Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - April 2021 Št. vpisov - 2021 Št. vpisov - 2020 Št. vpisov - 2019 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 2 12 40 21 302
   ZDDV 0 1 1 2 24
   Podzakonski akti - ZDDV 1 2 4 3 74
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 2 2 0 23
   Direktive in Uredbe EU 1 3 32 13 117
   Povezana zakonodaja 0 4 1 3 63
Poslovna praksa 4 45 52 68 1159
   Mnenja FURS-MF 4 19 28 30 717
   Mnenja strokovnjakov 0 4 19 33 373
   E-DDV časnik 0 3 4 4 40
   E-DDV knjige 0 19 1 1 29
Sodna praksa 10 40 83 90 2228
   Upravno sodišče 5 20 32 32 755
   Vrhovno sodišče 1 1 12 11 235
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 4 19 39 47 1232
DDV Plus 1 12 28 35 439
   DDV novice 1 3 10 22 234
   DDV dodatek 0 1 14 9 159
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 1 1 2 11
   ZDDV-1 in PZDDV 0 1 0 1 10
   DDV zakonodaja drugih držav 0 6 3 1 25