aktualno arhiv vse     Število vpisov: 34
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v KMETIJSKI PROIZVODNJI n PROIZVODNJI ŽIVIL in PIJAČ (kalo, razsip, razbije in primanjkljaj) 01.01.2022 27.12.2021
UZANCE pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže 09.03.2013 11.02.2013
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primankljaj) - PROIZVODNJA HRANE IN PIJAČ 27.12.2012 31.12.2021 28.12.2012
Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) - LEKARNE 08.11.2011 08.11.2011
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga - kala (tehnološki dodatek, primanjkljaj, okvara in poškodbe), ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave papirja ter normalnega odpisa blaga kot posledico poškodb in okvar papirja, kartonov ... 25.07.2009 19.08.2009
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga - GZS - TEKSTILNA, OBLAČILNA IN USNJARSKOPREDELOVALNA INDUSTRIJA 24.01.2009 20.01.2009
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja blaga in remitende (kalo, razbitje in okvara nosilcev besede, slike, zvoka) - GZS-ZKGM (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2009 17.03.2009
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) - GZS TRGOVINA 01.01.2009 16.01.2009
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) - KEMIJSKA INDUSTRIJA 01.01.2009 16.01.2009
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga - LESNA IN POHIŠTVENA INDUSTRIJA 30.12.2008 15.01.2009
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v nekovinski proizvodnji - NEKOVINE 30.12.2008 12.01.2009
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga) - PROIZVODNJA PIJAČ 30.12.2008 31.12.2021 15.01.2009
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga - ELEKTRONSKA IN ELEKTROINDUSTRIJA 27.12.2008 16.01.2009
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga - GIZ PRAŠIČEREJA 24.12.2008 15.01.2009
Pravilnik o izplenu živil, ki je neločljivo povezan s procesom predelave živil in priprave obrokov hrane - TURIZEM in GOSTINSTVO 09.12.2008 04.12.2008
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa materiala in izdelkov (kalo, razsip, razbitje, okvara) v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala - GZS GRADBENIŠTVO 01.12.2008 16.01.2009
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga - KOVINSKA INDUSTRIJA 01.12.2008 03.12.2008
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) - TRGOVINA 01.11.2008 [!] 29.10.2008
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn - DEJAVNOST CVETLIČARN 01.10.2008 03.11.2008
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara) - GOSTINSKA DEJAVNOST - OZS 16.07.2008 09.07.2008
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara) - GOSTINSKA DEJAVNOST - GZS 04.03.2008 26.02.2008
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v PROIZVODNJI PIJAČ (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga) (neuradno prečiščeno besedilo) 31.03.2006 31.12.2021 03.04.2006
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) - TRGOVINA (neuradno prečiščeno besedilo) 19.02.2005 22.02.2005
Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga - PRAŠIČJEREJA 10.12.2004 14.12.2004
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip) pri dobavi energenta v PROIZVODNJI FOSILNIH GORIV IN ELEKTRIČNE ENERGIJE 01.07.2003 19.01.2004
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 34