aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19
Naslov Datum vpisa
A. UVOD 14.01.2024
B. NAVODILO ZA LAŽJE RAZUMEVANJE VSEBINE IN STRUKTURE KNJIGE 14.01.2024
C.I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA 14.01.2024
C.II. DAVČNI ZAVEZANCI 14.01.2024
C.III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE 14.01.2024
C.IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ 14.01.2024
C.IX. ODBITEK DDV 14.01.2024
C.V. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA DDV 14.01.2024
C.VI. DAVČNA OSNOVA 14.01.2024
C.VII. STOPNJA DDV 14.01.2024
C.VIII. OPROSTITVE DDV 14.01.2024
C.X. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV IN DOLOČENIH OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI 14.01.2024
C.XI. POSEBNE UREDITVE 14.01.2024
C.XII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN PLAČEVANJEM DDV 14.01.2024
C.XIII. KAZENSKE DOLOČBE 14.01.2024
C.XIV. POSEBNI DOLOČBI 14.01.2024
C.XV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 14.01.2024
D. NAMESTO ZAKLJUČKA 14.01.2024
DDVpoznavalec.si - od 01.01.2024 naprej (celotna e-knjiga) 15.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19