aktualno arhiv vse     Število vpisov: 37
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRODAJA BLAGA PO POSEBNI UREDITVI ZA RABLJENO BLAGO – Prodaja blaga na daljavo – Kraj dobave blaga 03.03.2022 03.03.2022
MALI DAVČNI ZAVEZANEC, KI JE IDENTIFICIRAN ZA NAMENE DDV NA PODLAGI ČETRTEGA ODSTAVKA 78. ČLENA ZDDV-1 TER PRESEŽE ZNESEK 50.000 EUR OBDAVČLJIVEGA PROMETA – Predložitev zahtevka za izdajo (redne) identifikacijske številke za namene DDV 24.03.2021 24.03.2021
POVEZANE OSEBE – DOBAVA BLAGA ISTE VRSTE OZ. OPRAVLJANJE STORITEV ISTE NARAVE 17.03.2021 17.03.2021
MALI DAVČNI ZAVEZANEC, KI OPRAVLJA STORITVE, KATERIH KRAJ OPRAVLJANJA SE OPREDELI OZEMLJE TRETJE DRŽAVE NA PODLAGI PRVEGA ODSTAVKA 25. ČLENA ZDDV-1 – Obvezni podatki na izdanem računu 15.02.2021 15.02.2021
OBVEZNOST PRIDOBITVE (»REDNE«) IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA NAMENE DDV – Mali davčni zavezanec opravlja tudi transakcije, katerih kraj opravljanja se opredeli ozemlje druge države članice Unije 18.11.2019 18.11.2019
PREPRODAJA RABLJENIH MOTORNIH VOZIL – Nakup vozila v drugi državi članici ter izvoz le-tega v tretjo državo 07.11.2019 07.11.2019
POSEBNA UREDITEV PO PLAČANI REALIZACIJI TER DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Dolžnost predložitve RP-O, čeprav kupec blaga do roka za predložitev RP-O računa še ni plačal 24.05.2019 24.05.2019
ODDAJANJE LASTNE NEPREMIČNINE V NAJEM TER ZARAČUNAVANJE STROŠKOV V POVEZAVI Z NEPREMIČNINO – Dolžnost predložitve zahtevka za izdajo identifikacijske številke za namene DDV – Preseganje mejnega zneska obdavčljivega prometa 20.03.2018 20.03.2018
PRODAJA RABLJENEGA BLAGA FIZIČNIM OSEBAM V DRUGO DRŽAVO ČLANICO PO POSEBNI UREDITVI ZA RABLJENO BLAGO – Upoštevanje vrednostnega limita, ki velja za dobave blaga na daljavo v tej državi članici 05.10.2017 05.10.2017
MALI DAVČNI ZAVEZANEC, KI OPRAVLJA DEJAVNOST PREPRODAJE RABLJENEGA BLAGA IN PRIDOBIVA BLAGO IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE V VREDNOSTI NAD 10.000 EUR – Obveznost identifikacije za namene DDV (t.i. atipični davčni zavezanec) 01.08.2017 07.08.2017
POSEBNA UREDITEV ZA POTOVALNE AGENCIJE – Določitev prometa kot enega izmed pogojev pri prenehanju identifikacijske številke za namene DDV 28.07.2017 28.07.2017
DOBAVA BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO, KI JO OPRAVI MALI DAVČNI ZAVEZANEC – Vštevanje zneska v obdavčljivi promet ter obveznost pridobitve identifikacijske številke za namene DDV 31.01.2017 31.01.2017
OBVEZNOST IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Davčni zavezanec opravlja izključno transakcije, katerih kraj opravljanja se opredeli ozemlje tretje države 13.10.2016 13.10.2016
PRODAJA AVTOMOBILSKIH DELOV, KI SE PO ODSTRANITVI IZ VOZILA PRODAJO NAPREJ KOT REZERVNI DELI – Obračun DDV po posebni ureditvi za rabljeno blago 29.09.2016 29.09.2016
DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE S STRANI MALIH DAVČNIH ZAVEZANCEV, IDENTIFICIRANIH ZA NAMENE DDV NA PODLAGI ČETRTEGA ODSTAVKA 78. ČLENA ZDDV-1 27.09.2016 27.09.2016
Dobava (prodaja) motornega vozila po posebni ureditvi za obdavčljive preprodajalce – Vštevanje DMV v nabavno ceno pri ugotavljanju razlike v ceni, ki jo doseže obdavčljivi prodajalec 15.06.2016 15.06.2016
Obseg obdavčljivega prometa pri malih davčnih zavezancih – Upoštevanje datuma izdaje računa ali datum nastanka obdavčljivega dogodka? 04.04.2016 04.04.2016
Davčna osnova za namene obračunavanja DDV pri davčnih zavezancih, ki se prepozno identificirajo za namene DDV 26.05.2015 26.05.2015
Zneski, ki se vštevajo v obdavčljivi promet skladno z določilom 94. člena ZDDV-1 – Dejavnost preprodaje rabljenih motornih vozil 06.02.2015 06.02.2015
Obveznost obračuna DDV – Prejeto (pred)plačilo v obdobju, ko davčni zavezanec uporablja posebno ureditev za male davčne zavezance, transakcijo pa opravi v obdobju, ko je identificiran za namene DDV 15.01.2015 15.01.2015
Opredelitev plačnika DDV pri gradbenih storitvah – Izvajalec transakcije, ki je mali davčni zavezanec, preseže »limit« za obvezno identifikacijo za namene DDV 23.07.2014 23.07.2014
Povišanje nabavne cene rabljenega avtomobila za vrednost vgrajenega materiala, kadar je prodaja avtomobila predmet posebne ureditve za obdavčljive preprodajalce 16.06.2014 16.06.2014
Identifikacija za namene DDV pri povezanih osebah – Opravljanje dobav blaga iste vrste oz. storitev iste narave 25.02.2014 25.02.2014
Identifikacija za namene DDV pri povezanih osebah – Vpliv na obveznost identifikacije za namene DDV povezane osebe, če druga povezana oseba že razpolaga z identifikacijsko številko za namene DDV 20.01.2014 20.01.2014
DDV obravnava prejetih storitev od malih davčnih zavezancev s sedežem v Sloveniji oz. drugi državi članici – Prejemnik storitev ne more deloma ali v celoti uveljaviti pravice do odbitka DDV 09.10.2013 09.10.2013
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 37