aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
UPORABA ELEKTRIČNEGA MOTORNEGA VOZILA, OB NABAVI KATEREGA JE BILA UVELJAVLJENA PRAVICA DO ODBITKA DDV, ZA ZASEBNE NAMENE ZAPOSLENEGA – Davčna osnova za obračun DDV od neposlovne uporabe motornega vozila 14.02.2022 14.02.2022
ORGANIZIRANJE USTVARJALNIH DELAVNIC ZA OTROKE – Prejeta subvencija s strani državnega organa – Vštevanje prejete subvencije v davčno osnovo za namene DDV? 06.10.2020 06.10.2020
NEPRIJAVA TERJATVE DAVČNEGA ZAVEZANCA – UPNIKA V POSTOPKU STEČAJA DOLŽNIKA IN POPRAVEK ZNESKA OBRAČUNANEGA DDV 17.06.2020 17.06.2020
PREJETI SKUPNI RABAT, ODOBREN ZA BLAGO, KI JE BILO PREDMET DOBAV BLAGA ZNOTRAJ UNIJE, KOT TUDI ZA BLAGO, KI JE BILO PREDMET DOBAV BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE – Obveznost izvršitve popravka odbitka DDV 03.06.2020 03.06.2020
ODOBRITEV TAKOJŠNJEGA POPUSTA PRI STORITVI NAJEMA NEPREMIČNINE – Prepoved opravljanja dejavnosti najemojemalca v povezavi z ukrepi za zajezitev epidemije Covid-19 13.05.2020 13.05.2020
ODOBRITEV POPUSTA ZARADI PREDČASNEGA PLAČILA PRI PRIDOBITVI BLAGA – Določitev davčne osnove za namene DDV pri pridobitvi blaga 14.08.2019 14.08.2019
VŠTEVANJE DAVČNEGA ODTEGLJAJA V DAVČNO OSNOVO ZA NAMENE DDV – Storitve odstopa premoženjskih pravic, ki jih opravi davčni zavezanec, ki ima sedež v tretji državi 30.10.2018 30.10.2018
DOLOČITEV DAVČNE OSNOVE ZA NAMENE DDV PRI POVEZANIH OSEBAH – Storitev poslovnega svetovanja, ki jo opravi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in s sedežem v drugi državi članici Unije 18.10.2018 18.10.2018
VIDIK DDV PRI ODPRAVI NAPAK (POMANJKLJIVOSTI) PRI IZVEDBI GRADBENIH STORITEV 05.10.2018 05.10.2018
ODKUP TERJATEV TER OBLIKOVANJE DAVČNE OSNOVE ZA NAMENE DDV – Znesek poplačila je nižji, enak ali višji od odkupne vrednosti terjatve 14.06.2018 14.06.2018
IZDAN DOBROPIS ZA IZVEDENE TRANSAKCIJE TER ZMANJŠANJE OBRAČUNANEGA DDV – Dolžnost dokazovanja v DIN, da je dobavitelj dejansko obvestil kupca o znesku DDV, za katerega nima pravice do odbitka DDV 09.04.2018 09.04.2018
DONIRANJE HRANE IN DDV – Sprememba PZDDV od 16.09.2017 naprej 29.11.2017 29.11.2017
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV, KADAR JE DOLŽNIK IZBRISAN IZ SODNEGA REGISTRA, UPNIK PA NE ZAHTEVA POPLAČILA TERJATEV OD PRAVNIH NASLEDNIKOV DOLŽNIKA 19.09.2017 19.09.2017
DDV VIDIK PRENOSA NOVE NEPREMIČNINE IZ PODJETJA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA V NJEGOVO GOSPODINJSTVO 29.05.2017 29.05.2017
KONČANJE STEČAJNEGA POSTOPKA BREZ OPRAVLJENEGA PREIZKUSA (PRIZNANJA) TERJATEV – Zmanjšanje obračunanega DDV 07.02.2017 07.02.2017
NAKNADNI POPUST ZA PREDČASNO PLAČILO DOBAVITELJU BLAGA – Zmanjšanje obračunanega DDV 03.01.2017 03.01.2017
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV SKLADNO Z DOLOČILI 39. člena ZDDV-1 – Statusno preoblikovanje upnika 21.09.2016 21.09.2016
Pravica do zmanjšanja (popravka) obračunanega DDV po prenehanju opravljanja dejavnosti – Vložitev zahtevka s strani fizične osebe po prenehanju opravljanja dejavnosti kot s.p. 18.04.2016 18.04.2016
DDV pri zadržanju blaga ob prenehanju opravljanja ekonomske dejavnosti – Vpliv izteka obdobja popravkov na popravek odbitka DDV oziroma na obračun DDV 09.03.2016 09.03.2016
Samostojna transakcija ali enotno opravljena transakcija – Zaračunavanje stroškov cestnin in stroškov za uporabo predorov v sklopu opravljanja storitev vlečne službe 27.11.2015 27.11.2015
Davčna osnova za namene obračunavanja DDV pri davčnih zavezancih, ki se prepozno identificirajo za namene DDV 26.05.2015 26.05.2015
Opredelitev davčne osnove za prejete storitve s strani tujih davčnih zavezancev, kadar le-ti obračunajo DDV, plačnik DDV pa je slovenski davčni zavezanec 29.10.2014 29.10.2014
Določitev davčne osnove za namene DDV, kadar so elementi za določitev le-te izraženi v tuji valuti 14.10.2014 14.10.2014
Podlaga za knjigovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov za namene DDV, kadar dobavitelj blaga iz Unije ne izda računa 02.06.2014 02.06.2014
Uporaba c) točke šestega odstavka 36. člena ZDDV-1 pri opravljanju transakcij v svojem imenu in za svoj oz. tuj račun 23.04.2014 23.04.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36