Elektronska prijavnica: NAPOTENI DELAVCI ZNOTRAJ UNIJE - kreativnosti skozi plačilno listo napotenega (Davčna delavnica št. 2)

1 - Podatki udeleženca
2 - Kraj predavanja
3 - Udeleženci

KOTIZACIJO JE POTREBNO PORAVNATI NA TRANSAKCIJSKI RAČUN PODJETJA
DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., številka: NLB d.d. - SI56 0228 0009 1114 744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika)

S prijavo na davčno delavnico in/ali vplačilom kotizacije za davčno delavnico soglašate, da po izvedeni davčni delavnici prejmete račun za opravljeno storitev v elektronski obliki (PDF priloga, HTML zapis) na vaš elektronski naslov.