aktualno arhiv vse     Število vpisov: 801
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PREKVALIFIKACIJA NEODVISNEGA V ODVISNO RAZMERJE – Opravljanje dela oziroma storitev prokuristov in direktorjev – Navidezna pogodba (I U 343/2020-20) 25.04.2023 30.08.2023
IZDAJANJE RAČUNOV ZA POSLOVODENJE – Prekvalifikacija obdavčitve dohodka – Zahtevek za vračilo DDV ter izpolnjevanje pogojev (I U 312/2019-11) 12.04.2023 07.03.2023
FINANČNI LIZING NEPREMIČNIN – Odstop od pogodb zaradi neizpolnjevanja obveznosti ter vračilo predmeta lizinga – Izdani dobropisi ter popravek izstopnega DDV (I U 44/2020-12) 21.03.2023 07.09.2023
DOBAVE BLAGA V DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Dokazovanje opravljenih dobav blaga (I U 1379/2020-15) 16.02.2023 20.06.2023
ODBITEK VSTOPNEGA DDV – Dejanska izvedba storitve (I U 1574/2020-16) 02.02.2023 22.08.2023
ZAHTEVA ZA VRAČILO DDV – Storitve prevoza blaga – Davčni zavezanec, ki prevozni družbi izroči kartico za gorivo, s katero le-ta kupuje gorivo oz. plačuje cestnino za prevoz (I U 1680-2020-18) 12.01.2023 31.08.2023
DOBAVA NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ PO POGODBI O FINANČNEM LEASINGU – Novejša sodna praksa glede davčne obravnave sale and lease back poslov (i u 1769/2019-12) 10.01.2023 11.08.2023
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Zloraba sistema DDV (I U 2019/2019-16) 06.12.2022 10.05.2023
PREPRODAJA RABLJENIH VOZIL – Upravičenost uporabe posebne ureditve za obdavčljive preprodajalce (I U 878/2020-35) 01.12.2022 18.08.2023
PRAVICA DO ODBITKA DDV – NEVERODOSTOJNI RAČUNI – Odvzem identifikacijske številke za namene DDV (I U 795/2020-13) 24.11.2022 16.08.2023
PRAVICA DO ODBITKA DDV – PRODAJA POSLOVNEGA DELEŽA – Oprostitev plačila DDV (I U 1291/2020-9) 04.10.2022 05.06.2023
SOFINANCIRANJE IZ JAVNIH SREDSTEV – Upravičeni stroški – DDV (II U 408/2019-12) 07.09.2022 24.02.2023
ODDAJANJE OSEBNIH VOZIL V NAJEM – Ne vodenje evidenc niti dokumentacije o vračilu vozil – Povezane osebe (I U 444/2020-29) 21.07.2022 17.03.2023
UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Izpolnjevanje pogojev za odbitek DDV (I U 49/2020-16) 14.06.2022 06.06.2023
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV – Preizkus terjatev v stečajnem postopku – Stroški stečajnega postopka (I U 954/2020-22) 10.05.2022 14.04.2023
UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV NA PODLAGI SKLEPA O DOMIKU – Nakup nepremičnin (I U 1575/2019-14) 05.04.2022 15.11.2022
POVEZANE OSEBE – Obvladovanje družb po prodaji poslovnih deležev – Oprostitev obračunavanja DDV (I U 1809/2019-15) 02.03.2022 27.05.2022
PRAVICA DO ODBITKA DDV PRI NABAVI OSEBNEGA MOTORNEGA VOZILA – Vgradnja zvočnega signala pri vzvratni vožnji ter naknadna uveljavitev pravice do odbitka DDV (I U 1675/2019-12) 01.02.2022 20.05.2022
SUBJEKTIVNI ELEMENT V PRIMERU SUMA ZLORABE SISTEMA DDV – Nepriznanje pravice do odbitka DDV (I U 906/2021-24) 25.01.2022 24.08.2022
OPROSTITVE V ZVEZI Z DOBAVAMI BLAGA – Pomanjkljiva dokumentacija – Povezane osebe (I U 1693/2021-32) 25.01.2022 28.02.2023
DODELITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV V KMETIJSTVU – Uveljavljanje DDV kot upravičen strošek pri naložbi (II U 450/2019-12) 12.01.2022 21.08.2023
PRODAJA RABLJENIH OSEBNIH VOZIL V SLOVENIJI, PRIDOBLJENIH IZ DRUGIH DRŽAV ČLANIC EU – Prodaja po posebni ali splošni ureditvi obračunavanja DDV (I U 364/2020-9) 21.12.2021 18.05.2022
POGOJI ZA PRIZNANJE ODBITKA DDV – Verodostojne knjigovodske listine (I U 37/2020-10) 14.12.2021 19.07.2022
UVOZ MOTORNIH VOZIL TER TAKOJŠNJA DOBAVA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO – Neverodostojne listine (I U 1555/2019-20) 14.12.2021 30.05.2022
POPRAVEK ODBITKA DDV – Prejeti dobropis ter sprememba dejavnikov (I U 1606/2020-21) 07.12.2021 17.08.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 801