aktualno arhiv vse     Število vpisov: 30
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
POSEBNE UREDITVE VEM (OSS) – NEUNIJSKA, UNIJSKA IN UVOZNA UREDITEV (podrobnejši opis) 20.10.2021 20.10.2021
DAVEK NA DODANO VREDNOST – Spremembe zakonodaje na področju DDV (podrobnejši opis, 7. izdaja) 15.04.2021 15.04.2021
UČINKI NADZOROV DDV IN DMV 26.01.2021 02.02.2021
UVRŠČANJE ZAŠČITNIH OBRAZNIH MASK V CARINSKO NOMENKLATURO IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI 23.10.2020 23.10.2020
PRIDOBITEV PREVOZNEGA SREDSTVA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE EU 20.12.2019 30.12.2019
CARINSKI DOLG – Povračilo ali odpust dajatev (podrobnejši opis, 2. izdaja) 01.03.2019 05.03.2019
OBRAČUNAVANJE DDV PRI SLEDNIH PRAVICAH 06.09.2016 06.09.2016
Obdavčitev vizualnega oglaševanja 19.05.2016 02.06.2016
UVRŠČANJE BLAGA V KOMBINIRANO NOMENKLATURO (podrobnejši opis, 7. izdaja) 13.10.2015 28.11.2016
Gradnja in prenos komunalne opreme na občino (podrobnejši opis) 28.09.2015 28.09.2015
Novosti na področju DDV glede posebne ureditve za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci 15.04.2014 22.04.2014
Pridobitev kozmetičnih izdelkov po ZDDV-1 11.11.2012 01.03.2012
Novela ZDDV-1E – spremembe in dopolnitve ter začetek uporabe 05.10.2011 06.10.2011
Izvedbena uredba Sveta (EU) o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 30.06.2011 04.07.2011
Pojasnilo glede obračunavanja DDV za vodna povračila in okoljsko dajatev za odlaganje odpadkov 03.08.2010 06.08.2010
Vključitev prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatka k ceni toplote v davčno osnovo za DDV 12.05.2010 21.05.2010
Uporaba 76.a člena ZDDV-1 pri prodaji odpadnega papirja v osnovnih šolah 12.04.2010 10.05.2010
Pridobitev motornega vozila od obdavčljivega preprodajalca iz druge države članice EU in (ne)obračun DDV 09.02.2010 24.02.2010
Subvencije izplačane izvajalcem javnih služb za storitve varstva okolja in DDV 31.12.2009 21.01.2010
Obračun in pravica do odbitka DDV od pridobitve dirkalnega vozila 26.05.2009 05.06.2009
Transakcije, ki jih opravijo člani konzorcija in obračun DDV 22.04.2009 08.05.2009
Obračun DDV od dobave orodja na ozemlju Italije 06.04.2009 22.04.2009
Prekoračitev praga za oprostitev obračunavanja DDV za davčne zavezance iz prvega odstavka 94. člena ZDDV-1 15.01.2009 27.01.2009
Zamenjava blaga v garancijskem roku in vrnitev blaga dobavitelju v drugo državo članico Skupnosti z zahtevkom za povračilo stroškov 29.12.2008 09.01.2009
Postopek ponovnega uvoza blaga, predhodno izvoženega na pasivno oplemenitenje v tretjo državo in vpis podatkov v rekapitulacijsko poročilo 09.07.2008 09.07.2008
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 30