aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19
Naslov Datum vpisa
DDVpoznavalec.si - od 30.06.2022 (celotna e-knjiga) 09.08.2022
A. UVOD 08.08.2022
B. NAVODILO ZA LAŽJE RAZUMEVANJE VSEBINE IN STRUKTURE KNJIGE 08.08.2022
C.I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA 08.08.2022
C.II. DAVČNI ZAVEZANCI 08.08.2022
C.III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE 08.08.2022
C.IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ 08.08.2022
C.V. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA DDV 08.08.2022
C.VI. DAVČNA OSNOVA 08.08.2022
C.VII. STOPNJA DDV 08.08.2022
C.VIII. OPROSTITVE DDV 08.08.2022
C.IX. ODBITEK DDV 08.08.2022
C.X. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV IN DOLOČENIH OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI 08.08.2022
C.XII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN PLAČEVANJEM DDV 08.08.2022
C.XI. POSEBNE UREDITVE 08.08.2022
C.XIII. KAZENSKE DOLOČBE 08.08.2022
C.XIV. POSEBNI DOLOČBI 08.08.2022
C.XV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 08.08.2022
D. NAMESTO ZAKLJUČKA 08.08.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19