aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRODAJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA IN OPRAVLJANJE NEODVISNE EKONOMSKE DEJAVNOSTI SKLADNO Z DOLOČILI ZDDV-1 29.11.2016 29.11.2016
DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE S STRANI MALIH DAVČNIH ZAVEZANCEV, IDENTIFICIRANIH ZA NAMENE DDV NA PODLAGI ČETRTEGA ODSTAVKA 78. ČLENA ZDDV-1 27.09.2016 27.09.2016
Opravljanje storitev prevajanja besedil društvu s sedežem v drugi državi članici – Opredelitev davčnega zavezanca ter kraja opravljanja storitev 08.06.2016 08.06.2016
Pridobitev blaga znotraj Unije od oseb, ki niso davčni zavezanci – Vrednost blaga presega znesek 10.000,00 EUR 08.12.2015 09.12.2015
Opravljanje storitev malemu davčnemu zavezancu s sedežem v drugi državi članici, ki se v nasprotju z določili direktive ni identificiral za namene DDV – Pojem davčni zavezanec 02.10.2015 02.10.2015
Opravljanje dejavnosti samostojnega podjetnika s prekinitvijo (zaprtjem s.p.) ter vpliv na dolžnost pridobitve identifikacijske številke za namene DDV 08.09.2015 08.09.2015
Prejete storitve od malega zavezanca iz druge države članice, ki se ni identificiral za namene DDV v državi sedeža – Obveznost obračuna DDV v Sloveniji 02.12.2013 02.12.2013
Obračun DDV od cestnega prevoza potnikov čez ozemlje Slovenije – Izvajalec prevoza je poslovni subjekt, ki nima sedeža v Sloveniji 11.06.2012 11.06.2012
Naložbeni izdatki, ki so jih imeli bodoči družbeniki pred ustanovitvijo družbe ter pravica do odbitka DDV 14.05.2012 14.05.2012
Pridobitev statusa »atipični davčni zavezanec« pri transakcijah znotraj EU 05.03.2012 05.03.2012
Opredelitev obsega in pomena obdavčljivega prometa, ki ga samostojni podjetnik kot fizična oseba dosega iz naslova opravljanja (druge) neodvisne gospodarske dejavnosti 06.02.2012 06.02.2012
Dajanje opreme v najem družbi s strani družbenika in neodvisno opravljanje dejavnosti v skladu z ZDDV-1 12.09.2011 12.09.2011
Opredelitev davčnega zavezanca z vidika ZDDV-1 pri prodaji stavbnega zemljišča, pridobljenega z dedovanjem 31.05.2011 31.05.2011
Vpliv sprememb v načinu poslovanja samostojnega podjetnika (»s.p. normiranec«, »popoldanski s.p.«) na dolžnost identifikacije za namene DDV 14.03.2011 16.03.2011
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14