O avtorjih


Avtor in lastnik spletne podatkovne baze/strani www.DDVpoznavalec.si je družba DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o.

Pri nastanku in vsebinski ter oblikovni zasnovi spletne podatkovne baze/strani www.DDVpoznavalec.si sta sodelovala predvsem:

                         Direktor družbe:                                         Odgovorni urednik spletne podatkovne baze/strani:
                        mag. Damijan Špes                                                                      mag. David Harl                    
                         damijan@bilans.s
i                                                                  info@ddvpoznavalec.si                         
 

Več informacij o družbi DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o. (zgodovina, predstavitev aktivnosti, referenčna lista poslovnih partnerjev …) lahko pridobite tudi na spletnem naslovu www.Bilans.si.

 

Osnovni podatki


DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o.
Ulica heroja Bračiča 6
2000 Maribor
Davčna številka: 94689741
 
Telefon: (02) 23 11110 – centrala; (02) 23 111 24 – uredništvo spletne strani
Elektronski naslov: info@ddvpoznavalec.si


Idejno in končno oblikovno podobo spletne strani je udejanilo podjetje KRAFT & WERK d.o.o.

Nenehno spreminjajoča se DDV in z njim povezana zakonodaja v Sloveniji, kakor tudi potreba po vedno širšem in globjem spektru znanja s področja DDV, ki ga mora obvladovati oseba, katera se ukvarja z davki in računovodstvom, je v letu 2010 narekovala odprtje nove, samostojne spletne strani www.DDVpoznavalec.si - prve spletne podatkovne baze s področja DDV v Sloveniji. DDVpoznavalec.si - Hitro, enostavno in inovativno do aktualnih informacij s področja DDV je tako bil slogan, s katerim smo v decembru 2010 v uporabo predali samostojno DDV spletno podatkovno bazo.

Preglednost spletne strani pa je skozi čas narekovala tudi prenovo spletne strani, ki se vam danes predstavlja v novi spremenjeni in funcionalno dopolnjeni podobi.