aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
SOLIDARNA ODGOVORNOST ZA PLAČILO DDV – Povezane osebe ter izogibanje plačilu davkov (I U 1900/2018-22) 16.08.2019
Odbitek vstopnega DDV – predpisane sestavine računa (podatek o vrsti in obsegu storitve) 18.04.2002 06.09.2007
Vračilo DDV zavezancu, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji – predpisane sestavine računa (podatek o vrsti in količini blaga oz. opravljenih storitev) 18.04.2002 06.09.2007
Veljavnost registracije / identifikacije za namene DDV 19.09.2002 12.09.2007
Obvezne sestavine računa in pravica do odbitka vstopnega DDV 21.11.2002 05.06.2006
Račun z vsemi predpisanimi sestavinami kot podlaga za odbitek vstopnega DDV – nepopolna navedba firme in davčne številke 30.10.2003 07.09.2007
Identifikacija za namene DDV – Upoštevanje prejetih predplačil pri presoji pogoja preseganja predpisane ravni prometa 16.02.2004 29.08.2007
Pravilnost podatkov o firmi in sedežu družbe na prejetih računih, ter pravica do odbitka vstopnega DDV 01.03.2004 07.10.2005
Vračilo DDV in manjkajoče (obvezne) sestavine na računu 25.05.2004 13.08.2007
Pogoji za odbitek vstopnega DDV – Pravilno navedena firma – verodostojno izkazovanje okoliščine nabave blaga 29.06.2004 10.09.2007
Račun z vsemi obveznimi podatki kot podlaga za odbitek vstopnega DDV – Nepopolna navedba firme skladno z določili ZGD 30.08.2004 12.09.2007
Vračilo preveč plačanega DDV – Preplačilo ali plačilo (previsoko) izkazane obveznosti po obračunu 20.09.2004 08.05.2008
Račun z vsemi predpisanimi sestavinami kot podlaga za odbitek vstopnega DDV – nepopolna navedba firme in davčne številke 03.05.2005 10.09.2007
Poslan račun in opravljanje storitev 23.05.2005 15.06.2006
Administrativna napaka neupoštevanja zneska vstopnega DDV 07.06.2006 07.06.2006
Vpis v register zavezancev za DDV in pravica do odbitka vstopnega DDV 10.07.2006 23.08.2007
Stečajni upravitelj in vpis v register zavezancev za DDV 10.07.2006 09.08.2007
Ključni podatek za identifikacijo davčnega zavezanca – Uveljavljanje pravice do odbitka DDV 12.02.2007 16.06.2011
Davčni obračun DDV-O – Zavrženje davčnega obračuna v upravnem postopku 12.03.2007 13.08.2009
Kraj opravljanja prometa storitev pri storitvi tujega dobavitelja na premičnini – Prejemnik storitev kot plačnik DDV 21.05.2007 03.08.2009
Obvezna identifikacija za namene DDV – Vštevanje v obdavčljiv promet in neobdavčljiv promet 11.09.2007 07.08.2009
Podatki na računu in uveljavljanje odbitka vstopnega DDV 15.10.2007 25.09.2009
Davčni zavezanec in plačnik davka – dogovor o obveznosti plačila DDV 29.10.2007 01.10.2008
Podružnica tuje osebe – Identifikacija za namene DDV in vračilo vstopnega DDV 18.12.2007 10.07.2009
Vsebina poslovnega dogodka pred obličnostjo knjigovodske listine – Navidezni pravni posel in pravica do odbitka vstopnega DDV 08.01.2008 13.07.2009
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341