aktualno arhiv vse     Število vpisov: 51
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Dajanje kreditov oz. posojil fizičnim osebam – Fiktivna posojila ter prelaganje davčnega bremena na offshore družbo 11.03.2014 05.06.2015
Dajanje plovil v najem in v zakup ter oprostitev plačila DDV 20.05.2008 08.06.2009
Dajanje v uporabo nepremičnin v zameno za dostop in uporabo naprav za daljinsko kontrolo – Zamenjava storitev kot obdavčljiva transakcija 10.06.2011 04.05.2011
Darilna pogodba za osnovna sredstva – Neobdavčena transakcija prenosa podjetja ali obdavčena transakcija prodaje blaga – Odbitek vstopnega DDV 08.11.2002 12.09.2007
DDV od najemnine za poslovni prostor in opremo 23.03.2010 13.08.2010
Delni davčni inšpekcijski nadzor – Prikrit pravni posel – Dodatna odmera DDV 20.05.2014 11.03.2015
Dokazovanje v postopku DIN in odbitek vstopnega DDV – Sredstva potrebna za opravljanje dejavnosti – Uporaba v (ne)poslovne namene 09.09.2008 09.06.2009
Dolžnost plačila DDV od prodanih ribolovnih dovolilnic – Društvo in opravljanje pridobitne dejavnosti 26.02.2008 28.05.2009
Dovolitev uporabe nepremičnine za služnost poti za hojo in vožnjo – Obravnava transakcije z vidika ZDDV-1 kot najemnina ali odškodnina 20.03.2012 14.08.2012
Finančni ali poslovni najem zemljišč in zgradb ter podarjanje predmetov z logotipom podjetja in promet blaga 29.05.2006 29.08.2007
GRADNJA POČITNIŠKIH HIŠ – Izvajanje podjetniške dejavnosti ter prenos podjetniškega premoženja v gospodinjstvo (I U 349/2015) 17.11.2015 09.11.2016
KOMISIJSKA PRODAJA RABLJENIH MOTORNIH VOZIL – Komisionar kot davčni zavezanec – Navidezni pravni posel (I U 1308/2019-27) 11.12.2019 15.09.2020
Končni obračun in plačilo prometnega davka neplačanih terjatev finančnega leasinga – Pojasnilo/mnenje kot predpis – obračun zamudnih obresti 15.11.2004 04.06.2008
Nadomestilo za uporabo informacij javnega značaja – Upravičenost obračunavanja DDV 23.10.2014 06.10.2015
NAKUP IN PRODAJA OSEBNIH AVTOMOBILOV – Navidezni pravni posli – Povezane osebe (I U 2857/2017-9) 21.07.2020 24.11.2020
Nastanek obdavčljivega dogodka za namene DDV – Prenos stvarnih pravic in deležev na nepremičninah 25.10.2011 12.06.2012
Obračun DDV od provizije za upravljanje portfelja in pravica do odbitka vstopnega DDV 24.08.2010 23.11.2010
Ocena prihodkov s cenitvijo pri prodaji lesa – Davčna osnova za obračun DDV 13.05.2014 08.12.2014
Oddajanje v najem premičnin in obračun DDV – Neobstoj pogodbe o najemu 18.01.2011 10.10.2011
Odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini – Odmera DPN za primere (ne)plačila DDV 05.06.2006 18.09.2009
OPRAVLJANJE NEREGISTRIRANE DEJAVNOSTI TRGOVANJA Z LASTNIMI NEPREMIČNINAMI – Prodaja nepremičnin (I U 406/2019-8) 28.01.2020 14.04.2021
Opravljene storitve in pravica do odbitka vstopnega DDV 22.05.2003 27.06.2006
Organiziranje konkretnih projektov in opravljanje raznih storitvenih dejavnosti poverjenih s strani občine razvojni agenciji – Izkrivljanje konkurence in (ne)obračun DDV 06.01.2009 17.06.2009
Osnovna sredstva dana v najem povezani osebi - Prihodki od najema 29.06.2010 15.10.2010
Plačilo na podlagi sporazuma o razveljavitvi pogodbe – pogodbena kazen (odškodnina ali promet storitev) 24.01.2005 07.09.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 51