O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 24.02.2022
Uporaba do: 31.12.2022
Datum vpisa: 07.07.2022
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 38
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2493 z dne 15. novembra 2023 o obravnavi nepobranega DDV za namene nacionalnih računov zaradi goljufij na področju DDV in insolventnosti (razlika med teoretičnimi in dejanskimi prejemki DDV) za uporabo Uredbe (EU) 2019/516 Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah 06.12.2023 16.11.2023
IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/432 z dne 15. marca 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede potrdila o oprostitvi plačila DDV in/ali trošarine 16.03.2022 16.03.2022
Sklep Komisije (EU) 2021/2313 z dne 22. decembra 2021 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022 01.01.2022 30.06.2022 29.12.2021
IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2021/2007 z dne 16. novembra 2021 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 glede posebne ureditve za mala podjetja 01.01.2025 22.11.2021
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 79/2012 z dne 31. januarja 2012 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju DDV 01.07.2021 27.07.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 38