Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - September 2022 Št. vpisov - 2022 Št. vpisov - 2021 Št. vpisov - 2020 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 1 25 34 39 350
   ZDDV 0 4 4 1 31
   Podzakonski akti - ZDDV 0 7 10 4 89
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 1 2 2 2 25
   Direktive in Uredbe EU 0 9 12 31 134
   Povezana zakonodaja 0 3 6 1 70
Poslovna praksa 5 82 55 50 1247
   Mnenja FURS-MF 5 43 40 27 778
   Mnenja strokovnjakov 0 19 11 18 398
   E-DDV časnik 0 0 3 4 40
   E-DDV knjige 0 20 1 1 31
Sodna praksa 5 41 91 83 2322
   Upravno sodišče 0 11 46 32 792
   Vrhovno sodišče 0 1 3 12 238
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 5 29 42 39 1286
DDV Plus 1 9 29 28 465
   DDV novice 1 5 17 10 253
   DDV dodatek 0 1 3 14 162
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 1 1 1 12
   ZDDV-1 in PZDDV 0 2 1 0 12
   DDV zakonodaja drugih držav 0 0 7 3 26