aktualno arhiv vse     Število vpisov: 33
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
POSEBNA UREDITEV ZA MALA PODJETJA – Letni promet – Različno obravnavanje davčnih zavezancev – Nacionalna ureditev, s katero se oseba obdavči z DDV v primeru prepozne vložitve prijave za registracijo – Kaznovalna narava (C-122/23) Legafact 11.04.2024 12.04.2024
POSEBNA UREDITEV ZA UMETNIŠKE PREDMETE – Maržna ureditev – Obdavčljivi preprodajalci – Dobava umetniških predmetov, ki jo opravijo avtorji ali njihovi pravni nasledniki – Transakcije znotraj Skupnosti – Pravica do odbitka vstopnega davka (C-180/22) Mensing II 13.07.2023 18.07.2023
POSEBNA UREDITEV ZA POTOVALNE AGENCIJE – Področje uporabe – Konsolidator nastanitvenih storitev, ki take storitve kupuje za svoj račun in jih dalje prodaja drugim podjetjem brez dodatnih storitev (C-108/22) C. sp. 29.06.2023 30.06.2023
POSEBNA UREDITEV ZA RABLJENO BLAGO – Pojem rabljeno blago – Izrabljena vozila, prodana za dele (C-365/22) IT 17.05.2023 18.05.2023
PAVŠALNA UREDITEV ZA KMETE – Zakonca, ki opravljata kmetijsko dejavnost, pri kateri uporabljata premoženje, ki je del premoženjske skupnosti zakoncev – Možnost, da se ta zakonca štejeta za ločena zavezanca za DDV (C-697/20) W. G. 24.03.2022 25.03.2022
OBRAČUNAVANJE DDV PO PLAČANI REALIZACIJI – Najem in podnajem nepremičnine, ki je namenjena industrijski ali komercialni uporabi – Nastanek in obseg pravice do odbitka vstopnega DDV (C-9/20) Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 10.02.2022 17.02.2022
DOBAVA NEPREMIČNIN IN STAVBNIH ZEMLJIŠČ, KUPLJENIH ZA NADALJNJO PRODAJO – Davčni zavezanec, za katerega pri nakupu nepremičnin davek ni bil odbiten – Nadaljnja prodaja, obdavčena z DDV – Pojem stavbna zemljišča - Ureditev obdavčitve marže (C-299/20) Icade Promotion 30.09.2021 04.10.2021
METODA IZRAČUNA LETNEGA PROMETA, KI JE OSNOVA ZA UPORABO POSEBNE UREDITVE ZA MALA PODJETJA – Pojem postranska transakcija z nepremičninami – Dajanje nepremičnine v najem s strani fizične osebe, ki opravlja več samostojnih poklicev (C-716/18) AJFP Caraş-Severin in DGRFP Timişoara 09.07.2020 13.07.2020
POSEBNA UREDITEV ZA MALA PODJETJA – HKRATNA DOBAVA DVEH NEPREMIČNIN Z ENO SAMO TRANSAKCIJO – Prekoračitev letne omejitve prometa ob upoštevanju prodajne cene ene od dveh nepremičnin – Obveznost plačila davka od celotne vrednosti transakcije (C-265/18) Jarmuškienė 02.05.2019 06.05.2019
POSEBNA UREDITEV ZA POTOVALNE AGENCIJE – Marža, ki jo ustvari potovalna agencija – Določitev marže – Izvedba predplačil, preden so opravljene potovalne storitve, ki jih opravi potovalna agencija – Dejanski stroški potovalne agencije (C-422/17) Skarpa Travel sp. 19.12.2018 21.12.2018
POSEBNA UREDITEV ZA POTOVALNE AGENCIJE – Zagotavljanje počitniških nastanitev v objektu, najetem pri drugih davčnih zavezancih – Dodatne storitve – Glavna ali pomožna storitev – Nižje stopnje davka – Nastanitev, ki jo da na razpolago potovalna agencija v lastnem imenu (C-552/17) Alpenchalets Resorts 19.12.2018 27.12.2018
PRAVICA DO UPORABE MARŽNE UREDITVE ZA DOBAVE UMETNIŠKIH PREDMETOV, KI JIH JE DAVČNI ZAVEZANEC PRIDOBIL V DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH – Obdavčljivi preprodajalci – Dobava umetniških predmetov, ki jo opravijo avtorji ali njihovi pravni nasledniki – Transakcije znotraj Unije (C-264/17) Harry Mensing 29.11.2018 04.12.2018
POSEBNA UREDITEV RABLJENEGA BLAGA – Pojem rabljeno blago – Blago, ki vsebuje plemenite kovine ali drage kamne in ki ga je preprodajal trgovec – Predelava navedenega blaga po prodaji – Pridobitev plemenitih kovin ali dragih kamnov – Pojem plemenite kovine ali dragi kamni (C-154/17) E LATS 11.07.2018 12.07.2018
SKUPNA PAVŠALNA UREDITEV ZA KMETE – Izključitev iz skupne ureditve – Pojem kategorija kmetov (C-262/16) Shields & Sons Partnership 12.10.2017 17.10.2017
ZAVRNITEV DAVČNEMU ZAVEZANCU, DA UVELJAVI PRAVICO DO UPORABE POSEBNE UREDITVE ZA OBDAVČLJIVE PREPRODAJALCE – Podatki na računih v zvezi s tem, da je dobavitelj uporabil maržno ureditev in oprostitev (C-624/15) Litdana 18.05.2017 22.05.2017
POSEBNA UREDITEV ZA RABLJENO BLAGO - Prodaja delov izrabljenih vozil, namenjenih za prodajo kot rezervnih delov (C-471/15) Sjelle Autogenbrug 18.01.2017 20.01.2017
DRUŽBE CIVILNEGA PRAVA, KI DOBAVLJAJO BLAGO POD SKUPNIM PRODAJNIM IMENOM IN PREK GOSPODARSKE DRUŽBE – Pojem davčni zavezanec (C-340/15) Christine Nigl in drugi 12.10.2016 27.10.2016
Zlati material ali polizdelki - Pojem - Rabljeni material, odpadki in ostanki - Palice, pridobljene s taljenjem različnih predmetov in ostankov, ki so namenjeni pridobitvi zlata Envirotec Denmark 26.05.2016 26.05.2016
Posebna ureditev za potovalne agencije – Transakcije, izvedene zunaj Evropske unije Jetair in Travel4you 13.03.2014 18.03.2014
Davčna osnova za DDV, kadar potovalna agencija, ki deluje kot posrednik, končnemu potrošniku na lastno pobudo in na lastne stroške ponudi popust na glavno storitev, ki jo opravlja organizator turističnih potovanj Ibero Tours 16.01.2014 27.01.2014
Posebna ureditev za potovalne agencije – Pojma »potnik« in »kupec« - Nacionalna zakonodaja, ki predvideva uporabo te ureditve za osebe, ki niso potniki Komisija proti Španiji 26.09.2013 02.10.2013
Posebna ureditev za potovalne agente – Prevoz, ki ga opravi potovalna agencija, ki posluje v svojem imenu (C-557/11) Kozak 25.10.2012 26.10.2012
Vozila, ki jih je obdavčljivemu preprodajalcu predhodno z oprostitvijo DDV dobavil drug davčni zavezanec, ki je imel pravico do delnega odbitka vstopnega davka - Posebna ureditev, po kateri se obdavčuje razlika v ceni Bawaria Motors 19.07.2012 01.08.2012
Posebna ureditev za kmete, ki ne upošteva ureditve iz Direktive Sveta 2006/112/ES Komisija proti Portugalski 08.03.2012 08.03.2012
Maržna ali splošna ureditev DDV pri uvozu rabljenih delov za motorna vozila, ki ga opravi obdavčljivi preprodajalec v Unijo Auto Nikolovi 03.03.2011 14.03.2011
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 33