Novosti

SKD in KNCT / 06.11.2023
Kombinirana nomenklatura za leto 2024
Povezana zakonodaja / 05.04.2023
13. ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR)
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 13.02.2023
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)