aktualno arhiv vse     Število vpisov: 34
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PREPRODAJA RABLJENIH VOZIL PO POSEBNI UREDITVI ZA OBDAVČLJIVE PREPRODAJALCE (I U 574/2021-14) 16.08.2023 26.03.2024
NAKUP IN PRODAJA RABLJENIH VOZIL – Pravica do uporabe maržne ureditve (I U 1546/2020-15) 01.06.2023 29.01.2024
PREPRODAJA RABLJENIH VOZIL – Upravičenost uporabe posebne ureditve za obdavčljive preprodajalce (I U 878/2020-35) 01.12.2022 18.08.2023
DODELITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV V KMETIJSTVU – DDV kot priznani strošek (III U 84/2020-8) 21.04.2022 08.11.2023
POVEZANE OSEBE – Obvladovanje družb po prodaji poslovnih deležev – Oprostitev obračunavanja DDV (I U 1809/2019-15) 02.03.2022 27.05.2022
DODELITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV V KMETIJSTVU – Uveljavljanje DDV kot upravičen strošek pri naložbi (II U 450/2019-12) 12.01.2022 21.08.2023
PRODAJA RABLJENIH OSEBNIH VOZIL V SLOVENIJI, PRIDOBLJENIH IZ DRUGIH DRŽAV ČLANIC EU – Prodaja po posebni ali splošni ureditvi obračunavanja DDV (I U 364/2020-9) 21.12.2021 18.05.2022
NEPOVRATNA SREDSTVA V KMETIJSTVU – DDV kot upravičen strošek naložbe – Zmotna uporaba materialnega prava (III U 260/2019-10) 24.06.2021 03.12.2021
PREHOD IZ SPLOŠNE V POSEBNO SHEMO OBDAVČITVE Z DDV – Zloraba sistema DDV – Subjektivni element (I U 1519/2019-11) 09.06.2020 08.04.2021
SODELOVANJE PRI TRANSAKCIJAH, KI SO DEL UTAJE DDV – Preprodaja avtomobilov – Posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce – Nepravilno številčeni in sestavljeni računi (I U 869/2019-11) 02.06.2020 05.10.2020
PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Podatki o katastrskem dohodku (I U 2012/2018-10) 05.03.2020 26.08.2020
OPROSTITEV OBRAČUNAVANJA DDV V OKVIRU OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI – Prejeta plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike (subvencij) (I U 127/2018-7) 24.04.2019 04.11.2019
PREPRODAJA RABLJENIH VOZIL – Dokazovanje – Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje (I U 1200/2017-42) 26.09.2018 08.03.2019
PRENEHANJE UPORABE POSEBNE UREDITVE PO PLAČANI REALIZACIJI – Obračun DDV od izdanih in neplačanih računov – Stečaj dolžnika ter prerekane terjatve (I U 1468/2017-13) 11.09.2018 11.02.2019
PREPRODAJA RABLJENIH OSEBNIH VOZIL – Delo na črno – Dodatna odmera DDV (I U 1471/2016-37) 07.02.2017 08.11.2017
PREPRODAJA RABLJENIH OSEBNIH VOZIL V SVOJEM IMENU IN TUDI V IMENU SORODNIKOV – Preprodaja vozil sorodnikom ter prikrivanje dejanske vrednosti vozil (I U 609/2016) 11.10.2016 19.04.2017
Nakup in prodaja motornih vozil – Dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti 25.08.2015 05.02.2016
Preprodaja avtomobilov - Nakup vozil z obračunanim DDV – Splošna ali posebna ureditev 16.09.2014 27.05.2015
Plačilo DDV od prodaje vozil – Posebna in splošna ureditev obračunavanja DDV 01.07.2014 29.06.2015
Preprodaja rabljenih motornih vozil – Odmera DDV in akontacije davka iz dohodkov iz dejavnosti – Cenitev davčne osnove 13.05.2014 05.02.2015
Nabava poškodovanih vozil v tujini – Opravljanje dejavnosti - Dodatna odmera DDV 08.04.2014 10.11.2014
Posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce – Nakup in prodaja rabljenih osebnih motornih vozil – Opravljanje neregistrirane dejavnosti 01.04.2014 04.02.2015
Posebna ureditev obračunavanja DDV za obdavčljive preprodajalce – Nabava vozil za namene nadaljnje prodaje 04.03.2014 19.12.2014
Opravljanje dejavnosti preprodaje motornih vozil in preseganje praga za vstop v sistem DDV 25.09.2012 07.05.2013
Zavrnitev obračunavanja DDV po posebni ureditvi za obdavčljive preprodajalce – Mednarodna izmenjava podatkov med davčnimi uradi 19.06.2012 24.10.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 34