aktualno arhiv vse     Število vpisov: 772
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRAVICA DO ODBITKA DDV PRI NABAVI OSEBNEGA MOTORNEGA VOZILA – Vgradnja zvočnega signala pri vzvratni vožnji ter naknadna uveljavitev pravice do odbitka DDV (I U 1675/2019-12) 01.02.2022 20.05.2022
PRODAJA RABLJENIH OSEBNIH VOZIL V SLOVENIJI, PRIDOBLJENIH IZ DRUGIH DRŽAV ČLANIC EU – Prodaja po posebni ali splošni ureditvi obračunavanja DDV (I U 364/2020-9) 21.12.2021 18.05.2022
NEPOVRATNA SREDSTVA V KMETIJSTVU – DDV kot upravičen strošek naložbe – Zmotna uporaba materialnega prava (III U 260/2019-10) 24.06.2021 03.12.2021
NEUSTREZNI OZIROMA NEPOPOLNI RAČUNI V SMISLU 82. ČLENA ZDDV-1 – Dokazovanje – Pogoji za uveljavitev pravice do odbitka DDV (I U 1050/2019-22) 17.06.2021 23.02.2022
PRAVICA DO ODBITKA VSTOPNEGA DDV – Pomanjkljivi računi ter prirejena dokumentacija (I U 34/2018-32) 16.06.2021 08.11.2021
POGOJI ZA PRIZNANJE ODBITKA DDV – Missing trader – Davčna goljufija (I U 396/2018-17) 19.05.2021 17.08.2021
NEIZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA ODBITEK DDV – Neutemeljeni očitki davčnega organa (I U 1541/2019-14) 18.05.2021 17.11.2021
IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA OPROSTITEV PLAČILA DDV IZ 46. ČLENA ZDDV-1 – Dokazovanje dobave blaga in dobre vere pri poslovanju s kupcem (I U 567/2019-9) 11.05.2021 07.12.2021
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE ZA NAMENE DDV – Opustitev prijave terjatve v stečajnem postopku (I U 1413/2019-15) 04.05.2021 27.01.2022
POGOJI ZA VRAČILO DDV – Zamujen rok za dopolnitev zahtevka za vračilo DDV od prejetih računov za gorivo in cestnino (I U 952/2019-16) 21.04.2021 19.10.2021
FINANČNI LEASING – Vračilo predmeta leasinga in zmanjšanje davčne osnove za DDV – Odstop od pojasnila FURS – enotna praksa davčnih organov (I U 697/2019-22) 13.04.2021 12.10.2021
ODVZEM IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA NAMENE DDV – Sodelovanje v verigi dobav in utaja davka po principu odbitka DDV (I U 561/2019) 06.04.2021 16.08.2021
PRAVICA DO POPRAVKA ODBITKA DDV – Finančni leasing – Neplačilo obrokov leasinga ter vračilo predmeta (I U 513/2019-10) 06.04.2021 08.10.2021
OPROSTITEV PLAČILA DDV – Mednarodni tovorni list (CMR) (I U 1920/2019-16) 06.04.2021 13.10.2021
ZLORABA IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Prenehanje identifikacije za namene DDV (I U 1527/2018-11) 09.03.2021 19.08.2021
OBVEZNE SESTAVINE RAČUNA PRI GRADBENIH STORITVAH – Pogoji za priznanje pravice do odbitka DDV (I U 557/2020-40) 08.03.2021 11.06.2021
NASTANEK PRAVICE DO ODBITKA DDV – Nakup transformatorske postaje ter vgrajene opreme – Izkazovanje namena opravljanja obdavčljive dejavnosti, za katero obstaja pravica do odbitka DDV (I U 1790/2018-13) 23.02.2021 06.05.2021
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Formalno pomanjkljivi računi (I U 1110/2020-25) 23.02.2021 15.06.2021
POGOJI ZA PRIZNANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Dokazovanje pridobitve blaga in storitve za namene ekonomske dejavnosti (I U 1912/2018-11) 23.02.2021 13.08.2021
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Vedenje o goljufivih transakcijah – Zloraba sistema DDV (I U 855/2020-9) 16.02.2021 11.08.2021
NEPRIZNAVANJE ODBITKA VSTOPNEGA DDV – Obvezne sestavine računa (I U 236/2019-11) 16.02.2021 01.09.2021
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV – Reklamacija – Zahteva za vračilo DDV na podlagi dobropisa (I U 1686/2019-9) 21.01.2021 25.05.2021
ZAHTEVA ZA VRAČILO DDV NA PODLAGI DOBAVE NOVEGA PREVOZNEGA SREDSTVA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO UNIJE – Fizična oseba, z začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki je kupila nov avtomobil in ga tudi registrirala v Sloveniji (I U 375/2019-20) 19.01.2021 27.10.2021
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Simuliran (navidezni) pravni posel – Izogibanje plačilu davka (I U 1547/2019-13) 14.01.2021 18.08.2021
UPORABA BLAGA ALI STORITEV ZA NAMENE OBDAVČENIH TRANSAKCIJ – Neizpolnjevanje pogojev glede pravice do odbitka DDV (I U 2124/2018-14) 29.12.2020 14.07.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 772