aktualno arhiv vse     Število vpisov: 24
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DONACIJE V BLAGU IN/ALI DENARJU V PRIMERU NARAVNIH NESREČ TER DDV 10.08.2023 10.08.2023
ODSTOP PRAVICE DO UPORABE PATENTA – Nastanek obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV v Sloveniji 04.09.2020 04.09.2020
PREJETI AVANS IN NEOPRAVLJENA DOBAVA BLAGA – Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV 27.09.2019 27.09.2019
TRENUTEK NASTANKA OBVEZNOSTI OBRAČUNA DDV PRI GRADBENIH STORITVAH – Pogodbena določila, v skladu s katerimi se gradbena dela štejejo za opravljena, ko naročnik z zapisnikom potrdi prevzem del 08.05.2019 08.05.2019
DOBAVA BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO Z INCOTERMS KLAVZULO »DAT« – Nastanek obdavčljivega dogodka ter obveznost izdaje računa 19.03.2019 19.03.2019
UPORABA IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA NAMENE DDV DRUGE DRŽAVE ČLANICE, KI JO POSEDUJE SLOVENSKI DAVČNI ZAVEZANEC – NABAVA BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE TER PRODAJA LE-TEGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO 28.12.2018 28.12.2018
OBVEZNOST OBRAČUNA DDV V POVEZAVI Z RAČUNOM, KI JE BIL IZDAN PRED OPRAVLJENO STORITVIJO – Obrnjena davčna obveznost – Račun prejet v januarju, plačan v februarju, storitev bo opravljena v marcu 26.02.2018 26.02.2018
OPREDMETENO OSNOVNO SREDSTVO (PREMIČNINA) KOT STVARNI VLOŽEK – Uveljavitev pravice do odbitka DDV ob nabavi blaga ter prenos le-tega na drugega davčnega zavezanca – Popravek odbitka DDV in/ali obračun DDV 13.06.2017 13.06.2017
ZARAČUNAVANJE (»PREFAKTURIRANJE«) STORITEV MED DAVČNIMI ZAVEZANCI – Nastanek obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV 03.04.2017 03.04.2017
OBVEZNOST OBRAČUNA DDV ZA PREJETO PREDPLAČILO, KI SE NANAŠA NA PRIHODNJO DOBAVO BLAGA Z MONTAŽO V DRUGI DRŽAVI ČLANICI 10.03.2017 10.03.2017
IZPOLNJEVANJE OBRAZCA DDV-O – Razlika po računu za predplačilo in končnim računom ter vpisovanje v obračun DDV 19.01.2017 19.01.2017
UVELJAVITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV ZA SUKCESIVNE DOBAVE BLAGA OZ. STORITVE, KI SE NANAŠAJO TUDI NA OBDOBJE, KO DAVČNI ZAVEZANEC ŠE NI BIL IDENTIFICIRAN ZA NAMENE DDV 08.11.2016 08.11.2016
Prenos blaga iz druge države članice v slovenijo z namenom vzpostavitve zaloge blaga pri kupcu – Nastanek obdavčljivega dogodka in obveznost obračuna DDV 13.01.2016 13.01.2016
Obveznost obračuna DDV – Prejeto (pred)plačilo v obdobju, ko davčni zavezanec uporablja posebno ureditev za male davčne zavezance, transakcijo pa opravi v obdobju, ko je identificiran za namene DDV 15.01.2015 15.01.2015
Prejete storitve od malega zavezanca iz druge države članice, ki se ni identificiral za namene DDV v državi sedeža – Obveznost obračuna DDV v Sloveniji 02.12.2013 02.12.2013
Izvedena predplačila za bodoče transakcije in nastanek obveznosti obračuna DDV 26.06.2013 26.06.2013
Sukcesivno opravljanje storitev najema nepremičnin – Predložitev izjave po 45. členu ZDDV-1 po dnevu začetka najemnega razmerja ter pravica do odbitka DDV 29.04.2013 29.04.2013
Nastanek obračunske obveznosti pri pridobitvah blaga znotraj EU – spremembe od 01.01.2013 naprej 30.01.2013 30.01.2013
Obračun DDV pred izdajo identifikacijske številke za namene DDV – Presežek predpisanega zneska 25.000 eurov 15.10.2012 15.10.2012
Primanjkljaj blaga z vidika ZDDV-1 ter obveznost obračuna DDV 16.04.2012 16.04.2012
Nastanek obdavčljivega dogodka in obračunske obveznosti pri sukcesivno opravljenih storitvah - najemnina 19.06.2011 22.06.2011
Prejem predplačila za gradbene storitve v letu 2009, storitev je izvedena v letu 2010, vrednost predplačila je manjša od vrednosti opravljene storitve 18.01.2010 19.01.2010
Prejem predplačila za gradbene storitve v letu 2009 - storitev je izvedena v letu 2010, vrednost predplačila je enaka vrednosti opravljene storitve 04.01.2010 05.01.2010
Obračun DDV in izdaja računa za predplačilo v primeru prejema plačila za nameravano dobavo blaga, financiranega iz namenskega bančnega posojila 15.10.2009 16.10.2009
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 24