Novosti

Direktive in Uredbe EU / Pojasnila in razlage / 22.04.2021
Odbor za DDV – spodbujanje enotne uporabe določil Direktive Sveta 2006/112/ES
Direktive in Uredbe EU / Pojasnila in razlage / 07.01.2021
POJASNILA O PRAVILIH O DDV PRI E-TRGOVANJU