Novosti

E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
DDVpoznavalec.si - od 01.01.2021 do 30.06.2021 (celotna e-knjiga)
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
A. UVOD
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
B. NAVODILO ZA LAŽJE RAZUMEVANJE VSEBINE IN STRUKTURE KNJIGE
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.II. DAVČNI ZAVEZANCI
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.V. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA DDV
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.VI. DAVČNA OSNOVA
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.VII. STOPNJA DDV
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.VIII. OPROSTITVE DDV
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.IX. ODBITEK DDV
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.X. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV IN DOLOČENIH OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.XI. POSEBNE UREDITVE
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.XII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN PLAČEVANJEM DDV
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.XIII. KAZENSKE DOLOČBE
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.XIV. POSEBNI DOLOČBI
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.XV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
D. NAMESTO ZAKLJUČKA
E-DDV knjige / Priročnik POMEN TEMELJNIH NAČEL DDV PRI PREPREČEVANJU SAMOVOLJNEGA POSTOPANJA DAVČNEGA ORGANA / 02.09.2016
Pomen temeljnih načel DDV pri preprečevanju samovoljnega postopanja davčnega organa (celotno besedilo e-knjige)

Najbolj obiskano

E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si - 09.02.2021
DDVpoznavalec.si - od 01.01.2021 do 30.06.2021 (celotna e-knjiga)
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si - 09.02.2021
C.IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si - 09.02.2021
C.III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si - 09.02.2021
C.V. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA DDV
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si - 09.02.2021
C.VI. DAVČNA OSNOVA
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si - 09.02.2021
C.IX. ODBITEK DDV
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si - 09.02.2021
C.I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA
E-DDV knjige / Priročnik POMEN TEMELJNIH NAČEL DDV PRI PREPREČEVANJU SAMOVOLJNEGA POSTOPANJA DAVČNEGA ORGANA - 02.09.2016
6. SKLEP
E-DDV knjige / Priročnik POMEN TEMELJNIH NAČEL DDV PRI PREPREČEVANJU SAMOVOLJNEGA POSTOPANJA DAVČNEGA ORGANA - 02.09.2016
5. KRITIČNA OCENA SKLADNOSTI NEKATERIH POJASNIL SLOVENSKEGA DAVČNEGA ORGANA S TEMELJNIMI NAČELI DDV
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si - 14.02.2020
DDVpoznavalec.si - od 01.01.2020 do 31.12.2020 (celotna e-knjiga)