aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Plačilo uvoznih dajatev od blaga, prijavljenega v tranzitni postopek 10.03.2005 30.05.2005
Plačilo uvoznih dajatev v Sloveniji od blaga, prijavljenega v drugi državi za izvoz 30.03.2005 06.06.2005
Vštevanje DMV v osnovo za obračun DDV in zamudne obresti 25.10.2005 09.05.2007
Vštevanje DMV v osnovo za obračun DDV in zamudne obresti 22.11.2005 21.04.2006
Ocena davčne osnove za potrebe DDV 26.11.2009 28.07.2010
Naknadno znižanje davčne osnove – Popravek (zmanjšanje) zneska DDV v primeru izdaje bremepisa zaradi napačno izstavljenega računa 17.03.2010 29.03.2011
DIN v računovodskem servisu - Popravek obračunanega DDV po potrjenem dobropisu 22.04.2010 13.08.2010
Gradnja objekta, začeta pred sistemom DDV in dokončana v sistemu DDV – Vrednost investicije v gradbeni projekt 09.06.2011 03.01.2012
Komisijska prodaja rabljenih vozil – Davčna osnova za namene DDV 27.10.2011 24.02.2012
Zmanjšanje davčne osnove za namene DDV v primeru prekinitve pogodbe oziroma odpovedi transakcije 10.11.2011 22.08.2013
Povečana poraba električne energije kot indikator o opravljanju gostinske dejavnosti – Ugotovitev prometa blaga oz. opravljanja storitev s cenitvijo 13.06.2013 21.08.2015
Zmanjšanje obračunanega DDV v izjemnih situacijah, kadar je popolnoma odpravljena nevernost izgube davčnih prihodkov 12.09.2013 02.07.2014
Upravičenost do naknadnega popravka davčne osnove za obračun DDV in vračilo izkazanega presežka DDV 10.10.2013 30.07.2015
Ocena davčne osnove ter uporaba metode cenitve prihodkov in odhodkov – Določitev obveznosti za plačilo DDV 09.01.2014 04.09.2014
Vračilo neupravičeno zaračunanega DDV v povezavi s storitvijo najema nepremičnine 20.01.2015 06.07.2015
Zmanjšanje obračunanega DDV po prenehanju opravljanja dejavnosti – Davčni zavezanec, ki preneha opravljati dejavnost, še vedno uživa pravice in obveznosti, vezane na preteklo opravljanje dejavnosti 28.10.2015 25.03.2016
Finančni leasing nepremičnin – Zmanjšanje obračunanega DDV zaradi delne realizacije pogodbe – Vračilo nepremičnine 07.01.2016 30.03.2016
Znesek DDV vključen v znesek kupnine – Preračunana stopnja DDV 03.03.2016 12.04.2016
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE ZA DDV – Pogoji za izplačilo presežka obračunanega DDV (X Ips 296/2015) 01.06.2016 29.08.2016
ZMANJŠANJE OBRAČUNANEGA DDV NA PODLAGI 39. ČLENA ZDDV-1 TER PRAVICA DO IZPLAČILA PRESEŽKA DAVKA – Zavrnitev zahtevka za izplačilo preostanka preveč obračunanega DDV (X Ips 33/2016) 06.07.2017 02.10.2017
OBVEZNOST PLAČILA DDV, KI JE IZKAZAN NA RAČUNU – Pravica do popravka nepravilno obračunanega DDV (X Ips 267/2015) 15.11.2017 14.05.2018
IZBRIS DOLŽNIKA IZ SODNEGA REGISTRA BREZ LIKVIDACIJE – Dokazilo o obstoju terjatev ter popravek obračunanega DDV (X Ips 365/2015) 13.12.2017 10.07.2018
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE ZA OBRAČUNANI DDV – Vračilo presežka obračunanega DDV – Davčni dolg (X Ips 385/2015) 31.01.2018 11.05.2018
OPUSTITEV PRIJAVE V STEČAJNI POSTOPEK – Pogoji za znižanje davčne osnove – Dokazovanje (X Ips 244/2017) 02.09.2020 05.11.2020
OPUSTITEV PRIJAVE TERJATEV V STEČAJNEM POSTOPKU TER PRAVICA DO ZMANJŠANJA OBRAČUNANEGA DDV (X Ips 201/2016) 02.09.2020 06.11.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26