aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19
Naslov Datum vpisa
DDVpoznavalec.si - od 01.01.2021 do 30.06.2021 (celotna e-knjiga) 09.02.2021
A. UVOD 09.02.2021
B. NAVODILO ZA LAŽJE RAZUMEVANJE VSEBINE IN STRUKTURE KNJIGE 09.02.2021
C.I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA 09.02.2021
C.II. DAVČNI ZAVEZANCI 09.02.2021
C.III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE 09.02.2021
C.IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ 09.02.2021
C.V. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA DDV 09.02.2021
C.VI. DAVČNA OSNOVA 09.02.2021
C.VII. STOPNJA DDV 09.02.2021
C.VIII. OPROSTITVE DDV 09.02.2021
C.IX. ODBITEK DDV 09.02.2021
C.X. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV IN DOLOČENIH OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI 09.02.2021
C.XI. POSEBNE UREDITVE 09.02.2021
C.XII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN PLAČEVANJEM DDV 09.02.2021
C.XIII. KAZENSKE DOLOČBE 09.02.2021
C.XIV. POSEBNI DOLOČBI 09.02.2021
C.XV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 09.02.2021
D. NAMESTO ZAKLJUČKA 09.02.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19