Novosti

Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 28.12.2023
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
SKD in KNCT / 06.11.2023
Kombinirana nomenklatura za leto 2024

Najbolj obiskano

Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) - 28.12.2023
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) - 13.02.2023
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) - 03.11.2022
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA DDV