Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Junij 2021 Št. vpisov - 2021 Št. vpisov - 2020 Št. vpisov - 2019 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 8 25 39 21 314
   ZDDV 0 3 1 2 26
   Podzakonski akti - ZDDV 3 6 4 3 78
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 2 2 0 23
   Direktive in Uredbe EU 4 9 31 13 122
   Povezana zakonodaja 1 5 1 3 64
Poslovna praksa 6 58 52 68 1172
   Mnenja FURS-MF 6 30 28 30 728
   Mnenja strokovnjakov 0 6 19 33 375
   E-DDV časnik 0 3 4 4 40
   E-DDV knjige 0 19 1 1 29
Sodna praksa 7 53 83 90 2241
   Upravno sodišče 4 27 32 32 762
   Vrhovno sodišče 0 1 12 11 235
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 3 25 39 47 1238
DDV Plus 2 14 28 35 441
   DDV novice 2 5 10 22 236
   DDV dodatek 0 1 14 9 159
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 1 1 2 11
   ZDDV-1 in PZDDV 0 1 0 1 10
   DDV zakonodaja drugih držav 0 6 3 1 25