aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19
Naslov Datum vpisa
DDVpoznavalec.si - od 22.01.2022 naprej (celotna e-knjiga) 28.02.2022
A. UVOD 28.02.2022
B. NAVODILO ZA LAŽJE RAZUMEVANJE VSEBINE IN STRUKTURE KNJIGE 28.02.2022
C.I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA 28.02.2022
C.II. DAVČNI ZAVEZANCI 28.02.2022
C.III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE 28.02.2022
C.IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ 28.02.2022
C.V. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA DDV 28.02.2022
C.VI. DAVČNA OSNOVA 28.02.2022
C.VII. STOPNJA DDV 28.02.2022
C.VIII. OPROSTITVE DDV 28.02.2022
C.IX. ODBITEK DDV 28.02.2022
C.X. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV IN DOLOČENIH OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI 28.02.2022
C.XI. POSEBNE UREDITVE 28.02.2022
C.XII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN PLAČEVANJEM DDV 28.02.2022
C.XIII. KAZENSKE DOLOČBE 28.02.2022
C.XIV. POSEBNI DOLOČBI 28.02.2022
C.XV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 28.02.2022
D. NAMESTO ZAKLJUČKA 28.02.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19