Novosti

Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 01.07.2021
NAVODILO za postopanje s poštnimi pošiljkami v vrednosti do 150 EUR, št. 1/2021
Direktive in Uredbe EU / Pojasnila in razlage / 18.06.2021
PRIROČNIK o sistemu »vse na enem mestu« za DDV (uporablja se od 1. julija 2021)
Direktive in Uredbe EU / Pojasnila in razlage / 22.04.2021
Odbor za DDV – spodbujanje enotne uporabe določil Direktive Sveta 2006/112/ES
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 15.04.2021
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)

Najbolj obiskano

Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) - 15.04.2021
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
Direktive in Uredbe EU / Pojasnila in razlage - 07.01.2021
POJASNILA O PRAVILIH O DDV PRI E-TRGOVANJU