Novosti

E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 28.02.2022
DDVpoznavalec.si - od 22.01.2022 naprej (celotna e-knjiga)
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 28.02.2022
A. UVOD