Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Januar 2022 Št. vpisov - 2023 Št. vpisov - 2022 Št. vpisov - 2021 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 1 1 30 34 356
   ZDDV 0 0 5 4 32
   Podzakonski akti - ZDDV 0 0 10 10 92
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 1 1 3 2 27
   Direktive in Uredbe EU 0 0 9 12 134
   Povezana zakonodaja 0 0 3 6 70
Poslovna praksa 8 8 92 55 1264
   Mnenja FURS-MF 8 8 52 40 794
   Mnenja strokovnjakov 0 0 19 11 398
   E-DDV časnik 0 0 1 3 41
   E-DDV knjige 0 0 20 1 31
Sodna praksa 2 2 56 91 2339
   Upravno sodišče 1 1 13 46 795
   Vrhovno sodišče 1 1 1 3 239
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 0 0 42 42 1299
DDV Plus 0 0 12 29 468
   DDV novice 0 0 6 17 254
   DDV dodatek 0 0 2 3 163
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 1 1 12
   ZDDV-1 in PZDDV 0 0 2 1 12
   DDV zakonodaja drugih držav 0 0 1 7 27