aktualno arhiv vse     Število vpisov: 345
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
(NE)IZPOLNITEV DDV OBVEZNOSTI NA OZEMLJU DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Mednarodna izmenjava podatkov FURS 13.09.2016 13.09.2016
(Samo)obdavčitev z DDV od storitev uporabe avtocest, ki ležijo v drugi državi članici, kot je Slovenija, in na to uporabo vezane storitve obdelave podatkov 12.10.2009 12.10.2009
ATIPIČNI DAVČNI ZAVEZANEC – UVOZ BLAGA V SLOVENIJO IZ TRETJIH DRŽAV – Izkazovanje obračunanega DDV od uvoza blaga v obračunu DDV ali plačilo DDV, kot da bi bil uvozna dajatev 30.08.2016 30.08.2016
Brezplačna pridobitev blaga iz druge države članice – (administrativne) obveznosti pridobitelja blaga z vidika DDV 29.01.2016 29.01.2016
BREZPLAČNO OPRAVLJENA STORITEV NAJEMA NEPREMIČNINE – Prepoved opravljanja dejavnosti najemojemalca v povezavi z ukrepi za zajezitev epidemije Covid-19 11.05.2020 11.05.2020
ČIŠČENJE POSLOVNIH IN ZASEBNIH PROSTOROV V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Uporaba splošnih ali posebnega pravila glede opredelitve kraja opravljanja storitev 12.09.2017 12.09.2017
Dajanje gradbene mehanizacije z upravljavci v najem – Gradbena storitev skladno s SKD 22.04.2016 22.04.2016
Dajanje opreme v najem družbi s strani družbenika in neodvisno opravljanje dejavnosti v skladu z ZDDV-1 12.09.2011 12.09.2011
DAJANJE OSEBNIH/TOVORNIH MOTORNIH VOZIL V (KRATKOROČNI ALI DOLGOROČNI) NAJEM – Opredelitev kraja opravljanja storitev 23.02.2017 23.02.2017
DAJANJE STROJA V BREZPLAČNO UPORABO DRUGEMU DAVČNEMU ZAVEZANCU – Brezplačno opravljanje storitev za poslovni ali neposlovni namen 26.10.2018 26.10.2018
Dajanje v najem garaž in površin za parkiranje plovil – Transakcija, oproščena plačila DDV ali obdavčena z DDV 25.02.2015 25.02.2015
Dajanje v najem OOS davčnemu zavezancu v drugi državi članici – Opravljanje storitev in/ali prenos blaga, opravljen za plačilo 02.11.2015 02.11.2015
Datum uveljavitve pravice do odbitka DDV pri obrnjenem davčnem bremenu – Kraj opravljanja storitve se določi na podlagi prvega odstavka 25. člena ZDDV-1 11.05.2010 11.05.2010
Davčna osnova za namene DDV pri pridobitvi novega prevoznega (motornega) sredstva 10.04.2012 10.04.2012
Davčna osnova za namene DDV, kadar sta dobavitelj in kupec blaga določila prodajno ceno blaga, ne da bi se kar koli dogovorila glede DDV 30.01.2014 30.01.2014
Davčna osnova za namene obračunavanja DDV pri davčnih zavezancih, ki se prepozno identificirajo za namene DDV 26.05.2015 26.05.2015
Davčna stopnja DDV pri prodaji stanovanja davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV 09.09.2008 10.09.2008
Davčni vidik obdaritve poslovnih partnerjev 08.12.2008 08.12.2008
Davčni vidik obdaritve zaposlenih delavcev 08.12.2008 08.12.2008
Davčni vidiki evidentiranja izkoriščenega popusta za predčasno plačilo v primeru neizdanega (finančnega) dobropisa 27.11.2008 27.11.2008
Davčni vidiki obdaritve otrok zaposlenih delavcev 08.12.2008 08.12.2008
DAVČNI ZAVEZANEC, KI OPRAVLJA DEJAVNOST DAJANJA OSEBNIH MOTORNIH VOZIL V NAJEM – Občasna uporaba osebnega motornega vozila za službene namene davčnega zavezanca – DDV vidik takšne uporabe 27.06.2019 27.06.2019
Davčno obdobje za namene DDV – Obdavčljivi promet davčnega zavezanca v preteklem letu ne presega 210.000 EUR, hkrati se opravljajo transakcije znotraj Unije 25.02.2013 25.02.2013
DDV in računovodski vidik izdajanja računov v tuji valuti 20.08.2012 03.09.2012
DDV ob zadržanju blaga pri prenehanju opravljanja dejavnosti – Blago, pri pridobitvi katerega ni bil obračunan DDV 18.11.2015 18.11.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 345