aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Gradnja in prodaja trgovskega centra z zemljišči – Prodaja zemljišč, ki so del osnovnih sredstev s.p. in zemljišč, ki so v lasti fizične osebe kot nosilca s.p. – Obračun DDV 01.10.2015 25.02.2016
Uporaba blaga za zasebne namene - Delovanje kot davčni zavezanec – Prenehanje opravljanje dejavnosti kot samostojni podjetnik 21.05.2015 21.05.2015
Opravljanje gostinske dejavnosti kot fizična oseba – Ločitev opravljanja dejavnosti od društva in funkcije, ki jo ima fizična oseba v društvu 13.09.2012 10.09.2014
Gradnja in prodaja trgovskega centra z zemljišči – Prodaja zemljišč, ki so del osnovnih sredstev s.p. in zemljišč, ki so v lasti fizične osebe kot nosilca s.p. – Obračun DDV 25.05.2011 24.04.2015
Podružnica tuje pravne osebe kot zavezanka za namene DDV – Plačilo koncesionarju za opravljen promet storitev izgradnje kanalizacijskega sistema 28.10.2010 06.05.2011
Dotacije, ki jih prejme podružnica tujega podjetja – Opravljanje dejavnosti znotraj istega pravnega subjekta 08.07.2010 07.02.2011
Pravica do odbitka DDV pri uvozu blaga in izobraževalnih storitvah – Registracija davčnega zastopnika 01.06.2010 22.03.2011
Davčna obravnava proizvodnje vrtnin na kmetiji 22.04.2010 20.08.2010
Registracija za namene DDV in pravica do odbitka DDV 26.11.2009 19.08.2010
Pravica do odbitka vstopnega DDV za transakcije opravljene pred vstopom v identifikacijo za namene DDV 03.09.2009 16.09.2010
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10