Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - April 2022 Št. vpisov - 2022 Št. vpisov - 2021 Št. vpisov - 2020 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 2 14 34 39 340
   ZDDV 0 3 4 1 30
   Podzakonski akti - ZDDV 0 3 10 4 85
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 1 2 2 2 25
   Direktive in Uredbe EU 1 5 12 31 130
   Povezana zakonodaja 0 1 6 1 69
Poslovna praksa 5 57 56 50 1224
   Mnenja FURS-MF 4 24 41 27 761
   Mnenja strokovnjakov 1 14 11 18 393
   E-DDV časnik 0 0 3 4 40
   E-DDV knjige 0 19 1 1 30
Sodna praksa 3 21 91 83 2302
   Upravno sodišče 0 4 46 32 785
   Vrhovno sodišče 0 0 3 12 237
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 3 17 42 39 1274
DDV Plus 1 4 29 28 460
   DDV novice 1 2 17 10 250
   DDV dodatek 0 0 3 14 161
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 1 1 1 12
   ZDDV-1 in PZDDV 0 1 1 0 11
   DDV zakonodaja drugih držav 0 0 7 3 26