Novosti

Povezana zakonodaja / 04.01.2021
02.1 ZAKON O DAVKU NA MOTORNA VOZILA (ZDMV-1)
SKD in KNCT / 23.10.2020
Kombinirana nomenklatura za leto 2020

Najbolj obiskano

Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) - 15.04.2021
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
SKD in KNCT - 16.02.2021
Kombinirana nomenklatura za leto 2021