Novosti
Sodna praksa / Sodišče EU / 01.12.2022
OBVEZNOST SKRBNEGA RAVNANJA DAVČNEGA ZAVEZANCA – Upoštevanje kršitve obveznosti, ki izhajajo iz nacionalnih določb in določb prava Unije glede varnosti prehranjevalne verige – Naročilo, ki ga davčni zavezanec da tretjemu za opravljanje obdavčenih transakcij (C-512/21)
DDV Plus / DDV zakonodaja drugih držav / 30.11.2022
HRVAŠKA - Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Sodna praksa / Sodišče EU / 29.11.2022
ZDRAVSTVENA OSKRBA OSEB PRI OPRAVLJANJU MEDICINSKE IN PARAMEDICINSKE POKLICNE DEJAVNOSTI – Storitev, ki jo zavarovalnica uporablja za preverjanje pravilnosti diagnoze resne bolezni ter za iskanje in zagotavljanje kar najboljše oskrbe in zdravljenja v tujini – Oprostitve za nekatere dejavnosti, ki so v javnem interesu (C-458/21)
DDV Plus / DDV dodatek / 28.11.2022
Seznam zlatih kovancev, ki ustrezajo kriterijem za investicijsko zlato (velja za leto 2023)
Sodna praksa / Sodišče EU / 25.11.2022
ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA V PRIMERU GOLJUFIJE – Drugi pridobitelj blaga – Goljufija, ki se nanaša na del DDV, dolgovanega pri prvi pridobitvi – Obseg zavrnitve pravice do odbitka (C-596/21)
Poslovna praksa / Mnenja FURS-MF / 24.11.2022
DAVEK NA DODANO VREDNOST – Spremembe zakonodaje na področju DDV (podrobnejši opis, 20. izdaja)
DDV Plus / DDV novice / 22.11.2022
OBVESTILO o uveljavitvi Direktive Sveta (EU) 2022/890 z dne 3. junija 2022 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede podaljšanja obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV