aktualno arhiv vse     Število vpisov: 213
Naslov Datum vpisa
Predlog ZAKONA o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (predlog Vlade RS z dne 28. 7. 2022) 01.08.2022
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2022/1003 z dne 17. junija 2022 o dovoljenju Republiki Poljski, da uporabi posebni ukrep, ki odstopa od členov 218 in 232 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 27.06.2022
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2022/559 z dne 5. aprila 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/310 glede dovoljenja, podeljenega Poljski, da še naprej uporablja posebni ukrep, ki odstopa od člena 226 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 07.04.2022
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2022/464 z dne 21. marca 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/54/EU glede dovoljenja, podeljenega Republiki Sloveniji, da še naprej uporablja posebni ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 24.03.2022
Carinjenje hitrih pošiljk v okviru sistema SIAIS2 27.12.2021
IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/2258 z dne 14. decembra 2021 o zahtevku za prijavo evropske državljanske pobude „Green VAT – zeleni DDV EU za spodbujanje trajnostnih in okolju prijaznih izdelkov in storitev“ v skladu z Uredbo (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta 20.12.2021
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/1997 z dne 15. oktobra 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/1994 o dovoljenju Hrvaški, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od točke (a) člena 26(1) in člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 24.11.2021
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/1780 z dne 5. oktobra 2021 o spremembi Odločbe 2009/790/ES o dovoljenju Republiki Poljski, da uporabi ukrep z odstopanjem od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 21.10.2021
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/1778 z dne 5. oktobra 2021 o dovoljenju Zvezni republiki Nemčiji, da uporabi posebni ukrep, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 20.10.2021
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/1777 z dne 5. oktobra 2021 o dovoljenju Italiji, da uporabi nižje stopnje obdavčevanja za plinsko olje za ogrevanje in električno energijo, dobavljeno v občini Campione d’Italia 19.10.2021
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/1775 z dne 5. oktobra 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/789 o dovoljenju Madžarski, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 14.10.2021
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/1779 z dne 5. oktobra 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa 2009/1013/EU o dovoljenju Republiki Avstriji, da še naprej uporablja ukrep, ki odstopa od člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 13.10.2021
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/1776 z dne 5. oktobra 2021 o spremembi Odločbe 2009/791/ES o dovoljenju Zvezni republiki Nemčiji, da še naprej uporablja ukrep z odstopanjem od člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 12.10.2021
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/1774 z dne 5. oktobra 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/1493 o dovoljenju Madžarski, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od točke (a) člena 26(1) ter členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 11.10.2021
Vlada potrdila predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost 19.08.2021
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (predlog MF z dne 29.07.2021) 02.08.2021
Predlog PRAVILNIKA o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (predlog MF; medresorsko usklajevanje; 16.06.2021) 17.06.2021
OBVESTILO DAVČNIM ZAVEZANCEM, KI SE ŽELIJO VKLJUČITI V POSEBNO UREDITEV VEM (OSS) 11.06.2021
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/753 z dne 6. maja 2021 o dovoljenju Republiki Malti, da uporabi posebni ukrep odstopanja od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2018/279 10.05.2021
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede oprostitev pri uvozu in nekaterih dobavah v zvezi z ukrepi Unije v javnem interesu 04.05.2021
PREDLOG Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 19.04.2021
V predlog PKP 7 vključena tudi oprostitev DDV za cepiva proti covid-19 in testiranje na okužbo SARS-CoV-2 09.12.2020
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2020/1661 z dne 3. novembra 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2017/1768 o dovoljenju Republiki Hrvaški, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 10.11.2020
ŠESTMESEČNA ODLOŽITEV ZAČETKA UPORABE SPREMEMB DDV ZAKONODAJE IZ NASLOVA ŠIRITVE SISTEMA »VSE NA ENEM MESTU - VEM« 03.08.2020
SPOROČILO KOMISIJE SVETU v skladu s členom 395 Direktive Sveta 2006/112/ES 23.06.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 213