aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PREHOD IZ SPLOŠNE V POSEBNO SHEMO OBDAVČITVE Z DDV – Zloraba sistema DDV – Subjektivni element (I U 1519/2019-11) 09.06.2020 08.04.2021
SODELOVANJE PRI TRANSAKCIJAH, KI SO DEL UTAJE DDV – Preprodaja avtomobilov – Posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce – Nepravilno številčeni in sestavljeni računi (I U 869/2019-11) 02.06.2020 05.10.2020
PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Podatki o katastrskem dohodku (I U 2012/2018-10) 05.03.2020 26.08.2020
OPROSTITEV OBRAČUNAVANJA DDV V OKVIRU OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI – Prejeta plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike (subvencij) (I U 127/2018-7) 24.04.2019 04.11.2019
PREPRODAJA RABLJENIH VOZIL – Dokazovanje – Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje (I U 1200/2017-42) 26.09.2018 08.03.2019
PRENEHANJE UPORABE POSEBNE UREDITVE PO PLAČANI REALIZACIJI – Obračun DDV od izdanih in neplačanih računov – Stečaj dolžnika ter prerekane terjatve (I U 1468/2017-13) 11.09.2018 11.02.2019
PREPRODAJA RABLJENIH OSEBNIH VOZIL – Delo na črno – Dodatna odmera DDV (I U 1471/2016-37) 07.02.2017 08.11.2017
PREPRODAJA RABLJENIH OSEBNIH VOZIL V SVOJEM IMENU IN TUDI V IMENU SORODNIKOV – Preprodaja vozil sorodnikom ter prikrivanje dejanske vrednosti vozil (I U 609/2016) 11.10.2016 19.04.2017
Nakup in prodaja motornih vozil – Dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti 25.08.2015 05.02.2016
Preprodaja avtomobilov - Nakup vozil z obračunanim DDV – Splošna ali posebna ureditev 16.09.2014 27.05.2015
Plačilo DDV od prodaje vozil – Posebna in splošna ureditev obračunavanja DDV 01.07.2014 29.06.2015
Preprodaja rabljenih motornih vozil – Odmera DDV in akontacije davka iz dohodkov iz dejavnosti – Cenitev davčne osnove 13.05.2014 05.02.2015
Nabava poškodovanih vozil v tujini – Opravljanje dejavnosti - Dodatna odmera DDV 08.04.2014 10.11.2014
Posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce – Nakup in prodaja rabljenih osebnih motornih vozil – Opravljanje neregistrirane dejavnosti 01.04.2014 04.02.2015
Posebna ureditev obračunavanja DDV za obdavčljive preprodajalce – Nabava vozil za namene nadaljnje prodaje 04.03.2014 19.12.2014
Opravljanje dejavnosti preprodaje motornih vozil in preseganje praga za vstop v sistem DDV 25.09.2012 07.05.2013
Zavrnitev obračunavanja DDV po posebni ureditvi za obdavčljive preprodajalce – Mednarodna izmenjava podatkov med davčnimi uradi 19.06.2012 24.10.2012
Prekoračitev zneska obdavčljivega prometa iz 94. člena ZDDV-1 – Naknadna odmera DDV po predpisani stopnji 03.04.2012 23.08.2012
Dodatna odmera DDV pri komisijski prodaji rabljenih osebnih vozil – Nepredložitev obračuna DDV od komisijske prodaje 20.03.2012 10.08.2012
Nepriznavanje statusa obdavčljivega preprodajalca – Fiktivni posli pri prodaji motornih vozil 06.03.2012 12.10.2012
(Ne)prijava dejavnosti nakupa in prodaja rabljenih vozil – Dodatna odmera DDV v postopku DIN 14.02.2012 17.07.2012
Prehod iz posebne ureditve za male davčne zavezance na splošno ureditev DDV – Pravica do popravka odbitka DDV od osnovnih sredstev 18.05.2011 01.02.2012
Prodaja motornih vozil kot preprodajalec ali kot komisionar – Dejanska vsebina transakcij in DDV 20.10.2010 12.04.2011
Prodaja rabljenih motornih vozil po splošni ali posebni ureditvi ZDDV – Pogoji za uporabo posebne ureditve ter verodostojne listine 20.10.2010 08.04.2011
Neupravičeno vračilo DDV pri transakcijah z motornimi vozili – Pridobitev motornih vozil od prodajalca, ki obračunava DDV po splošni ureditvi 20.10.2010 15.04.2011
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26