aktualno arhiv vse     Število vpisov: 650
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
OBVEZNOST VRAČILA DDV IN PLAČILA OBRESTI NA ZNESEK TEGA DAVKA – Vračilo zaradi napak, storjenih v računovodskih izkazih davčnega zavezanca – Vračilo, ki izhaja iz retroaktivne spremembe načina izračuna odbitnega DDV, ki se nanaša na splošne stroške davčnega zavezanca (C-674/22) Gemeente Dinkelland 22.02.2024 27.02.2024
MOŽNOST DRŽAV ČLANIC, DA ZA NEKATERE DOBAVE BLAGA IN OPRAVLJANJE STORITEV UPORABLJAJO NIŽJO STOPNJO DDV – Nižja stopnja DDV za nastanitev, ki jo ponujajo hoteli in podobni obrati – Uporaba te stopnje le za nastanitvene obrate, ki imajo potrdilo o uvrstitvi – Načelo davčne nevtralnosti (C-733/22) Valentina Heights 08.02.2024 13.02.2024
LAŽNI RAČUNI, KI JIH IZDA ZAPOSLENI, NA KATERIH SO NAVEDENI PODATKI NJEGOVEGA DELODAJALCA BREZ NJEGOVE VEDNOSTI IN BREZ NJEGOVE PRIVOLITVE – Oseba, ki na računu izkaže DDV – Oseba, ki je dolžna plačati DDV –Skrbnost delodajalca (C-442/22) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie 30.01.2024 31.01.2024
BLAGO, VNESENO NA CARINSKO OBMOČJE EVROPSKE UNIJE V PRVI DRŽAVI ČLANICI OB KRŠITVI CARINSKIH PREDPISOV IN NATO PREPELJANO V DRUGO DRŽAVO ČLANICO – Kraj obdavčljivih transakcij – Kraj nastanka obveznosti obračuna uvoznega DDV – Nacionalna določba, ki napotuje na carinske predpise Unije (C-791/22) G. A. 18.01.2024 22.01.2024
NIŽJA STOPNJA DDV ZA STORITVE OBNOVE IN POPRAVIL ZASEBNIH STANOVANJ – Pojem zasebna stanovanja (C-433/22) HPA - Construções 11.01.2024 17.01.2024
ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA, KI SE NANAŠA NA PRIDOBITVE BLAGA – Obveznosti davčnega zavezanca – Dolžnost skrbnega ravnanja – Nasprotje med sodno prakso nacionalnega sodišča in pravom Unije (C-537/22) Global Ink Trade 11.01.2024 16.01.2024
DEJAVNOST ČLANA UPRAVNEGA ODBORA DELNIŠKE DRUŽBE – Davčni zavezanci – Ekonomska dejavnost, ki se izvaja neodvisno – Pojem ekonomska dejavnost – Pojem neodvisno opravljanje dejavnosti (C-288/22) Administration de l'enregistrement 21.12.2023 03.01.2024
STORITVE V ZVEZI Z DOSTOPOM NA ZABAVNE PRIREDITVE – Kraj opravljanja storitev – Neposredni spletni prenos interaktivnih video predstav – Dajanje na voljo prostora in opreme, potrebne za video snemanje predstav, in podpora pri zagotavljanju kakovostnih predstav (C-532/22) Westside Unicat 23.11.2023 27.11.2023
DEJAVNOST JAVNIH RADIJSKIH IN TELEVIZIJSKIH USTANOV, FINANCIRANA Z OBVEZNIM PRISPEVKOM, KI SE POBIRA OD OSEB, KI IMAJO NA OBMOČJU PRIZEMNE RADIODIFUZIJE RADIJSKI IN TELEVIZIJSKI SPREJEMNIK – Opravljanje storitev za plačilo (C-249/22) GIS 26.10.2023 26.10.2023
BREZPLAČNA DOBAVA TABLIČNEGA RAČUNALNIKA ALI PAMETNEGA TELEFONA V ZAMENO ZA SKLENITEV NOVE NAROČNINE NA REVIJO – Pojem dobav blaga oz. enotna dobava – Uporaba blaga zaradi dajanja daril manjših vrednosti za namene dejavnosti davčnega zavezanca (C-505/22) Deco Proteste - Editores 05.10.2023 06.10.2023
OHRANITEV UČINKOV NACIONALNE UREDITVE, KI NI ZDRUŽLJIVA S PRAVOM UNIJE – Skupni sistem DDV – Direktiva 2006/112/ES (C-355/22) Osteopathie Van Hauwermeiren 05.10.2023 10.10.2023
MOŽNOST DRŽAV ČLANIC, DA UPORABIJO NIŽJO STOPNJO ZA DOLOČENE DOBAVE BLAGA IN OPRAVLJANJE STORITEV – Podobna živila, pripravljena iz iste glavne sestavine – Topli napitki, pripravljeni na osnovi mleka – Uporaba različnih nižjih stopenj DDV (C-146/22) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 05.10.2023 11.10.2023
PREVISOKA STOPNJA DDV NA RAČUNU O NABAVI – Vračilo preplačila – Neposredna tožba proti finančni upravi – Vpliv tveganja dvojnega vračila istega DDV (C-453/22) Michael Schütte 07.09.2023 08.09.2023
TRANSAKCIJE CESTNEGA PREVOZA, KI SO NEPOSREDNO POVEZANE Z UVOZOM BLAGA – Dokazna pravila – Odtegnitev davka pri viru, izvedena pri rezidentu (C-461/21) 07.09.2023 14.09.2023
OPRAVLJANJE STORITEV ZA PLAČILO – Osebe javnega prava – Občina, ki pobira zdraviliško turistično takso za zagotavljanje vsakomur dostopnih zdraviliških zmogljivosti (C-344/22) Gemeinde A 13.07.2023 17.07.2023
NACIONALNA UREDITEV, KI DOLOČA MOŽNOST, DA SE ZASTARALNI ROK ZA DEJANJA DAVČNE UPRAVE V PRIMERU SODNEGA POSTOPKA PREKINE BREZ ČASOVNE OMEJITVE – Uredba št. 2988/95 – Načeli pravne varnosti in učinkovitosti prava Unije (C-615/21) Napfény-Toll 13.07.2023 20.07.2023
POSEBNA UREDITEV ZA UMETNIŠKE PREDMETE – Maržna ureditev – Obdavčljivi preprodajalci – Dobava umetniških predmetov, ki jo opravijo avtorji ali njihovi pravni nasledniki – Transakcije znotraj Skupnosti – Pravica do odbitka vstopnega davka (C-180/22) Mensing II 13.07.2023 18.07.2023
POJEM STALNA POSLOVNA ENOTA – Ustrezno strukturirani človeški in tehnični viri – Zmožnost prejeti in uporabljati storitve za lastne potrebe stalne poslovne enote – Opravljanje storitev po pogodbi o delu in pomožne storitve (C-232/22) Cabot Plastics Belgium 29.06.2023 29.06.2023
POSEBNA UREDITEV ZA POTOVALNE AGENCIJE – Področje uporabe – Konsolidator nastanitvenih storitev, ki take storitve kupuje za svoj račun in jih dalje prodaja drugim podjetjem brez dodatnih storitev (C-108/22) C. sp. 29.06.2023 30.06.2023
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Zavrnitev na podlagi ničnosti transakcije v skladu z nacionalnim civilnim pravom (C-114/22) W. Sp. 25.05.2023 26.05.2023
OBVEZNOSTI OBRAČUNA IN PLAČILA DDV – Sankcije, ki so določene v primeru, da davčni zavezanec ne izpolni obveznosti – Načeli sorazmernosti in davčne nevtralnosti DDV – Pravica do odbitka DDV – Združljivost sankcij (C-418/22) CEZAM 17.05.2023 17.05.2023
POSEBNA UREDITEV ZA RABLJENO BLAGO – Pojem rabljeno blago – Izrabljena vozila, prodana za dele (C-365/22) IT 17.05.2023 18.05.2023
OPROSTITVE ZA OPRAVLJANJE STORITEV, KI SO TESNO POVEZANE S SOCIALNIM SKRBSTVOM IN SOCIALNOVARSTVENIM DELOM TER KI JIH OPRAVLJAJO ORGANIZACIJE, KI JIH ZADEVNA DRŽAVA ČLANICA PRIZNAVA KOT ORGANIZACIJE SOCIALNEGA POMENA – Opravljanje storitev za osebo, ki ni davčni zavezanec v državi članici, ki ni država članica sedeža izvajalca storitev (C-620/21) MOMTRADE RUSE 11.05.2023 11.05.2023
IZLOČENO BLAGO – POZNEJŠA PRODAJA KOT ODPADEK – Popravek odbitkov vstopnega DDV – Uradno dokazano ali potrjeno uničenje ali odstranitev (C-127/22) Balgarska telekomunikatsionna kompania 04.05.2023 05.05.2023
NEIZDAJA POTRDILA IZ DAVČNE BLAGAJNE – Kumulacija upravnih sankcij kazenske narave za isto dejanje – Sorazmernost kazni (C-97/21) MV - 98 04.05.2023 09.05.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 650