aktualno arhiv vse     Število vpisov: 763
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
POGOJI ZA PRIZNANJE ODBITKA DDV – Missing trader – Davčna goljufija (I U 396/2018-17) 19.05.2021 17.08.2021
POGOJI ZA VRAČILO DDV – Zamujen rok za dopolnitev zahtevka za vračilo DDV od prejetih računov za gorivo in cestnino (I U 952/2019-16) 21.04.2021 19.10.2021
FINANČNI LEASING – Vračilo predmeta leasinga in zmanjšanje davčne osnove za DDV – Odstop od pojasnila FURS – enotna praksa davčnih organov (I U 697/2019-22) 13.04.2021 12.10.2021
ODVZEM IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA NAMENE DDV – Sodelovanje v verigi dobav in utaja davka po principu odbitka DDV (I U 561/2019) 06.04.2021 16.08.2021
PRAVICA DO POPRAVKA ODBITKA DDV – Finančni leasing – Neplačilo obrokov leasinga ter vračilo predmeta (I U 513/2019-10) 06.04.2021 08.10.2021
OPROSTITEV PLAČILA DDV – Mednarodni tovorni list (CMR) (I U 1920/2019-16) 06.04.2021 13.10.2021
ZLORABA IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Prenehanje identifikacije za namene DDV (I U 1527/2018-11) 09.03.2021 19.08.2021
OBVEZNE SESTAVINE RAČUNA PRI GRADBENIH STORITVAH – Pogoji za priznanje pravice do odbitka DDV (I U 557/2020-40) 08.03.2021 11.06.2021
NASTANEK PRAVICE DO ODBITKA DDV – Nakup transformatorske postaje ter vgrajene opreme – Izkazovanje namena opravljanja obdavčljive dejavnosti, za katero obstaja pravica do odbitka DDV (I U 1790/2018-13) 23.02.2021 06.05.2021
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Formalno pomanjkljivi računi (I U 1110/2020-25) 23.02.2021 15.06.2021
POGOJI ZA PRIZNANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Dokazovanje pridobitve blaga in storitve za namene ekonomske dejavnosti (I U 1912/2018-11) 23.02.2021 13.08.2021
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Vedenje o goljufivih transakcijah – Zloraba sistema DDV (I U 855/2020-9) 16.02.2021 11.08.2021
NEPRIZNAVANJE ODBITKA VSTOPNEGA DDV – Obvezne sestavine računa (I U 236/2019-11) 16.02.2021 01.09.2021
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV – Reklamacija – Zahteva za vračilo DDV na podlagi dobropisa (I U 1686/2019-9) 21.01.2021 25.05.2021
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Simuliran (navidezni) pravni posel – Izogibanje plačilu davka (I U 1547/2019-13) 14.01.2021 18.08.2021
UPORABA BLAGA ALI STORITEV ZA NAMENE OBDAVČENIH TRANSAKCIJ – Neizpolnjevanje pogojev glede pravice do odbitka DDV (I U 2124/2018-14) 29.12.2020 14.07.2021
PRIZNANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Nepopolni računi – Neverodostojne listine (I U 966/2018-9) 18.11.2020 09.06.2021
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV – Zavrnitev popravka obračunanega DDV – Prenehanje opravljanja dejavnosti (I U 281/2019-12) 17.11.2020 09.09.2021
NEPRIJAVA TERJATEV V STEČAJNEM POSTOPKU – Popravek obračunanega DDV – Zmotna uporaba materialnega prava (I U 1501/2017-12) 10.11.2020 18.05.2021
VERODOSTOJNE LISTINE – Dobropisi – Dokazovanje v postopku davčnega nadzora (I U 2262/2018-16) 13.10.2020 05.05.2021
RAZPOLAGANJE Z USTREZNIMI KNJIGOVODSKIMI LISTINAMI – Osnovna sredstva – Neverodostojne listine (I U 2500/2018-15) 06.10.2020 22.06.2021
DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Zavrnitev oprostitve plačila DDV – Dokazovanje dobave z verodostojnimi listinami (I U 512/2018-18) 22.09.2020 30.09.2021
PRAVICA DO POPRAVKA OBRAČUNANEGA DDV – Finančni leasing nepremičnin – Odstop od pogodbe o leasingu (I U 2555/2017-11) 08.09.2020 26.01.2021
IZVAJANJE STORITEV GLASBENEGA IZOBRAŽEVANJA ZA OTROKE – Neizpolnjevanje pogojev za oprostitev plačila DDV (I U 2495/2017-12) 01.09.2020 29.10.2020
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Navidezna pridobitev vozil iz drugih držav članic EU (I U 2627/2017-12) 01.09.2020 16.03.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 763