aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
METODA IZRAČUNA LETNEGA PROMETA, KI JE OSNOVA ZA UPORABO POSEBNE UREDITVE ZA MALA PODJETJA – Pojem postranska transakcija z nepremičninami – Dajanje nepremičnine v najem s strani fizične osebe, ki opravlja več samostojnih poklicev (C-716/18) AJFP Caraş-Severin in DGRFP Timişoara 09.07.2020 13.07.2020
POSEBNA UREDITEV ZA MALA PODJETJA – HKRATNA DOBAVA DVEH NEPREMIČNIN Z ENO SAMO TRANSAKCIJO – Prekoračitev letne omejitve prometa ob upoštevanju prodajne cene ene od dveh nepremičnin – Obveznost plačila davka od celotne vrednosti transakcije (C-265/18) Jarmuškienė 02.05.2019 06.05.2019
POSEBNA UREDITEV ZA POTOVALNE AGENCIJE – Zagotavljanje počitniških nastanitev v objektu, najetem pri drugih davčnih zavezancih – Dodatne storitve – Glavna ali pomožna storitev – Nižje stopnje davka – Nastanitev, ki jo da na razpolago potovalna agencija v lastnem imenu (C-522/17) Alpenchalets Resorts 19.12.2018 27.12.2018
POSEBNA UREDITEV ZA POTOVALNE AGENCIJE – Marža, ki jo ustvari potovalna agencija – Določitev marže – Izvedba predplačil, preden so opravljene potovalne storitve, ki jih opravi potovalna agencija – Dejanski stroški potovalne agencije (C-422/17) Skarpa Travel sp. 19.12.2018 21.12.2018
PRAVICA DO UPORABE MARŽNE UREDITVE ZA DOBAVE UMETNIŠKIH PREDMETOV, KI JIH JE DAVČNI ZAVEZANEC PRIDOBIL V DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH – Obdavčljivi preprodajalci – Dobava umetniških predmetov, ki jo opravijo avtorji ali njihovi pravni nasledniki – Transakcije znotraj Unije (C-264/17) Harry Mensing 29.11.2018 04.12.2018
POSEBNA UREDITEV RABLJENEGA BLAGA – Pojem rabljeno blago – Blago, ki vsebuje plemenite kovine ali drage kamne in ki ga je preprodajal trgovec – Predelava navedenega blaga po prodaji – Pridobitev plemenitih kovin ali dragih kamnov – Pojem plemenite kovine ali dragi kamni (C-154/17) E LATS 11.07.2018 12.07.2018
SKUPNA PAVŠALNA UREDITEV ZA KMETE – Izključitev iz skupne ureditve – Pojem kategorija kmetov (C-262/16) Shields & Sons Partnership 12.10.2017 17.10.2017
ZAVRNITEV DAVČNEMU ZAVEZANCU, DA UVELJAVI PRAVICO DO UPORABE POSEBNE UREDITVE ZA OBDAVČLJIVE PREPRODAJALCE – Podatki na računih v zvezi s tem, da je dobavitelj uporabil maržno ureditev in oprostitev (C-624/15) Litdana 18.05.2017 22.05.2017
POSEBNA UREDITEV ZA RABLJENO BLAGO - Prodaja delov izrabljenih vozil, namenjenih za prodajo kot rezervnih delov (C-471/15) Sjelle Autogenbrug 18.01.2017 20.01.2017
DRUŽBE CIVILNEGA PRAVA, KI DOBAVLJAJO BLAGO POD SKUPNIM PRODAJNIM IMENOM IN PREK GOSPODARSKE DRUŽBE – Pojem davčni zavezanec (C-340/15) Christine Nigl in drugi 12.10.2016 27.10.2016
Zlati material ali polizdelki - Pojem - Rabljeni material, odpadki in ostanki - Palice, pridobljene s taljenjem različnih predmetov in ostankov, ki so namenjeni pridobitvi zlata Envirotec Denmark 26.05.2016 26.05.2016
Posebna ureditev za potovalne agencije – Transakcije, izvedene zunaj Evropske unije Jetair in Travel4you 13.03.2014 18.03.2014
Davčna osnova za DDV, kadar potovalna agencija, ki deluje kot posrednik, končnemu potrošniku na lastno pobudo in na lastne stroške ponudi popust na glavno storitev, ki jo opravlja organizator turističnih potovanj Ibero Tours 16.01.2014 27.01.2014
Posebna ureditev za potovalne agencije – Pojma »potnik« in »kupec« - Nacionalna zakonodaja, ki predvideva uporabo te ureditve za osebe, ki niso potniki Komisija proti Španiji 26.09.2013 02.10.2013
Posebna ureditev za potovalne agente – Prevoz, ki ga opravi potovalna agencija, ki posluje v svojem imenu Kozak 25.10.2012 26.10.2012
Vozila, ki jih je obdavčljivemu preprodajalcu predhodno z oprostitvijo DDV dobavil drug davčni zavezanec, ki je imel pravico do delnega odbitka vstopnega davka - Posebna ureditev, po kateri se obdavčuje razlika v ceni Bawaria Motors 19.07.2012 01.08.2012
Posebna ureditev za kmete, ki ne upošteva ureditve iz Direktive Sveta 2006/112/ES Komisija proti Portugalski 08.03.2012 08.03.2012
Maržna ali splošna ureditev DDV pri uvozu rabljenih delov za motorna vozila, ki ga opravi obdavčljivi preprodajalec v Unijo Auto Nikolovi 03.03.2011 14.03.2011
Posebna ureditev za potovalne agente in organizatorje potovanj – Področje uporabe – Prodaja vstopnic za opero, ne da bi se opravila dodatna storitev Minerva Kulturreisen 07.12.2010 09.12.2010
Posebna ureditev za male zavezance – Nepriznavanje oprostitev za davčne zavezance s sedežem v drugih državah članicah Ingrid Schmelz 26.10.2010 26.10.2010
Izračun odbitnega deleža – Pojem‚ investicijsko blago, ki ga je davčni zavezanec uporabljal za namene svoje dejavnosti – Vozila, ki jih je lizing družba pridobila, da bi jih dala v najem in nato po izteku pogodbe o lizingu prodala Nordania Finans in BG Factoring 06.03.2008 07.03.2008
Oprostitev plačila DDV za dobave blaga, ki niso upravičene do odbitka in preprodaja vozil, ki jih je rabljeno kupilo lizing podjetje Jyske Finans 08.12.2005 01.03.2007
Posebna ureditev potovalnih agencij in organizatorjev potovanj – Paket, ki vključuje prevoz do države destinacije in nazaj ali bivanje v njej in jezikovno izobraževanje iSt internationale Sprach und Studienreisen 13.10.2005 07.03.2007
Ureditev za potovalne agente – Paketna potovanja – Storitve, pridobljene od tretjih in lastne storitve – Metoda izračuna davka MyTravel 06.10.2005 08.03.2007
Skupna pavšalna ureditev za kmete – Dajanje lovišč v najem v okviru občinskega gozdarskega podjetja in obračun DDV Stadt Sundern 26.05.2005 09.03.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26