Novosti
Sodna praksa / Sodišče EU / 25.10.2021
OSNOVNI PLAVALNI TEČAJI – Oprostitve za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu – Izobraževanje otrok ali mladine, šolsko ali univerzitetno izobraževanje – Šolsko ali univerzitetno izobraževanje (C-373/19)
Poslovna praksa / Mnenja FURS-MF / 22.10.2021
UVOZ BLAGA PREKO SPLETA (spletne pošiljke) (podrobnejši opis, 2. izdaja)
Sodna praksa / Sodišče EU / 22.10.2021
NAČIN VRAČILA DDV DAVČNIM ZAVEZANCEM, KI NIMAJO SEDEŽA V DRŽAVI ČLANICI VRAČILA – Zahteva za dodatne informacije države članice vračila – Podatki, na katere se lahko nanaša zahteva za dodatne informacije – Neskladje med zneskom, navedenim v zahtevku za vračilo, in zneskom, navedenim na predloženih računih (C-396/20)
DDV Plus / DDV zakonodaja drugih držav / 22.10.2021
HRVAŠKA - Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Sodna praksa / Sodišče EU / 21.10.2021
VRAČILO DDV DAVČNIM ZAVEZANCEM S SEDEŽEM V DRŽAVI ČLANICI, KI NI DRŽAVA ČLANICA VRAČILA – Imetništvo računa – Zavrnitev zahtevka za vračilo – ,Storniranje‘ računa s strani dobavitelja – Izdaja novega računa (C-80/20)
DDV Plus / DDV novice / 21.10.2021
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/1780 z dne 5. oktobra 2021 o spremembi Odločbe 2009/790/ES o dovoljenju Republiki Poljski, da uporabi ukrep z odstopanjem od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV
Poslovna praksa / Mnenja FURS-MF / 20.10.2021
ŠIRITEV SISTEMA VSE NA ENEM MESTU IN POSEBNE UREDITVE ZA POSLOVNE SUBJEKTE – VEM (s pogostimi vprašanji in odgovori) (podrobnejši opis, 1. izdaja)