aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
OBVEZNOST BOJA PROTI GOLJUFIJAM, KI ŠKODIJO FINANČNIM INTERESOM UNIJE, Z ODVRAČILNIMI IN UČINKOVITIMI UKREPI – Obveznost določitve kazenskih sankcij – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Velika goljufija na področju DDV (C-107/23) Vlagatelji (C.I., C.O., K.A., L.N., S.P. 24.07.2023 15.04.2024
NACIONALNA UREDITEV, KI DOLOČA MOŽNOST, DA SE ZASTARALNI ROK ZA DEJANJA DAVČNE UPRAVE V PRIMERU SODNEGA POSTOPKA PREKINE BREZ ČASOVNE OMEJITVE – Uredba št. 2988/95 – Načeli pravne varnosti in učinkovitosti prava Unije (C-615/21) Napfény-Toll 13.07.2023 20.07.2023
NEIZDAJA POTRDILA IZ DAVČNE BLAGAJNE – Kumulacija upravnih sankcij kazenske narave za isto dejanje – Sorazmernost kazni (C-97/21) MV - 98 04.05.2023 09.05.2023
GOLJUFIVO PRIKRIVANJE DOLGOVANEGA DAVKA – Sankcije – Nacionalna zakonodaja, ki za isto dejansko stanje določa upravno in kazensko sankcijo (C-570/20) BV 05.05.2022 10.05.2022
UPRAVNO SODELOVANJE IN BOJ PROTI GOLJUFIJAM NA PODROČJU DDV – Uredba (EU) št. 904/2010 - Prekinitev davčnega nadzora v primeru izmenjave informacij – Prekoračitev roka, določenega za posredovanje informacij – Vpliv na zakonitost prekinitve davčnega nadzora (C-186/20) HYDINA SK 30.09.2021 01.10.2021
PROMETNI DAVEK ZA TELEKOMUNIKACIJSKE OPERATERJE – Progresivni davek, ki bolj bremeni podjetja v lasti fizičnih ali pravnih oseb drugih držav članic kot nacionalna podjetja – Nevtralnost zneska prometa kot merilo razlikovanja (C-75/18) Vodafone Magyarország 03.03.2020 04.03.2020
DOPUSTITEV UPORABE DOKAZOV, KI NISO BILI PRIDOBLJENI ZAKONITO, PRI POBIRANJU DDV – Nedopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe (C-469/18 in C-470/18) IN in JM 24.10.2019 28.10.2019
ODKUP PREDMETOV Z VISOKO VSEBNOSTJO ZLATA ALI DRUGIH PLEMENITIH KOVIN OD POSAMEZNIKOV S STRANI PODJETJA ZARADI NJIHOVE NADALJNJE PRODAJE - Davek na prenose premoženja (C-185/18) Oro Efectivo 12.06.2019 12.06.2019
KAZENSKI POSTOPEK V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI NA PODROČJU DDV – Pridobivanje dokazov – Prisluškovanja telefonskim pogovorom – Odobritev nepristojnega sodišča – Upoštevanje teh prisluškovanj kot dokazov (C-310/16) Dzivev in drugi 17.01.2019 23.01.2019
NACIONALNI DAVKI, KI JIH JE MOGOČE OZNAČITI KOT PROMETNE DAVKE – Pojem prometni davek – Lokalni davek na prodajo – Bistvene značilnosti DDV (C-475/17) Viking Motors in drugi 07.08.2018 10.08.2018
KAZENSKI POSTOPEK V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI NA PODROČJU DDV – Nacionalna zakonodaja, v kateri so določeni zastaralni roki, zaradi katerih lahko kazniva dejanja niso kaznovana – Škodovanje finančnim interesom Evropske unije – Obveznost neuporabe določb nacionalnega prava, ki bi lahko posegale v obveznosti, ki so državam članicam naložene s pravom Unije (C-42/17) M. A. S. in M.B. 05.12.2017 06.12.2017
ODLOČBA O ODMERI DDV, KI JO IZDAJO NACIONALNI DAVČNI ORGANI, NE DA BI DAVČNEMU ZAVEZANCU OMOGOČILI DOSTOP DO INFORMACIJ IN DOKUMENTOV, KI SO PODLAGA ZA NAVEDENO ODLOČBO – Nacionalna ureditev, ki določa pravico do izjave in pravico do obveščenosti med upravnim davčnim postopkom (C-298/16) Ispas 09.11.2017 15.11.2017
STORITVE PRODAJE IN NAMEŠČANJA NA NEPREMIČNINE – Opredelitev enotne transakcije za namene DDV – Francoski čezmorski departmaji – Nepristojnost Sodišča EU (C-303/16) Solar Electric Martinique 19.10.2017 23.10.2017
Kazenski postopek v zvezi s kaznivimi dejanji na področju DDV - Nacionalna zakonodaja, v kateri so določeni absolutni zastaralni roki, zaradi katerih lahko kazniva dejanja niso kaznovana I. Tariccu in ostali 08.09.2015 12.10.2015
Pravica do vračila DDV, ki je bil pobran v nasprotju s pravom Unije, kot tudi pravica do obresti od zneska tega davka Littlewoods Retail Ltd in drugi 19.07.2012 31.07.2012
Uporaba nacionalne ureditve, ki določa samodejno ustavitev postopkov, ki tečejo pred davčnim sodiščem tretje stopnje Belvedere Costruzioni 29.03.2012 30.03.2012
Lastna sredstva iz naslova DDV – Nadzor nad sodelovanjem nacionalnih upravnih organov na področju DDV ter pooblastila Računskega sodišča Komisija proti Nemčiji 15.11.2011 18.11.2011
Odvzem, analiza in obdelava krvi iz popkovine – Shranjevanje izvornih celic in morebitna prihodnja terapevtska obdelava – Oprostitev DDV Future Health Technologies 10.06.2010 11.06.2010
Ukrep dodatno naložene davčne obveznosti v primeru vračila DDV na podlagi obračuna DDV – Skladnost z nacionalno zakonodajo predpisanega ukrepa z (DDV) Direktivo K‐1 15.01.2009 16.01.2009
Amnestija na področju DDV in odstopanje od splošne zakonodaje EU o DDV – Opustitev vseh dejavnosti nadzora in preverjanja na področju DDV Komisija proti Italijanski republiki 17.07.2008 17.07.2008
Pojem prometni davek – Šesta direktiva o DDV in (ne)preprečevanje lokalnega davka na pravne osebe KÖGÁZ in drugi 11.10.2007 18.10.2007
Are, plačane v okviru pogodb, ki se nanašajo na opravljene storitve, ki so predmet DDV in jih obdrži izvajalec storitev v primeru, da pride do odstopa od pogodbe – Plačilo za storitev rezervacije ali odškodnina za odpoved pogodbe Société thermale d Eugénie-Les-Bains 18.07.2007 30.07.2007
Kabel iz optičnih vlaken, ki povezuje dve državi članici, ki je delno zunaj ozemlja Skupnosti – Davčna pristojnost vsake države članice, omejena na dolžino kabla, ki je napeljan na njenem ozemlju Aktiebolaget NN 29.03.2007 06.04.2007
Zaporedne (verižne) dobave blaga in obračun DDV EMAG Handel Eder 06.04.2006 17.07.2006
Razporeditev določenih splošnih stroškov na poslovno enoto in vračilo DDV FCE Bank 23.03.2006 24.07.2006
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26