Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - September 2021 Št. vpisov - 2021 Št. vpisov - 2020 Št. vpisov - 2019 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 0 27 39 22 317
   ZDDV 0 4 1 2 27
   Podzakonski akti - ZDDV 0 6 4 3 78
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 2 2 0 23
   Direktive in Uredbe EU 0 10 31 13 123
   Povezana zakonodaja 0 5 1 4 65
Poslovna praksa 7 68 51 68 1181
   Mnenja FURS-MF 5 37 28 30 735
   Mnenja strokovnjakov 2 9 18 33 377
   E-DDV časnik 0 3 4 4 40
   E-DDV knjige 0 19 1 1 29
Sodna praksa 7 79 83 90 2268
   Upravno sodišče 3 41 32 32 776
   Vrhovno sodišče 0 2 12 11 236
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 4 36 39 47 1250
DDV Plus 1 25 28 35 452
   DDV novice 0 14 10 22 245
   DDV dodatek 1 2 14 9 160
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 1 1 2 11
   ZDDV-1 in PZDDV 0 1 0 1 10
   DDV zakonodaja drugih držav 0 7 3 1 26