Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - November 2023 Št. vpisov - 2023 Št. vpisov - 2022 Št. vpisov - 2021 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 3 11 30 33 365
   ZDDV 0 3 5 3 34
   Podzakonski akti - ZDDV 0 2 10 10 94
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 2 3 3 2 29
   Direktive in Uredbe EU 1 1 9 12 135
   Povezana zakonodaja 0 2 3 6 72
Poslovna praksa 3 43 90 55 1297
   Mnenja FURS-MF 3 39 50 40 823
   Mnenja strokovnjakov 0 3 19 11 401
   E-DDV časnik 0 1 1 3 42
   E-DDV knjige 0 0 20 1 31
Sodna praksa 4 57 56 91 2395
   Upravno sodišče 3 25 13 46 819
   Vrhovno sodišče 0 3 1 3 242
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 1 29 42 42 1328
DDV Plus 2 10 13 30 480
   DDV novice 0 6 6 17 260
   DDV dodatek 1 1 2 3 164
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 1 1 1 13
   ZDDV-1 in PZDDV 0 1 2 2 14
   DDV zakonodaja drugih držav 1 1 2 7 29