O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 01.01.2024
Uporaba do:
Datum vpisa: 06.11.2023
Članek nima posebnosti! Priloga 1 - IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2364 z dne 26. septembra 2023 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
Pojasnjevalne opombe Kombinirane nomenklature Evropske Unije (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 19.08.2021 23.11.2023
Kombinirana nomenklatura za leto 2023 18.06.2023 18.06.2023
Kombinirana nomenklatura za leto 2023 01.01.2023 17.06.2023 21.12.2022
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1369 z dne 29. septembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi 03.10.2020 26.10.2020
Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA 2015) 01.01.2015 10.01.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6