aktualno arhiv vse     Število vpisov: 37
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
STORITVE TRŽENJA, REGULACIJE, OGLAŠEVANJA IN ZASTOPANJA, KI JIH ZA DRUŽBO PREJEMNICO OPRAVLJA POVEZANA DRUŽBA – Pojem stalna poslovna enota – Družba države članice, ki je vključena v družbo s sedežem v drugi državi članici – Ustrezno strukturirani človeški in tehnični viri – Zmožnost prejeti in uporabljati storitve za lastne potrebe stalne poslovne enote (C-333/20) Berlin Chemie A. Menarini 07.04.2022 08.04.2022
POJEM STALNA POSLOVNA ENOTA – NAJEM NEPREMIČNINE V DRŽAVI ČLANICI – Lastnik nepremičnine s sedežem na otoku Jersey – Opravljanje storitev – Kraj, ki je davčno upoštevna navezna okoliščina (C-931/19) Titanium 03.06.2021 04.06.2021
DOLOČITEV KRAJA OPRAVLJANJA TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV – Gostovanje državljanov tretjih držav v omrežjih mobilnih komunikacij v Evropski uniji – Možnost držav članic, da prenesejo kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev na svoje ozemlje (C-593/19) SK Telecom 15.04.2021 19.04.2021
KRAJ OPRAVLJANJA STORITEV ZA DAVČNEGA ZAVEZANCA, KI DELUJE KOT TAK – Kraj opravljanja storitev naložbenega upravljanja, ki jih prejme dobrodelna organizacija za neekonomsko poslovno dejavnost od izvajalcev s sedežem zunaj Evropske unije (C-459/19) Wellcome Trust 17.03.2021 18.03.2021
DAJANJE PREVOZNIH SREDSTEV V NAJEM – DAJANJE AVTOMOBILOV NA VOLJO ZAPOSLENIM – Odplačno opravljanje storitev – Transakcije, ki se štejejo za opravljanje storitev za plačilo – Določitev kraja, ki je davčno upoštevna navezna okoliščina (C-288/19) Finanzamt Saarbrücken 20.01.2021 21.01.2021
STORITVE NAMESTITVE V PODATKOVNEM CENTRU – Dajanje na voljo omar za strežnike – Dajanje nepremičnin v najem – Opravljanje storitev v zvezi z nepremičninami (C-215/19) Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö 02.07.2020 03.07.2020
DOLOČITEV KRAJA OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ – DOBAVA BLAGA S PREVOZOM – Dobava blaga, ki ga odpošlje ali odpelje dobavitelj ali druga oseba za njegov račun – Sodelovanje med državami članicami – Izmenjava informacij (C-276/18) KrakVet Marek Batko 18.06.2020 19.06.2020
POJEM STALNA POSLOVNA ENOTA – Hčerinska družba družbe iz tretje države, ki je v državi članici – Opravljanje storitev – Kraj, ki je davčno upoštevna navezna okoliščina – Izvedbena uredba (EU) št. 282/2011 (C-547/18) Dong Yang Electronics 07.05.2020 08.05.2020
INTERAKTIVNE EROTIČNE PREDSTAVE, KI SE SNEMAJO IN PRENAŠAJO V ŽIVO NA SPLETU – Dejavnost s področja zabavnih prireditev – Kraj, kjer so storitve dejansko opravljene (C-568/17) L. W. Geelen 08.05.2019 16.05.2019
STORITVE V ZVEZI Z DOSTOPOM NA IZOBRAŽEVALNE PRIREDITVE – Kraj obdavčljivih transakcij (C-647/17) Srf konsulterna 13.03.2019 13.03.2019
ZAPOREDNE DOBAVE, KI SE NANAŠAJO NA ISTO BLAGO – Kraj druge dobave – Informacija prvega dobavitelja – Identifikacijska številka za DDV – Legitimna pričakovanja davčnega zavezanca, da obstajajo pogoji za pravico do odbitka DDV (C-628/16) Kreuzmayr 21.02.2018 21.02.2018
PRENOS PRAVICE DO EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV – Kraj opravljanja storitev za namene DDV – Pojem podobne pravice (C-453/15) A in B 08.12.2016 12.12.2016
Kraj elektronsko opravljenih storitev - Umetna določitev tega kraja s konstrukcijo brez gospodarske stvarnosti WebMindLicenses 17.12.2015 18.12.2015
Določitev kraja opravljanja storitev – Prejemnik storitve, identificiran za DDV v več državah članicah – Pošiljanje ali prevoz iz države članice, v kateri je bila storitev dejansko opravljena SMK kft 30.04.2015 05.05.2015
Pojem »stalna poslovna enota« prejemnika storitve – Kraj, za katerega se šteje, da so bile storitve opravljene za davčne zavezance – Transakcija znotraj Skupnosti Welmory 16.10.2014 17.10.2014
Določitev kraja dobave blaga – Dobavitelj, ki ima sedež v drugi državi kot prejemnik – Predelava blaga v državi članici, v kateri ima sedež prejemnik Fonderie 2A 02.10.2014 02.10.2014
Pojem »opravljanje storitev v zvezi z nepremičninami« – Opravljanje celovite storitve skladiščenja blaga, ki zraven prevzema blaga zajema tudi druge storitve RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland 27.06.2013 28.06.2013
Pojem 'posredovanje osebja' za namene DDV - Posredovanje samozaposlenih voznikov tovornih vozil drugim prevoznim družbam, s sedežem v drugi državi članici EU ADV Allround 26.01.2012 30.01.2012
Oblikovanje, dajanje v najem in postavitev sejemskih stojnic – Kraj opravljanja storitev Inter-Mark Group 27.10.2011 28.10.2011
Raziskovalno-razvojna dela, ki jih opravijo inženirji - Določitev kraja opravljanja storitev Kronospan Mielec 07.10.2010 07.10.2010
Pravica do odbitka vstopnega DDV - Prehodna ureditev za obdavčevanje trgovine med državami članicami – Kraj pridobitve blaga znotraj Skupnosti X in Fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading 22.04.2010 26.04.2010
Odplačni prenos portfelja pogodb o življenjskem pozavarovanju za pravno osebo s sedežem v tretji državi – Zavarovalne in pozavarovalne transakcije – Določitev kraja tega odstopa – Oprostitve obdavčenja Swiss Re Germany Holding 22.10.2009 23.10.2009
Opravljanje storitev v zvezi z nepremičninami in DDV – Storitve, s katerimi je nosilcem pravice do uporabe počitniških objektov olajšana zamenjava z drugimi nosilci te pravice RCI Europe 03.09.2009 04.09.2009
Odbitek in vračilo DDV, plačanega kot vstopni davek – Opravljanje telekomunikacijskih storitev za naročnika s sedežem v drugi državi članici – Določitev kraja opravljanja storitve EGN 02.07.2009 03.07.2009
Kraj opravljanja storitev in oglaševalske storitve – Trinajsta direktiva – Vračilo DDV – Davčni zastopnik Athesia Druck 19.02.2009 20.02.2009
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 37