aktualno arhiv vse     Število vpisov: 377
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
UKRADENO BLAGO, ZA KATEREGA NI SESTAVLJEN POLICIJSKI ZAPISNIK – Obveznost obračuna DDV ali popravka odbitka DDV? 01.03.2024 01.03.2024
DONACIJE V BLAGU IN/ALI DENARJU V PRIMERU NARAVNIH NESREČ TER DDV 10.08.2023 10.08.2023
PRAVI TRISTRANSKI POSEL, KI GA OPRAVI SLOVENSKI DAVČNI ZAVEZANEC NA OZEMLJU DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Slovenski davčni zavezanec je drugi v verigi dobav blaga 07.06.2023 07.06.2023
DOBAVA BLAGA, KI JO OPRAVI SLOVENSKI DAVČNI ZAVEZANEC IZ SLOVENIJE V AVSTRIJO MALEMU DAVČNEMU ZAVEZANCU, S SEDEŽEM V AVSTRIJI – Vrednost blaga presega znesek 10.000 eurov – Določitev kraja dobave blaga 26.04.2023 26.04.2023
MOŽNOST SPREMEMBE DAVČNEGA OBDOBJA IZ KOLEDARSKEGA TRIMESEČJA V KOLEDARSKI MESEC V NASLEDNJEM KOLEDARSKEM LETU – Sprememba PZDDV od 30.06.2022 naprej 21.07.2022 21.07.2022
POPRAVKI ODBITKA DDV OD OSNOVNIH SREDSTEV PRI DAVČNEM ZAVEZANCU, KATEREMU PRENEHA IDENTIFIKACIJA ZA NAMENE DDV OZIROMA SE ZNOVA IDENTIFICIRA ZA NAMENE DDV – Sprememba PZDDV od 30.06.2022 naprej 12.07.2022 12.07.2022
UVELJAVITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV OD OSNOVNIH SREDSTEV PO IDENTIFIKACIJI ZA NAMENE DDV ZA NABAVE PRED IDENTIFIKACIJO ZA NAMENE DDV – Pravica do odbitka DDV v enkratnem (sorazmernem) znesku ali letni popravki odbitka DDV do konca obdobja popravka – Sprememba PZDDV od 30.06.2022 naprej 29.06.2022 29.06.2022
DOBAVA BLAGA DAVČNEMU ZAVEZANCU, KI NIMA SEDEŽA NA OZEMLJU SLOVENIJE, IN KI GA LE-TA ODPOŠLJE ALI ODPELJE V NAMEMBNI KRAJ ZUNAJ UNIJE – Oprostitev plačila DDV 06.06.2022 06.06.2022
STORITVE REDNEGA VZDRŽEVANJA NAPRAV IN OPREME V VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU – Uporaba nižje 9,5% ali splošne 22% stopnje DDV 13.05.2022 13.05.2022
VRAČILO SORAZMERNEGA DELA VREDNOSTI LETNE VINJETE TER POPRAVEK ODBITKA DDV, UVELJAVLJENEGA PRI NAKUPU 06.05.2022 06.05.2022
UVELJAVITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV OD VSEH STROŠKOV V POVEZAVI Z ELEKTRIČNIMI VOZILI, OB NABAVI KATERIH DAVČNI ZAVEZANEC NI UVELJAVIL PRAVICE DO ODBITKA DDV OZ. NI IZVEDEL NAKNADNEGA POPRAVKA ODBITKA DDV 13.04.2022 13.04.2022
ELEKTRONSKO OPRAVLJENE STORITVE – OPREDELITEV KRAJA OPRAVLJANJA STORITEV od 20.01.2022 naprej – Sprememba ZDDV-1 (novela M) 28.03.2022 28.03.2022
PREJETA GRADBENA STORITEV S STRANI DAVČNEGA ZAVEZANCA, KI V SLOVENIJI NIMA SEDEŽA – Določitev plačnika DDV, kadar izvajalec storitev je/ni identificiran za namene DDV v Sloveniji 21.03.2022 21.03.2022
PRODAJA BLAGA NA DALJAVO IZ SLOVENIJE V AVSTRIJO OSEBAM, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI – novela ZDDV-1M 14.03.2022 14.03.2022
PRODAJA BLAGA MALEGA DAVČNEGA ZAVEZANCA NA OZEMLJU NEMČIJE PREKO SPLETNE STRANI NEMŠKEGA DAVČNEGA ZAVEZANCA, IDENTIFICIRANEGA ZA NAMENE DDV V NEMČIJI – Blago se proda na ozemlju Nemčije osebi, ki ni davčni zavezanec 10.03.2022 10.03.2022
DAVČNI ZAVEZANEC OPRAVI DOBAVO BLAGA PREKO SPLETNE STRANI NEMŠKEGA DAVČNEGA ZAVEZANCA – BLAGO GRE IZ NEMČIJE V FRANCIJO OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC – Določitev kraja dobave blaga 07.03.2022 07.03.2022
PRODAJA BLAGA PO POSEBNI UREDITVI ZA RABLJENO BLAGO – Prodaja blaga na daljavo – Kraj dobave blaga 03.03.2022 03.03.2022
POPRAVEK ODBITKA DDV PRI MOTORNIH VOZILIH BREZ IZPUSTA OGLJIKOVEGA DIOKSIDA, KI SO BILI NABAVLJENI PRED 22.01.2022 (novela M ZDDV-1) 21.02.2022 21.02.2022
UPORABA ELEKTRIČNEGA MOTORNEGA VOZILA, OB NABAVI KATEREGA JE BILA UVELJAVLJENA PRAVICA DO ODBITKA DDV, ZA ZASEBNE NAMENE ZAPOSLENEGA – Davčna osnova za obračun DDV od neposlovne uporabe motornega vozila 14.02.2022 14.02.2022
UVELJAVITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV PRI NABAVI OSEBNEGA MOTORNEGA VOZILA NA ELEKTRIČNI POGON – Sprememba ZDDV-1 od 22.01.2022 naprej 07.02.2022 07.02.2022
DOLOČITEV PLAČNIKA DDV, KADAR TRANSAKCIJO NA OZEMLJU SLOVENIJE OPRAVI DAVČNI ZAVEZANEC, KI NI IDENTIFICIRAN ZA NAMENE DDV IN NIMA SEDEŽA NA OZEMLJU SLOVENIJE – Sprememba tretjega odstavka 76. člena ZDDV-1 od 22.01.2022 naprej 03.02.2022 03.02.2022
UVELJAVITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV V DAVČNEM OBDOBJU, KO JE NASTALA OBVEZNOST ZA OBRAČUN DDV – Sprememba šestega odstavka 67. člena ZDDV-1 (novela M) 26.01.2022 26.01.2022
DAJANJE V NAJEM GRADBENIH (ZIDARSKIH, DELOVNIH) ODROV Z MONTAŽO/DEMONTAŽO ALI BREZ – Obdavčitev z DDV 29.11.2021 29.11.2021
DOLOČITEV PLAČNIKA DDV, KADAR SLOVENSKI DAVČNI ZAVEZANEC PREJME STORITEV OD AVSTRIJSKEGA DAVČNEGA ZAVEZANCA, KI IMA PRIDOBLJENO TUDI SLOVENSKO IDENTIFIKACIJSKO ŠTEVILKO ZA NAMENE DDV 12.08.2021 12.08.2021
UVOZ BLAGA MANJŠE (NEZNATNE) VREDNOSTI TER OBVEZNOST OBRAČUNA DDV – Sprememba od 01.07.2021 naprej 15.07.2021 15.07.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 377