Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Maj 2023 Št. vpisov - 2023 Št. vpisov - 2022 Št. vpisov - 2021 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 0 4 30 33 358
   ZDDV 0 1 5 3 32
   Podzakonski akti - ZDDV 0 1 10 10 93
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 1 3 2 27
   Direktive in Uredbe EU 0 0 9 12 134
   Povezana zakonodaja 0 1 3 6 71
Poslovna praksa 1 27 90 55 1281
   Mnenja FURS-MF 1 25 50 40 809
   Mnenja strokovnjakov 0 1 19 11 399
   E-DDV časnik 0 1 1 3 42
   E-DDV knjige 0 0 20 1 31
Sodna praksa 10 27 56 91 2364
   Upravno sodišče 2 9 13 46 803
   Vrhovno sodišče 0 1 1 3 239
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 8 17 42 42 1316
DDV Plus 1 3 12 30 472
   DDV novice 1 2 6 17 256
   DDV dodatek 0 0 2 3 163
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 1 1 12
   ZDDV-1 in PZDDV 0 1 2 2 14
   DDV zakonodaja drugih držav 0 0 1 7 27