aktualno arhiv vse     Število vpisov: 505
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
Amnestija na področju DDV in odstopanje od splošne zakonodaje EU o DDV – Opustitev vseh dejavnosti nadzora in preverjanja na področju DDV Komisija proti Italijanski republiki 17.07.2008 17.07.2008
Are, plačane v okviru pogodb, ki se nanašajo na opravljene storitve, ki so predmet DDV in jih obdrži izvajalec storitev v primeru, da pride do odstopa od pogodbe – Plačilo za storitev rezervacije ali odškodnina za odpoved pogodbe Société thermale d Eugénie-Les-Bains 18.07.2007 30.07.2007
Blago in storitve za mešano uporabo – Določanje zneska DDV, ki ga je treba odbiti – Odbitni delež, izračunan z uporabo razdelitvenega ključa na podlagi prometa Kreissparkasse Wiedenbrück 16.06.2016 22.06.2016
Blago in storitve, ki se uporabijo tako za obdavčljive transakcije kot za oproščene transakcije (blago in storitve za mešano uporabo) – Določitev pripisa blaga in storitev, pridobljenih za izgradnjo, rabo, ohranitev in vzdrževanje stavbe Wolfgang in Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft 09.06.2016 16.06.2016
Blago in storitve, ki se uporabljajo hkrati za obdavčene dejavnosti in dejavnosti, ki so oproščene davka – Izračun odbitnega deleža – Pojem priložnostna transakcija z nepremičninami – Dobava samemu sebi – Načelo davčne nevtralnosti NCC Construction Danmark A/S 29.10.2009 05.11.2009
BLAGO IN STORITVE, PRIDOBLJENI ZA IZVEDBO TRANSAKCIJ, OD KATERIH SE PLAČUJE DDV, IN TRANSAKCIJ, OD KATERIH SE DDV NE PLAČUJE – Opravljanje gospodarske in negospodarske dejavnosti – Neobstoj meril za razdelitev v nacionalni zakonodaji (C-566/17) Związek Gmin Zagłębia Miedziowego 08.05.2019 14.05.2019
BLAGO IN STORITVE, UPORABLJENI HKRATI ZA OBDAVČLJIVE IN OPROŠČENE TRANSAKCIJE (BLAGO IN STORITVE ZA MEŠANO UPORABO) – Podružnica s sedežem v državi članici, ki ni država članica sedeža družbe – Izdatki, ki jih ima podružnica in ki so izključno namenjeni opravljanju transakcij sedeža (C-165/17) Morgan Stanley & Co International 24.01.2019 28.01.2019
Blago iz tretje države, za katero je začet postopek carinskega skladiščenja na ozemlju države članice – Predelava blaga v postopku aktivnega oplemenitenja Profitube 08.11.2012 14.11.2012
Blago, ki se je na dan pristopa države k EU prevažalo v razširjeni Skupnosti – Izvozne formalnosti in uvozne dajatve ter DDV Pokora Pluss SIA 29.07.2010 30.07.2010
Blago, odposlano ali prepeljano znotraj Unije – Utaja, storjena v državi članici prihoda blaga – Zavrnitev uveljavljanje pravic do odbitka, oprostitve ali vračila DDV Schoenimport Italmoda Mariano Previti, Turbu.com in Turbu.com Mobile Phone's 18.12.2014 18.12.2014
BOLNIŠNIČNA IN ZDRAVSTVENA OSKRBA – Bolnišnice – Storitve, opravljene pod socialnimi pogoji, primerljivimi s pogoji, ki veljajo za osebe javnega prava (C-211/18) Idealmed III 05.03.2020 10.03.2020
Bolnišnična in zdravstvena oskrba – Tesno povezane dejavnosti – Obdavčitev z DDV dejavnosti prevoza organov in vzorcev človeškega izvora zaradi medicinske analize ali zdravstvene ali terapevtske oskrbe Nathalie De Fruytier 02.07.2015 17.07.2015
Brezplačno razdeljevanje glasbenih posnetkov v promocijske namene ter pojem vzorec in darila manjših vrednosti EMI Group 30.09.2010 01.10.2010
CELOTNO ALI DELNO NEPLAČILO ZNESKA, DOLGOVANEGA ZA TRANSAKCIJO, KI JE PREDMET DDV, OD DOLŽNIKA – Davčna osnova – Načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti (C-127/18) A–PACK CZ 08.05.2019 13.05.2019
Dajanje nepremičnine v najem – Možnost vključitve obratovalnih stroškov v davčno osnovo storitev dajanja v najem – Transakcija, ki jo sestavlja enotna storitev ali več samostojnih storitev Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie 16.04.2015 20.04.2015
Dajanje poslovnih prostorov v najem ter storitve (stroški vzdrževanja), ki so s tem povezane – Obstoj enotno opravljene transakcije za namene DDV Field Fisher Waterhouse 27.09.2012 02.10.2012
Dajanje v najem nepremičnin kot transakcija, oproščena plačila DDV CO.GE.P 25.10.2007 25.10.2007
DAJANJE V NAJEM NEPREMIČNIN – MONTAŽNE STAVBE, KI JIH JE MOGOČE RAZSTAVITI IN PONOVNO SESTAVITI (C-315/00) Rudolf Maierhofer 16.01.2003 01.01.2010
Dajanje v najem nepremičnin – Prodaja pogodbenih pravic, ki jih je mogoče konvertirati v pravico do začasne uporabe nastanitvenih objektov MacDonald Resorts 16.12.2010 16.12.2010
Dajanje v najem trajno privezanega plovila (vključno s privezom in pomolom), ki se uporablja kot restavracija – Dajanje v najem nepremičnine ali premičnine za namene DDV Leichenich 15.11.2012 15.11.2012
DAJATVE, POBRANE V NASPROTJU S PRAVOM UNIJE – OVIRE ZA VRAČILO PREPLAČILA DDV – Iztek roka za zastaranje davčne obveznosti (C-500/16) Caterpillar Financial Services 20.12.2017 22.12.2017
Davčna obravnava uporabe motornega vozila, ki je del poslovnih sredstev podjetja, za zasebno rabo davčnega zavezanca Van Laarhoven 16.02.2012 17.02.2012
Davčna osnova za DDV, kadar potovalna agencija, ki deluje kot posrednik, končnemu potrošniku na lastno pobudo in na lastne stroške ponudi popust na glavno storitev, ki jo opravlja organizator turističnih potovanj Ibero Tours 16.01.2014 27.01.2014
Davčna osnova za DDV, ki se plačuje za storitev predvajanja oglasov TVI 05.12.2013 06.12.2013
Davčna osnova za namene DDV – Davek na registracijo novih motornih vozil De Danske Bilimportører 01.06.2006 27.03.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 505