Novosti

SKD in KNCT / 21.04.2022
Kombinirana nomenklatura za leto 2022
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 09.02.2022
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
Povezana zakonodaja / 10.01.2022
13. ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR)
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 05.01.2022
NAVODILO o formalnostih, vezanih na plačevanje uvoznega DDV, št. 13/2016
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 30.12.2021
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
Povezana zakonodaja / 28.12.2021
05.3 GRADBENI ZAKON (GZ-1)

Najbolj obiskano

SKD in KNCT - 21.04.2022
Kombinirana nomenklatura za leto 2022
Direktive in Uredbe EU / Direktiva Sveta 2006-112-ES - 05.08.2021
DIREKTIVA SVETA 2006/112/ES z dne 28.11.2006 o skupnem sistemu DDV (prečiščeno besedilo)
Povezana zakonodaja - 28.12.2021
05.3 GRADBENI ZAKON (GZ-1)