Novosti

Direktive in Uredbe EU / Direktiva Sveta 2006-112-ES / 05.08.2021
DIREKTIVA SVETA 2006/112/ES z dne 28.11.2006 o skupnem sistemu DDV (prečiščeno besedilo)
Direktive in Uredbe EU / Pojasnila in razlage / 18.06.2021
PRIROČNIK o sistemu »vse na enem mestu« za DDV (uporablja se od 1. julija 2021)