Novosti

Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 13.02.2023
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 11.11.2022
NAVODILO o poenostavitvah pri carinjenju blaga, št. 4/2021
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 03.11.2022
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA DDV
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 15.06.2022
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 09.02.2022
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 05.01.2022
NAVODILO o formalnostih, vezanih na plačevanje uvoznega DDV, št. 13/2016
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 30.12.2021
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 01.07.2021
NAVODILO za postopanje s poštnimi pošiljkami v vrednosti do 150 EUR, št. 1/2021