aktualno arhiv vse     Število vpisov: 88
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DOBAVE BLAGA V DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Dokazovanje opravljenih dobav blaga (I U 1379/2020-15) 16.02.2023 20.06.2023
DOBAVA NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ PO POGODBI O FINANČNEM LEASINGU – Novejša sodna praksa glede davčne obravnave sale and lease back poslov (i u 1769/2019-12) 10.01.2023 11.08.2023
UVOZ FILTRACIJSKIH RESPIRATORNIH MASK FFP2 – Izpolnjevanje pogojev za oprostitev plačila carinskih dajatev in DDV (I U 896/2022-21) 27.10.2022 17.05.2023
OPROSTITVE V ZVEZI Z DOBAVAMI BLAGA – Pomanjkljiva dokumentacija – Povezane osebe (I U 1693/2021-32) 25.01.2022 28.02.2023
UVOZ MOTORNIH VOZIL TER TAKOJŠNJA DOBAVA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO – Neverodostojne listine (I U 1555/2019-20) 14.12.2021 30.05.2022
PRODAJA NEPOZIDANIH ZEMLJIŠKIH PARCEL – Pomota pri izdaji računov (I U 336/2020-37) 23.11.2021 21.11.2022
DOBAVE BLAGA V DRUGE DRŽAVE ČLANICE EU – Izpolnjevanje pogojev za oprostitev plačila DDV – Neverodostojne predložene listine (I U 1517/2019-20) 10.11.2021 06.01.2023
IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA OPROSTITEV PLAČILA DDV IZ 46. ČLENA ZDDV-1 – Dokazovanje dobave blaga in dobre vere pri poslovanju s kupcem (I U 567/2019-9) 11.05.2021 07.12.2021
OPROSTITEV PLAČILA DDV – Mednarodni tovorni list (CMR) (I U 1920/2019-16) 06.04.2021 13.10.2021
ZAHTEVA ZA VRAČILO DDV NA PODLAGI DOBAVE NOVEGA PREVOZNEGA SREDSTVA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO UNIJE – Fizična oseba, z začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki je kupila nov avtomobil in ga tudi registrirala v Sloveniji (I U 375/2019-20) 19.01.2021 27.10.2021
RAZPOLAGANJE Z USTREZNIMI KNJIGOVODSKIMI LISTINAMI – Osnovna sredstva – Neverodostojne listine (I U 2500/2018-15) 06.10.2020 22.06.2021
DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Zavrnitev oprostitve plačila DDV – Dokazovanje dobave z verodostojnimi listinami (I U 512/2018-18) 22.09.2020 30.09.2021
IZVAJANJE STORITEV GLASBENEGA IZOBRAŽEVANJA ZA OTROKE – Neizpolnjevanje pogojev za oprostitev plačila DDV (I U 2495/2017-12) 01.09.2020 29.10.2020
ZAVRNITEV PRAVICE DO OPROSTITVE PLAČILA DDV – Dokazovanje, da je bilo blago odpeljano iz Slovenije v drugo državo članico Unije (I U 2281/2017-9) 24.07.2020 24.07.2020
ZAVRNITEV OPROSTITVE PLAČILA DDV SKLADNO S 46. ČLENOM ZDDV-1 – Dokazovanje, da je blago fizično zapustilo ozemlje Slovenije (I U 1813/2019-12) 16.06.2020 19.11.2020
PREVOZNA LISTINA CMR, KI NE VSEBUJE VERODOSTOJNIH PODATKOV O DOBAVI BLAGA – Pogoji za oprostitev plačila DDV (I U 454/2019-9) 12.05.2020 07.10.2020
UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OPROSTITVE PLAČILA DDV ZA DOBAVO BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Pomanjkljivo izpolnjene prevozne listine (I U 1135/2018-12) 12.05.2020 24.08.2021
ZAVRNITEV OPROSTITVE PLAČILA DDV PRI DOBAVI BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Nepravilno sestavljene oz. pomanjkljive prevozne listine - CMR (I U 1135/2019-10) 05.05.2020 03.09.2020
ZAVRNITEV PRAVICE DO OPROSTITVE DDV ZA DOBAVO ZNOTRAJ UNIJE – Neverodostojne listine in zloraba sistema DDV (I U 282/2019-9) 25.02.2020 28.07.2020
ZAVRNITEV OPROSTITVE PLAČILA DDV PRI DOBAVI BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Neobičajna poslovna praksa – Goljufija sistema DDV (I U 79/2018-13) 25.02.2020 25.08.2020
OPRAVLJANJE OPROŠČENE IN OBDAVČLJIVE DEJAVNOSTI – Uporaba metode za izračun odbitnega deleža – Uporaba metode prometa ali kvadrature (I U 2439/2018-12) 23.10.2019 29.06.2020
ODDAJANJE POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM – Popravek odbitka DDV (I U 2739/2017-8) 01.10.2019 25.05.2020
OPROSTITEV DDV PRI DOBAVI BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Kupci blaga kot missing trader družbe – Vedenje o davčni goljufiji (I U 1892/2018-9) 20.08.2019 21.05.2020
DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE TER OPROSTITEV PLAČILA DDV – Prevoz blaga iz računa – Davčna goljufija (I U 2198/2018-10) 20.08.2019 22.05.2020
DOBAVA BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO – Dokazno breme – Prevozna listina – Mednarodni tovorni list (CMR) (I U 2355/2018-10) 20.08.2019 17.02.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 88