aktualno arhiv vse     Število vpisov: 24
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
STORITVE REDNEGA VZDRŽEVANJA NAPRAV IN OPREME V VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU – Uporaba nižje 9,5% ali splošne 22% stopnje DDV 13.05.2022 13.05.2022
PRIPRAVA IN PRODAJA HRANE Z DOSTAVO – Uporaba pravilne stopnje DDV 17.04.2020 17.04.2020
OPRAVLJANJE STORITEV DEZINFEKCIJE POSLOVNIH IN/ALI STANOVANJSKIH OBJEKTOV – Uporaba pravilne stopnje DDV 09.04.2020 09.04.2020
UPORABA STOPNJE DDV PRI DOBAVI ZAŠČITNIH MASK TER PRAVICA DO ODBITKA DDV PRI PREJEMNIKU LE-TEH 01.04.2020 01.04.2020
STORITEV ZAMENJAVE ŽARNIC V STANOVANJSKEM OBJEKTU, KI JE DEL SOCIALNE POLITIKE – Uporaba pravilne stopnje DDV 07.03.2019 07.03.2019
PRIDOBITEV (PAKETA) BLAGA TER UPORABA STOPNJE DDV – Paket, sestavljen iz več vrst blaga – Uporaba različnih DDV stopenj, v kolikor bi se posamezni deli tega paketa dobavili ločeno 31.05.2018 31.05.2018
OPRAVLJANJE GRADBENIH STORITEV NA OBJEKTIH, KI SE ODDAJAJO V KRATKOTRAJNO NAMESTITEV (APARTMAJI, KOČE, MOTELI itd.) – Uporaba nižje 9,5% ali splošne 22% stopnje DDV 20.02.2018 20.02.2018
PRODAJA ZEMLJIŠČA, NA KATEREM SE NAHAJA NEDOKONČAN OBJEKT, NAMENJEN STANOVANJSKI RABI – UPORABA DDV STOPNJE 29.09.2017 29.09.2017
DOBAVA OPREMLJENEGA STANOVANJA, KI JE DEL SOCIALNE POLITIKE – Uporaba splošne ali nižje stopnje DDV za dobavo opreme in pohištva 08.09.2016 08.09.2016
DOLOČITEV UPORABNE POVRŠINE STANOVANJSKE HIŠE ZA NAMENE IZVAJANJA DOLOČIL ZDDV-1, KO SLEDNJA OBSEGA TUDI TEHNIČNE PROSTORE – Objekt, ki je ali ni del socialne politike 04.07.2016 08.07.2016
Stopnja DDV pri storitvah arhitekturnega projektiranja – Storitve priprave načrtov za stanovanjske objekte (hiše), ki so del socialne politike 25.04.2016 25.04.2016
Šoferske storitve z vozilom najemnika storitev ter uporaba pravilne stopnje DDV 20.05.2015 20.05.2015
Stopnja obdavčitve pri obnovi in popravilu stanovanj – Možne optimizacije (prihranki) iz naslova DDV pri investitorju, ki nima pravice do (celotnega ali delnega) odbitka DDV 24.06.2014 24.06.2014
Uporaba DDV stopnje pri izstavitvi dobropisov po 01.07.2013 za transakcije, ki so bile izvedene pred 01.07.2013 09.07.2013 09.07.2013
Obračun DDV od cestnega prevoza potnikov čez ozemlje Slovenije – Izvajalec prevoza je poslovni subjekt, ki nima sedeža v Sloveniji 11.06.2012 11.06.2012
Zaračunan prevoz do objekta (kilometrina) kot del enotno opravljene transakcije (gradbeništva) 29.05.2012 29.05.2012
Uporaba davčne stopnje in opredelitev plačnika DDV pri gradbenih storitvah, kjer sodeluje kot investitor tuj davčni zavezanec brez slovenske identifikacijske številke za namene DDV (investitor – glavni izvajalec – podizvajalec) 05.07.2011 05.07.2011
Stanovanjski objekti, ki niso del socialne politike in uporaba predpisane davčne stopnje glede na vrednost uporabljenega materiala pri adaptacijah 17.02.2011 17.02.2011
Stanovanjski objekti, ki so del socialne politike in uporaba predpisane davčne stopnje glede na vrednost uporabljenega materiala pri adaptacijah 16.02.2011 16.02.2011
Uporaba znižane davčne stopnje 8,5% za čiščenje oken poslovnih prostorov 08.01.2010 11.01.2010
Zaračunavanje hotelskih storitev poslovnemu partnerju in uveljavitev pravice do odbitka DDV 10.08.2009 10.08.2009
Davčna stopnja DDV pri prodaji stanovanja davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV 09.09.2008 10.09.2008
Obračun DDV pri prodaji stanovanja fizični osebi - občanu 21.05.2008 22.05.2008
Stanovanja, ki so in niso del socialne politike ter uporaba znižane davčne stopnje (Uradni list RS, št. 52/2007) 20.06.2007 22.06.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 24