aktualno arhiv vse     Število vpisov: 34
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRIDOBITEV PREVOZNEGA SREDSTVA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE EU 21.05.2024 21.05.2024
DAVEK NA DODANO VREDNOST – Spremembe zakonodaje na področju DDV (podrobnejši opis, 29. izdaja) 22.01.2024 23.01.2024
POROČANJE PLAČILNIH PODATKOV S STRANI PONUDNIKOV PLAČILNIH STORITEV IN CESOP (s pogostimi vprašanji in odgovori) (podrobnejši opis) 03.01.2024 22.02.2024
SPLOŠNO O DAVKU NA DODANO VREDNOST (podrobnejši opis, 8. izdaja) 18.04.2023 20.04.2023
KOMBINIRANA NOMENKLATURA EVROPSKE UNIJE 27.01.2023 31.01.2023
HARMONIZIRAN SISTEM SVETOVNE CARINSKE ORGANIZACIJE 27.01.2023 07.02.2023
DAVČNA OBRAVNAVA NAPITNINE – ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDDD 01.08.2022 02.08.2022
UČINKI NADZOROV DDV IN DMV 26.01.2021 02.02.2021
UVRŠČANJE ZAŠČITNIH OBRAZNIH MASK V CARINSKO NOMENKLATURO IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI 23.10.2020 23.10.2020
CARINSKI DOLG – Povračilo ali odpust dajatev (podrobnejši opis, 2. izdaja) 01.03.2019 05.03.2019
OBRAČUNAVANJE DDV PRI SLEDNIH PRAVICAH 06.09.2016 06.09.2016
Obdavčitev vizualnega oglaševanja 19.05.2016 02.06.2016
UVRŠČANJE BLAGA V KOMBINIRANO NOMENKLATURO (podrobnejši opis, 7. izdaja) 13.10.2015 28.11.2016
Gradnja in prenos komunalne opreme na občino (podrobnejši opis) 28.09.2015 28.09.2015
Novosti na področju DDV glede posebne ureditve za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci 15.04.2014 22.04.2014
Pridobitev kozmetičnih izdelkov po ZDDV-1 11.11.2012 01.03.2012
Novela ZDDV-1E – spremembe in dopolnitve ter začetek uporabe 05.10.2011 06.10.2011
Izvedbena uredba Sveta (EU) o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 30.06.2011 04.07.2011
Pojasnilo glede obračunavanja DDV za vodna povračila in okoljsko dajatev za odlaganje odpadkov 03.08.2010 06.08.2010
Vključitev prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatka k ceni toplote v davčno osnovo za DDV 12.05.2010 21.05.2010
Uporaba 76.a člena ZDDV-1 pri prodaji odpadnega papirja v osnovnih šolah 12.04.2010 10.05.2010
Pridobitev motornega vozila od obdavčljivega preprodajalca iz druge države članice EU in (ne)obračun DDV 09.02.2010 24.02.2010
Subvencije izplačane izvajalcem javnih služb za storitve varstva okolja in DDV 31.12.2009 21.01.2010
Obračun in pravica do odbitka DDV od pridobitve dirkalnega vozila 26.05.2009 05.06.2009
Transakcije, ki jih opravijo člani konzorcija in obračun DDV 22.04.2009 08.05.2009
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 34