
C.II. DAVČNI ZAVEZANCI
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 08.08.2022
C.III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 08.08.2022
C.IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 08.08.2022
C.V. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA DDV
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 08.08.2022
C.VI. DAVČNA OSNOVA
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 08.08.2022
C.VII. STOPNJA DDV
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 08.08.2022
C.VIII. OPROSTITVE DDV
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 08.08.2022
C.IX. ODBITEK DDV
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 08.08.2022
C.X. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV IN DOLOČENIH OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 08.08.2022
C.XI. POSEBNE UREDITVE
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 08.08.2022
C.XII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN PLAČEVANJEM DDV