Novosti

Mnenja FURS-MF / 18.01.2024
STOPNJE DDV (podrobnejši opis, 9. izdaja)
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 15.01.2024
DDVpoznavalec.si - od 01.01.2024 naprej (celotna e-knjiga)
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 14.01.2024
A. UVOD
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 14.01.2024
B. NAVODILO ZA LAŽJE RAZUMEVANJE VSEBINE IN STRUKTURE KNJIGE
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 14.01.2024
C.I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 14.01.2024
C.II. DAVČNI ZAVEZANCI
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 14.01.2024
C.III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 14.01.2024
C.IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ