Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - April 2024 Št. vpisov - 2024 Št. vpisov - 2023 Št. vpisov - 2022 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 2 5 12 30 371
   ZDDV 0 0 3 5 34
   Podzakonski akti - ZDDV 0 1 3 10 96
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 2 2 2 3 30
   Direktive in Uredbe EU 0 0 2 9 136
   Povezana zakonodaja 0 2 2 3 74
Poslovna praksa 0 33 46 72 1315
   Mnenja FURS-MF 0 13 42 50 839
   Mnenja strokovnjakov 0 1 3 19 402
   E-DDV časnik 0 0 1 1 42
   E-DDV knjige 0 19 0 2 32
Sodna praksa 8 28 57 56 2424
   Upravno sodišče 2 8 25 13 828
   Vrhovno sodišče 0 1 3 1 243
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 6 19 29 42 1347
DDV Plus 1 2 10 13 482
   DDV novice 1 1 6 6 261
   DDV dodatek 0 1 1 2 165
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 1 1 13
   ZDDV-1 in PZDDV 0 0 1 2 14
   DDV zakonodaja drugih držav 0 0 1 2 29