aktualno arhiv vse     Število vpisov: 368
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Pridobitev ustreznega računa (I U 1612/2021-27) 20.11.2023 20.03.2024
DOBAVA BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO TER OPROSTITEV PLAČILA DDV – Dokazno breme – Davčna utaja – Missing trader (I U 366/2020-21) 16.05.2023 28.03.2024
ODDAJANJE OSEBNIH VOZIL V NAJEM – Ne vodenje evidenc niti dokumentacije o vračilu vozil – Povezane osebe (I U 444/2020-29) 21.07.2022 17.03.2023
SUBJEKTIVNI ELEMENT V PRIMERU SUMA ZLORABE SISTEMA DDV – Nepriznanje pravice do odbitka DDV (I U 906/2021-24) 25.01.2022 24.08.2022
OPROSTITVE V ZVEZI Z DOBAVAMI BLAGA – Pomanjkljiva dokumentacija – Povezane osebe (I U 1693/2021-32) 25.01.2022 28.02.2023
DODELITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV V KMETIJSTVU – Uveljavljanje DDV kot upravičen strošek pri naložbi (II U 450/2019-12) 12.01.2022 21.08.2023
UVOZ MOTORNIH VOZIL TER TAKOJŠNJA DOBAVA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO – Neverodostojne listine (I U 1555/2019-20) 14.12.2021 30.05.2022
DDV KOT UPRAVIČEN STROŠEK NA JAVNEM RAZPISU – Mali davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV (II U 393/2019-20) 13.10.2021 24.05.2022
NEUSTREZNI OZIROMA NEPOPOLNI RAČUNI V SMISLU 82. ČLENA ZDDV-1 – Dokazovanje – Pogoji za uveljavitev pravice do odbitka DDV (I U 1050/2019-22) 17.06.2021 23.02.2022
ODVZEM IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA NAMENE DDV – Sodelovanje v verigi dobav in utaja davka po principu odbitka DDV (I U 561/2019) 06.04.2021 16.08.2021
ZLORABA IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Prenehanje identifikacije za namene DDV (I U 1527/2018-11) 09.03.2021 19.08.2021
OBVEZNE SESTAVINE RAČUNA PRI GRADBENIH STORITVAH – Pogoji za priznanje pravice do odbitka DDV (I U 557/2020-40) 08.03.2021 11.06.2021
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Formalno pomanjkljivi računi (I U 1110/2020-25) 23.02.2021 15.06.2021
NEPRIZNAVANJE ODBITKA VSTOPNEGA DDV – Obvezne sestavine računa (I U 236/2019-11) 16.02.2021 01.09.2021
PRIZNANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Nepopolni računi – Neverodostojne listine (I U 966/2018-9) 18.11.2020 09.06.2021
RAZPOLAGANJE Z USTREZNIMI KNJIGOVODSKIMI LISTINAMI – Osnovna sredstva – Neverodostojne listine (I U 2500/2018-15) 06.10.2020 22.06.2021
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Navidezna pridobitev vozil iz drugih držav članic EU (I U 2627/2017-12) 01.09.2020 16.03.2021
RAČUN ZA OPRAVLJENE STORITVE – SESTAVINE RAČUNA – Povezane osebe (I U 338/2018-12) 26.08.2020 12.04.2021
UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Pomanjkljivi računi – Predložitev specifikacije in delovnih nalogov (I U 1885/2018-13) 25.08.2020 23.02.2021
NAKUP IN PRODAJA OSEBNIH AVTOMOBILOV – Navidezni pravni posli – Povezane osebe (I U 2857/2017-9) 21.07.2020 24.11.2020
SODELOVANJE PRI TRANSAKCIJAH, KI SO DEL UTAJE DDV – Preprodaja avtomobilov – Posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce – Nepravilno številčeni in sestavljeni računi (I U 869/2019-11) 02.06.2020 05.10.2020
ODDAJANJE PLOVILA V NAJEM – Uveljavljanje pravice do odbitka DDV – Opravljanje dejavnosti oddajanja v najem (I U 734/2019-11) 12.05.2020 01.04.2021
UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OPROSTITVE PLAČILA DDV ZA DOBAVO BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Pomanjkljivo izpolnjene prevozne listine (I U 1135/2018-12) 12.05.2020 24.08.2021
PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Podatki o katastrskem dohodku (I U 2012/2018-10) 05.03.2020 26.08.2020
ZAVRNITEV PRAVICE DO OPROSTITVE DDV ZA DOBAVO ZNOTRAJ UNIJE – Neverodostojne listine in zloraba sistema DDV (I U 282/2019-9) 25.02.2020 28.07.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 368