aktualno arhiv vse     Število vpisov: 82
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
IZDAJANJE RAČUNOV ZA POSLOVODENJE – Prekvalifikacija obdavčitve dohodka – Zahtevek za vračilo DDV ter izpolnjevanje pogojev (I U 312/2019-11) 12.04.2023 07.03.2023
FINANČNI LIZING NEPREMIČNIN – Odstop od pogodb zaradi neizpolnjevanja obveznosti ter vračilo predmeta lizinga – Izdani dobropisi ter popravek izstopnega DDV (I U 44/2020-12) 21.03.2023 07.09.2023
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV – Preizkus terjatev v stečajnem postopku – Stroški stečajnega postopka (I U 954/2020-22) 10.05.2022 14.04.2023
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE ZA NAMENE DDV – Opustitev prijave terjatve v stečajnem postopku (I U 1413/2019-15) 04.05.2021 27.01.2022
FINANČNI LEASING – Vračilo predmeta leasinga in zmanjšanje davčne osnove za DDV – Odstop od pojasnila FURS – enotna praksa davčnih organov (I U 697/2019-22) 13.04.2021 12.10.2021
PRAVICA DO POPRAVKA ODBITKA DDV – Finančni leasing – Neplačilo obrokov leasinga ter vračilo predmeta (I U 513/2019-10) 06.04.2021 08.10.2021
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV – Reklamacija – Zahteva za vračilo DDV na podlagi dobropisa (I U 1686/2019-9) 21.01.2021 25.05.2021
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV – Zavrnitev popravka obračunanega DDV – Prenehanje opravljanja dejavnosti (I U 281/2019-12) 17.11.2020 09.09.2021
NEPRIJAVA TERJATEV V STEČAJNEM POSTOPKU – Popravek obračunanega DDV – Zmotna uporaba materialnega prava (I U 1501/2017-12) 10.11.2020 18.05.2021
VERODOSTOJNE LISTINE – Dobropisi – Dokazovanje v postopku davčnega nadzora (I U 2262/2018-16) 13.10.2020 05.05.2021
PRAVICA DO POPRAVKA OBRAČUNANEGA DDV – Finančni leasing nepremičnin – Odstop od pogodbe o leasingu (I U 2555/2017-11) 08.09.2020 26.01.2021
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE – Dobropis – Odbitek DDV (I U 331/2019-9) 05.05.2020 19.02.2021
PREKINITEV POGODBE O FINANČNEM LEASINGU IN VRNITEV PREDMETA LEASINGA (I U 2393/2017-13) 05.05.2020 23.03.2021
PRAVICA DO POPRAVKA OBRAČUNANEGA DDV – Nepriznanje popravka obračunanega DDV zaradi obstoja nevarnosti izgube davčnih prihodkov (I U 330/2019-9) 18.02.2020 15.07.2020
NAKUP IN PRODAJA MOTORNIH VOZIL IN GRADBENIH STROJEV – Cenitev davčne osnove – Dodatna odmera DDV (I U 1238/2018-10) 11.02.2020 21.07.2020
RAZDRTJE LIZING POGODBE – Pravica do popravka obračunanega DDV (I U 714/2018-10) 27.09.2019 18.05.2020
ODSTOP OD POGODBE O FINANČNEM NAJEMU – Uveljavljanje pravice do popravka obračunanega DDV – Nakup nepremičnine (I U 2666/2017-13) 10.09.2019 20.05.2020
POGOJI ZA ZMANJŠANJE OBRAČUNANEGA DDV NA PODLAGI DRUGEGA ODSTAVKA 39. ČLENA ZDDV-1 – Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje (I U 213/2017-8) 20.09.2018 21.03.2019
PRENEHANJE UPORABE POSEBNE UREDITVE PO PLAČANI REALIZACIJI – Obračun DDV od izdanih in neplačanih računov – Stečaj dolžnika ter prerekane terjatve (I U 1468/2017-13) 11.09.2018 11.02.2019
ODSTOP TERJATEV TER PRAVICA DO UVELJAVLJANJA POPRAVKA OBRAČUNANEGA DDV NA PODLAGI 39. ČLENA ZDDV-1 (I U 1479/2017-20) 29.05.2018 06.09.2018
VRAČILO PRESEŽKA DDV, NASTALEGA ZARADI ZMANJŠANJA DAVČNE OSNOVE – Odstop terjatev ter upravičenost do naknadnega znižanja predhodno obračunanega DDV zaradi neplačane terjatve (I U 888/2017-9) 13.02.2018 05.07.2018
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV V PRIMERU STEČAJNEGA POSTOPKA – Prijava terjatev (I U 1381/2016-10) 29.08.2017 07.11.2017
IZDANI DOBROPISI ZA FINANČNI POPUST TER POPRAVEK DAVČNE OSNOVE ZA NAMENE DDV (I U 1126/2016-11) 09.05.2017 18.09.2017
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV V PRIMERU NEPRIJAVE TERJATEV V STEČAJNI POSTOPEK – Izbris dolžnika iz sodnega registra – Dokazovanje obstoja terjatev (I U 1416/2016-11) 09.05.2017 07.09.2017
POBOT TERJATEV – Zahteva za vračilo DDV – Pravica do vračila presežka DDV, ki se pojavi zaradi zmanjšanja davčne osnove (I U 713/2016) 28.02.2017 05.06.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 82